Home

Tematická kartografie

Tematická kartografie Stránka obsahuje studijní

Právě vychází naše další tematická mapa - Židovské památky Česka. Naše oblíbená řada map pro turisty, věnující se krásám naší vlasti, se opět rozrostla. Tématem naší novinky je tentokrát židovská minulost, ale i současnost, která na území Česka zanechala mnoho úžasných památek a zajímavých míst Tematická kartografie: 2002 (ZIP/DocBook) 34. Pelikán, Petr Kontinuální (spojité) kartogramy: Tematická kartografie: 2002 (ZIP/DocBook) 35. Poláková, Lenka Tematická mapová díla České republiky: Tematické mapy: 200 Tematická kartografie: 2002 (ZIP/DocBook) 36. Petrák, Jiří Algoritmy kontinuálních kartogramů: Tematická kartografie: 2004 (ZIP/DocBook) 37. Poláková, Lenka Tematická mapová díla České republiky: Tematické mapy: 200 Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita Datum vzniku dokumentu: 20. 9. 2004 Datum poslední aktualizace: 27. 9. 2011 Tematická kartografie Provozovatel na tomto webu zpracovává cookies potřebné pro fungování webových stránek, analytické účely a marketing. Více informac

Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita Datum vytvoření dokumentu: 20. 9. 2004 Datum poslední aktualizace: 17. 10. 2011. Definice • Kartogram je mapa s dílčími územními celky, do kterých jsou plošným způsobem znázorněna statistická dat tematická kartografie. Edit Update record Copy Attached files Delete authority Delete authority . z {{recordHolding.department | loc}} kartografie. tematická kartografie. See also: glóby. See also: geomatika. See also: kartografky. See also. Úvod do tematické kartografie, základní rozdělení map, topografická kartografie, tematická mapa, tematické mapování, použití tematických map. Základy matematické kartografie. Obsah a náplň mapy. Jazyk mapy, kartografická sémiologie a znakový klíč, tvorba legendy Skupina Konspektu 528 - Geodezie. Kartografie [7] Věcné téma: Tematická kartografie: Viz též.

Tematická kartografie : znakové systémy, metody zobrazování a hodnotová měřítka: Name (in English) Thematic Cartography : Sign systems and methods for displaying and value measure: Authors: LAUERMANN, Lubomír and Hana SVATOŇOVÁ. Edition: 1. vyd. Brno, 66 pp. 2015. Publisher: Masarykova univerzit

KARTOGRAFIE konec 16. stol. - rozvoj . atlasové kartografie - zpracování v . kartografických domech Gerardus Mercator - otec nizozemské kartografie - autor mnoha map, atlasů a globů - poprvé použit pojem atlas první vydání (1604) Mercator. ů. vatlas - 107 map, ve 40. vydání. už 541 map veduty. Přírodovědecká fakulta : ÚK volný výběr - GR : 557.16-KAŇO : Popis Stav Knihovna Sbírka Signatura Poznámky Čárový kó Pokračujte v prohlížení. Další alba autor Multimediální učebnice Kartografie a Geoinformatiky, © Obsah: V. Kaplan, K. Keprtová, M. Konečný, Z. Stachoň, K. Tajovská © Design: Z. Podhrázský, Z. Stacho Tematická kartografie Dle Britské kartografické společnosti (1964) - TM je věda, technika a umění tvorby TM včetně jejich studia jako vědeckých dokumentů a uměleckých výtvorů. Podle Mezinárodní kartografické asociace ICA (1973) - TM je definována jako mapa, jejíž hlavním obsahem je znázorněn

Tematická kartografi

Tematická kartografie; Tematické mapy Na obálce nad názvem: Univerzita Palackého v Olomouci. tematická kartografie a její hlavní výstup tematická mapa. V následujících podkapitolách jsou dále uvedena dělení tematických map dle þasového hlediska a popsány jednotlivé kartografické metody, pomocí kterých je moţné þas a jeho změny znázornit. S tím souvis Katedra kartografie, geoinformatiky a DPZ Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedeckáfakulta Počítačová tematická kartografia Tematická kartografia I., II. Mgr. Alexandra Benová, PhD. alexandra.benova@uniba.s Kartografie I Cíle předmětu Student zvládne základní znalosti z teoretické kartografie a získá potřebné vzdělání z matematické kartografie, kartografické tvorby, resp. kartografické informatiky, jež mu umožní vytváření, kritické hodnocení a užívání různých druhů kartografických děl Tematická kartografie: Znakové systémy, metody zobrazení a hodnotová měřítka. Lubomír Lauermann. kniha 458 Kč.

Tematická kartografie - Masaryk Universit

 1. E-learningový portál pro podporu výuky digitální kartografie. Kapitola slouží jako referenční příručka předmětům Projekt digitální mapy, Digitální kartografie a Topografická a tematická kartografie.Využít ji mohou i studenti dalších kartografických předmětů vyučovaných na Katedře mapování a kartografie FSv ČVUT v Praze
 2. podle obsahu děl-atlasová, velkoměřítková, topografická, tematická, námořní (mapy moří a oceánů), městská (plány měst, atlasy sídel), obyvatelstva (demografické mapy) podle vyhotovovaného díla-geodetická kartografie (státní mapová díla a resortní mapová díla) a geografická kartografie (odvozen
 3. podpůrné vzdělávací materiály (nejen) pro studenty tematické kartografie. Obsah vytvořených tutoriálů je primárně soustředěn na dvě činnosti, které by měl absolvent předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA)3 umět demonstrovat; a to jak tematickou mapu správně vytvořit, a jak ji správně interpretovat
 4. Barvy, Barevné stupnice, Tematická kartografie, Vnímání barev, Barevné asociace Abstract The dissertation project is focused on the perception of colour scales used in thematic cartographic. The theoretical part briefly looks into the principles of colour scales classification and the techniques of research

matematická kartografie See also: glóby See also: geomatik Benešov, tematické mapy, tematická kartografie, ArcGIS, ArcMap ABSTRACT The diploma thesis deals with the thematic map set processing of the town Benešov and its surroundings. The text part contains a short description of the mapped area and a concise history of Benešov. It gives an overview of th Všechny informace o produktu Kniha Tematická kartografie: Znakové systémy, metody zobrazení a hodnotová měřítka, porovnání cen z internetových obchodů, hodnocení a recenze Tematická kartografie: Znakové systémy, metody zobrazení a hodnotová měřítka Vybírejte z novinek a bestsellerů kategorie Tématické mapy ČR. Dnes objednáte, zítra vyzvednete a můžete začít číst. Prohlédněte si aktuální nabídk

10. Tematická kartografie a současnost. 11. Význam GPS a GIS pro kartografii. 12. Možnosti počítačová kartografie, vývojové trendy kartografie . SAMOSTUDIUM: Problematika orientace Mapové značky Dějiny kartografie SEMINÁŘ: Zásady tvorby map - tematická kartografie, matematická podstata vzniku mapy - matematická kartografie Request PDF | Topografická a tematická kartografie / | Vyd. 1. Na obálce nad názvem: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební 150 výt. | Find, read and cite all the. Tematická kartografie: Znakové systémy, metody zobrazení a hodnotová měřítka - Lubomír Lauermann. Tato skripta nabízejí základní přehled o tematické..

Kartografické zásady

Tematická mapa - Wikipedi

 1. Tematická kartografie je oborem, v němž lze identifikovat rozsáhlé množství deklarativních znalostí a následně lze zkonstruovat ontologii, zahrnující koncept části domény tematické kartografie. V dostupných zdrojích informací (Iosifescu-Enescu 2007, Kemp 2004) lze vystopovat pouze stručné zmínky o doménových
 2. VEVERKA B., ZIMOVÁ R. Topografická a tematická kartografie. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2008. 197 s. ISBN 80-01-02381-8. VOŽENÍLEK V. Zásady tvorby mapových výstup.
 3. Kupte knihu Tematická kartografie: Znakové systémy, metody zobrazení a hodnotová měřítka (Lubomír Lauermann) s 9 % slevou za 509 Kč v ověřeném obchodě. Prolistujte stránky knihy, přečtěte si recenze čtenářů, nechte si doporučit podobnou knihu z nabídky více než 21 miliónů titulů
 4. Na železničních mapách bývají znázorněny také stanice, počet kolejnic, kilometráž, označení tratě, nadmořská výška apod. Některé další železniční mapy lze nalézt na stránkách Správy železniční dopravní cesty v sekci Železniční mapy ČR.. V roce 2008 uspořádal Český svaz geodetů a kartografů, Slovenský zväz geodetov a Vysoká škola báňská - TU.

Kupte knihu Tematická kartografie: Znakové systémy, metody zobrazení a hodnotová měřítka - Lubomír Lauermann s 23% slevou v e-shopu za 353 Kč v knihkupectví Booktook.c Vít Voženílek v knize Aplikovaná kartografie I. - tématické mapy z roku 1999 uvádí, že tématické mapy byly d říve ozna čovány jako mapy s dodatkovým obsahem nebo jako speciální mapy. Dnes je tematická mapa považována za mapu, která má na své Doplňující informace pro LS 2020/2021: Všechny informace týkající se předmětu budou průběžně zveřejňovány na Moodle (https://dl2.cuni.cz), kurz MZ350P17Z Tematická kartografie. Instrukce pro přístup ke kurzu vám přišly emailem 12. 2. ve 21:29 Student zvládne základní znalosti z teoretické kartografie včetně matematické kartografie a kartografické informatiky. Bude připraven k vytváření, kritickému hodnocení a užívání různých druhů kartografických děl. Získá základní přehled o národních a světových kartografických dílech středních a malých měřítek 3. Veverka, B., Zimová, R.: Topografická a tematická kartografie. ČVUT, Praha 2008, 198 s Zásady pro vypracování Seznamete se s metodami m ěření výšek a s používanými výškovými systémy v USA. Analyzujte metody interpretace výškopisu na topografických mapách USA, v četn ě jejich digitálních verzí

VEVERKA, B., ZIMOVÁ, R.: Topografická a tematická kartografie Vydala Česká technika - nakladatelství ČVUT. ISBN 978-80-01-04157-4. Praha 2008 . Title: Česká a československá kartografie 1918-1938 Author: Miroslav Mikšovský Created Date Kartografie na geomatice Kartografie Matematická kartografie (Kartografické metody pro zpracování geodat) Tematická kartografie Počítačová kartografie Historie map a mapování Kartografická reprodukce a polygrafie Mapování GIS & geografie Internetové technologie pro geodat Dějiny kartografie. Kartografie se neustále vyvíjí, je závislá na době a dobové kultuře. Shrnout dějiny map znamená zamyslet se nejprve nad dobovým myšlením a možnostmi lidí dějiny uchopit a věrohodně je vyslovit. V závislosti na dobové situaci je nezbytné mapy rozřadit podle období a obsahu, který vypovídá o reálných životních a přírodních podmínkách a s. Tematická kartografie, kartometrie. 8. Digitální kartografie. 9. Geografické informační systémy, modelování geografických objektů, reprezentace prostorových vztahů a databázové systémy. 10. Státní mapová díla ČR, vývoj české a světové kartografie, legislativa

zmíněných autorů jsou: Tematická kartografie (1999) [2] napsaná J. Kaňokem a skriptum Aplikovaná kartografie I.: Tematické mapy (2001) [3] od V. Voženílka. Nová publikace, věnující se tvorbě geografických map v digitálním prostředí, se jmenuje Vybrané okruhy z geografické kartografie (2017) [4] od J. D. Bláhy Tematická kartografie. Znakové systémy, metody zobrazování a hodnotová měřítka. Informace o publikaci. Tematická kartografie. Znakové systémy, metody zobrazování a hodnotová měřítka. Autoři: LAUERMANN Lubomír SVATOŇOVÁ Hana. Rok publikování: 2015.

Kurz navazuje na základy matematické kartografie a seznamuje posluchače s částí kartografie, nazývanou topografická a tematická. Součástí je také exkurz do polygrafických technik, teorie barev, autorského práva či redakčních prací. V rámci kurzu je pořádána exkurze do pracovišť Zeměměřického úřadu. Obsa Tematická kartografie zahrnuje mapy konkrétních geografických témat zaměřené na konkrétní publikum. Několik příkladů může být bodová mapa ukazující produkci kukuřice v Indianě nebo mapa stínovaných oblastí krajů v Ohiu rozdělená do numerických choropleth tříd Anamorfóza je metoda používaná v tematické kartografii.Jde o přeměnu geometrické kostry mapy, která má za cíl výraznější vyjádření jejího tematického obsahu. Produktem je anamorfovaná mapa (někde též anamorfická mapa nebo anamorf).Anamorfózou mapy se ztrácí přesný polohopis; ten je příslušně upraven tak, aby: . mapa byla lépe čitelná Klíčová slova: Tematická kartografie, mentální mapa, Slezsko, kartografická míra identity. 1 Úvod. V sociální a humánní geografii a v sociologii se často řeší problém vědomí identity. Vědomí identity zařazuje každého jedince subjektivně nebo objektivně do reálného světa

2 Tematická kartografie Obecn ě je podle [17] kartografie v ědní obor, zabývající se znázorn ěním zemského povrchu a nebeských t ěles a objekt ů, jev ů na nich a jejich vztah ů ve form ě kartografického díla a dále soubor činností p ři zpracování a využívaní map Tematická kartografie: Doc. RNDr. Milan Konečný, CSc. Západočeská univerzita v Plzni [online]. 2005 [cit. 2013-11-22]. Informační systém Masarykovy univerzity [online]. 2012-10-22 [cit. 2013-11-22]

Kapacita: Předmět: Typ : Semestr: Datum: Hodina: Budova: Místnost : Garant termínu: Učitel: Odhlásit do: Zápis do: Přihlašování od: detail: 9/9: Tematická. Radek Dušek. Ostravská univerzita. (10 hodnocení) (5) kartografie a topografie. KATOP. (1) Tematická kartografie. KATEX Tematická kartografie Lauermann Lubomír; Svatoňová Hana; 412,20. Kč . Skladem-10%. Základy matematické kartografie. 4.Kartografie a geoinformatika . studuje a zobrazuje prostorové rozmístění jednotlivých jevů krajinné sféry, tj. výroba map. Věnuje se jí celá řada vědních disciplín, např. geodézie, topografická kartografie, tematická kartografie,matematická kartografie, kartometrie, GIS a dálkový průzkum Země

Tematické mapy 1 : 500 000 - Kartografie

Přidej se k nám a získej přístup ke studijním materiálům, vyměňuj si zkušenosti s ostatními studenty a měj přehled o tom, co se zrovna děje V r.1869 bylo zahájeno tzv. III. vojenské mapování, jehož výsledky tvořily až do poloviny 20. století jediné souvislé topografické dílo na našem území. Potřeba mapování byla kromě vojenských účelů vyvolána i nastupující industrializací, která ssebou přinášela výstavbu silnic a železnic a rozvoj měst. Pro. Tematická skupina: Ústavní orgány, ústřední úřady, jejich odborná zařízení, v České socialistické republice (po 1.1.1969) Katastrální měřičský úřad Opava Oblastní ústav geodézie a kartografie v Opavě Geodézie, n. p. Opava Krajská geodetická a kartografická správa Opava 1990 - 1992 Katastrální úřad pro.

Radiometrické veličiny, jejich měření. Spektrální vlastnosti látek, vliv atmosféry a zdroje záření. Přístroje pro sběr dat DPZ, družicové radiometry, skanery, radary. Metody vizuální a digitální, zvýraznění a klasifikace. Formy výstupů z DPZ, návaznost na geografické informační systémy a tematická mapování Ostravská univerzita Dvořákova 7, 701 03 Ostrava. telefon: +420 597 091 111 +420 553 461 111. e-mail: IČ: 61988987, DIČ: CZ61988987 ID datové schránky: 37gj9f

Video: Metody tematické kartografie - Vizualizace prostorových

Kniha: Tematická kartografie Knihy

Tato skripta nabízejí základní přehled o tematické kartografii, od charakteristiky a klasifikace tematických map přes jejich obsah, znakové systémy v tematické kartografii až k hodnotovým měřítkům v tematických mapách Tematická kartografie & Základy geoinformatiky. Vyplňte číslo zadání (viz seznam v Moodle, trojmístné číslo) a heslo (vaše UKČO, osmimístné číslo, zjistíte na své studentské kartě nebo v SIS). Pokud vám přihlášení ani po důkladné kontrole údajů nefunguje, kontaktujte svého cvičícího..

Tematická kartografie - Lauermann Lubomír - Megaknihy

 1. Katedra kartografie, geoinformatiky a DPZ Univerzita Komenského v Bratislave Prírodovedeckáfakulta Počítačová tematická kartografia Vybrané metódy mapového vyjadrovania Mgr. Alexandra Benová, PhD. alexandra.benova@uniba.s
 2. Historická kartografie. Historická kartografie je část kartografie, resp. tematické kartografie, zabývající se problematikou historických (dějepisných) map, mezi­oborová disciplína, zabývající se zpracováním historických jevů a procesů na mapách. Historická (dějepisná) mapa je tematická mapa, zobrazující historické.
 3. Historická (dějepisná) mapa je tematická mapa, zobrazující historické události, a to v analogové (tištěné) či elektronické (digitální) podobě. Termín historická kartografie a historická mapa bývá zaměňován s pojmy dějiny kartografie a stará mapa

Právě vychází naše další tematická mapa - Židovské památky

MZ350P17U Tematická kartografie. MZ350P17Z Tematická kartografie. MZ350P35 Dálkový průzkum Země. Tento blog slouží k podpoře výuky předmětů Tematická kartografie, Počítačová kartografie, Socioekonomická geografie pro geomatiku a částečně také Historie map a mapování. Předměty jsou vyučovány na Oddělení geomatiky (stránka na Facebooku) Katedry matematiky Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni

Metoda izolinií, kreslení vrstevnic v mapě | Tematická

Tematická kartografie - Seminární prác

 1. kartografie (1999), Veverka: Topografická a tematická kartografie (2008) a Čapek: Geografická kartografie (1992). Inspirací mi byla také nástěnná Literární mapa Československé socialistické republiky z roku 1983 vydaná Geografickým a kartografickým podnikem v Praze n.p. 11 4 Tematické mapy
 2. VEVERKA, B. Topografická a tematická kartografie 1995, ČVUT Praha . Datum poslední aktualizace: 25.05.2020 Aktuality 20.08.2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce RÚIAN. 16.08.202
 3. Kartografie: základní pojmy v kartografii, znakový klíč a jazyk mapy, polohopis, výškopis, popis, kartografická generalizace, státní mapové dílo středního měřítka (civilní i vojenské), tematická kartografie, webová kartografie. 7. Určování výšek: Druhy výšek, co je převýšení, jak vyjadřujeme sklon. Metody.
 4. Metody tematické kartografie: návrh hierarchické klasifikace. 8.8.2017 . Abstrakt: V příspěvku představujeme návrh hierarchické klasifikace metod tematické kartografie (metod pro znázornění kvantitativních dat). Klasifikace byla vytvořena na podkladě rešerše stávajících klasifikačních systémů, s ověřením.
 5. Tematická kartografie Geoinformaní infrastruktury Prezentaní techniky Programování aplikací pro web Základy geografie Komunikaní technologie Informační systém o studiu Podstatné aktivity vzdělávacích procesů na univerzitě jsou podporovány univerzitním informaním systémem Edison (EDucation Information System On the Net)
 6. Česká kartografie-- autor: Jelínková Kateřina Príbeh kartografie na Slovensku-- autor: Hein Dušan Tematická kartografie-- autor: Lauermann Lubomír, Svatoňová Hana Atlasy hvězd-- autor: Percivaldi Elena Žďarské vrchy 1:50 000 lyžařská map
Železniční kartografie

Tematická kartografie MUNISHO

Kartografie II (13) RNDr. Ladislav Plánka, CSc. Institut geodézie a důlního měřictví, Hornicko-geologická fakulta, VŠB Tematická kartografie Tematická kartografie 1, Tematická kartografie 2. Jednotlivé videopřednášky jsou umístěny na serveru FM TUL. Studenti je mají prostřednictvím přístupového hesla možnost shlédnout. Jednotlivá témata byla zpřístupněna již v průběhu ZS 2009/2010, kdy je předmět kartografie zařazen v osnovách studijního plán Akcent je položen na aplikaci teoretických zeměpisných znalostí a dovedností (tematická kartografie), stejně jako na principy práce s geografickými informačními systémy (práce s databází, využití prostorových operací). Lauderovy školy vlastní licenci softwaru ESRI ArcView (podmnožina ArcGIS) Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita poslední aktualizace: 29.10.2007. Vojenské mapy • Vydávány téměř výhradně pro účely armády • Mapy zpracovává Geografická služba AČR, konkrétně Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad MZ350P03U . MZ350P17Z. MZ300T03. Kartografie. Tematická kartografie. Terénní cvičení z geografie (pro učitele

Přírodní památky České republiky/1:500 tisDvouparametrová metoda kvantitativních areálů | TematickáRNDr

Tematická kartografie ve věku GIS: rozkvět nebo úpadek? Jan Miklín, Radek Dušek: Rok: 2015: prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy) Vlivu terénu na viditelnost nebeské sféry pro měření polohy GNSS v okolí vodních toků (vybraný úsek Odry Tematická kartografie ; Vzdělání. 2003 Mgr. v oboru Geografie a kartografie, Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta. 2001 Bc. v oboru Geografie a kartografie, Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta . Profesní činnost. od 2007 Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., Oddělení environmentální geografie, Brno. Tematická kartografie; Základy geografie; Základy geoinformatiky; Základy informatiky; Základy systémové analýzy v geovědách; Zdroje prostorových dat; Zpracování dat v GIS; Studijní opory. Tematická kartografie ve věku GIS: rozkvět nebo úpadek? Jan Miklín, Radek Dušek: Rok: 2015: prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy) Erasing a European biodiversity hot-spot: Open woodlands, veteran trees and mature forests succumb to forestry intensification, succession, and logging in a UNESCO Biosphere Reserv