Home

Matematika 4 třída příklady pdf

Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník TIMSS 2011 Svatava Janoušková Vladislav Tomášek a kol. Praha 2013 ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKC Matematika 4 třída příklady pdf Knížka začíná připomenutím látky z minulého školního roku, aby měli malí čtvrťáci na co navazovat. Poté už je čekají přirozená čísla do 10 000 a jejich sčítání a odčítání, násobení jednociferným číslem do 10 000, násobení a dělení 10, 100 a 1 000, písemné násobení.

ÚKOLY Z MATEMATIKY 4. TŘ. NA ODOÍ 30. 3. - 3. 4. PS str. 14 opakování jednotek hmotnosti - kilogram, gram, tuna Převody jednotek: 1 kg = 1000 g 1 t = 1000 kg V PS 14/1 pozor na příklady, při sčítání a odčítání jednotek hmotnosti musíme vždy vš Pololetní písemná práce z matematiky. Test pro záky 4. ročníku obsahuje základní noperace (+,-,.,:) a 4 slovní úlohy. využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení další materiály k tomuto očekávanému výstupu ». V případě pochybností o aktuálnosti či. ÚKOLY Z MATEMATIKY 4. TŘ. NA ODOÍ OD 18 . 5. Kontrola sešitů 29. 5. /2 týdny/ Zlomky, výpočet části z celku, sčítání zlomků se stejným jmenovatelem části zlomku 8 čitatel _____ zlomková čára 10 jmenovatel postup výpočtu části z celku: z 10 celé číslo dělíme jmenovatelem a násobíme čitatele Matematika pro 1. a 2. třídu. Sčítání a odčítání do 10 3 + 4 = 7 Online cvičení: Porovnávání čísel. Převod čísel na tečky a obráceně. Sčítání a odčítání. Rozklad čísel. Sčítání a odčítání do 20 bez přechodu 13 + 4 = 17 Online cvičení: Sčítání a odčítání. Tisk do PDF PŘÍKLADY K PROCVIČENÍ XV. - ČTVRTLETKA NANEČISTO. PŘÍKLADY K PROCVIČENÍ XIV. - RACIONÁLNÍ ČÍSLA - I. PŘÍKLADY K PROCVIČENÍ XIII. - TROJÚHELNÍKY. PŘÍKLADY K PROCVIČENÍ XII. - ZLOMKY - X.- SLOVNÍ ÚLOHY (pdf) PŘÍKLADY K PROCVIČENÍ XI

Tituly Domácí procvičování matematika 2. - 5. ročník procvičují veškerou látku probíranou v hodinách matematiky ZŠ. Matematické příklady jako geometrické útvary, počítání po desítkách, rozklad čísla nebo zaokrouhlování. Domácí procvičování kompletní PDF stáhnout Matematika 4. třída: Domácí. Lineární funkce 4 zde. Náhled listu zde..: Lineární funkce, rovnice, průsečíky s osami zde. Náhled listu zde..: Goniometrické funkce zde. Náhled listu zde. Finanční matematika pro 9. ročník ZŠ:.: Cena, DPH zde. Náhled listu zde..: Jednoduché a složené uročení zde. Náhled listu zde..: Úlohy z fin. matematiky zde. Náhled.

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Matematika pro 1.-4. ročník- Terasoft Úvodní menu- 1. třída, 2. třída, 3. třída, 4. třída, Tiskový modul a Ukončit 1. třída- 4 části, vždy procvičování jednotlivých samostatných částí nebo volba Celý program (s příběhem) 1. ročník, část 1 (číselný obor 0 až 5). 4. ročník. Na tomto místě máte k dispozici soubory, které využijete v hodinách i domácí přípravě. Jedná se o zazipované složky, které je potřeba stáhnout do počítače a rozbalit, aby mohly správně fungovat veškeré odkazy. V souboru Domácí úkoly najdete příklady tvořící minimum, které je potřeba vypočítat.

4. třída - 10. týden 2021 MATEMATIKA Čti pečlivě zadání, pracuj podle pokynů: lí https://skolakov.eu/matematika/4-trida/pisemne-nasobeni-dvojcifernym. příklady typu 2 000 + 3 000, 6 000 - 4 000 Podzimní počítání sčítání a odčítání bez přechodu přes desítku, příklady typu 1 200 + 1 300, 6 800 - 2 40 Růžena Blažková, CSc. Katedra matematiky PdF MU Brno Doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc. Ústav matematiky a statistiky PřF MU Brno RNDr. Marie Kupčáková, Ph.D. Katedra matematiky PřF UHK Hradec Králové RNDr. Hana Lišková VOŠ pedagogická a Střední pedagogická škola Litomyšl Mgr. Eva Nováková, Ph.D. Katedra matematiky PdF MU Brn Matematika - 4. třída Týden 15.3.-19.3.2021 Jméno: _____ Nepočítej všechno na jednou. Rozděl si to a každý den spočítej kousek. Půjde ti to líp a lépe si to zapamatuješ 1. násobení - procvičování - Vynásob tyto příklady: 1.6=6, 5.6=. Napiš výsledek = 2 . 104 + 3 . 103 + 4 . 102 + 5 . 10 + 6 + 7 . 10-1 + 8 . 10-2 + 9 . 10-3 Vidíte zde sestupnost exponentů? 10 = 101 6 = 6 . 100 200 003 = 2 . 105 + 3 Příklad 21 : Napište čísla v desítkové soustavě pomocí mocnin 10n : a) 124 201 603 b) 500 001 666 002 c) 2 000 000,458 Příklad 22 : Napište uvedená čísla klasickým způsobem

Matematika 4 třída příklady pdf Pracovní listy k IUč Matematika 4 - volně ke stažení . P. 4 Ur i: a) sou et 500 + 1500 zv tšený o 20 b) sou in 12 a 10 zmenšený 25 c) sou i12 a 10 zmenšený 5x d) sou et 1500 a 500 zv tšený 2x . 32 P. 5 Vypo ítej Porovnávání čísel 4 105 18-22 matematika Zaokrouhlování čísel na 1000 3 115 28-29 1.-4. třída Násobení a dělení 10, 100, 1000 6 120 22-27 vpisování Sčítání a odčítání do 10000 bez přechodu desítek 13 129 29-44 tabulky násobilka Aritmetika hrou 147 Prověrky a testy 15 MATEMATIKA 4. ročník 1. Část I. SLOVNÍ ÚLOHY 2 Matematika - 4. třída . Příklady z matematiky pro 4. třídu. Malá násobilka. Zaokrouhlování na tisíce. Procvičování násobilky 7. Procvičování násobilky 8. Procvičování násobilky 9. Dělení beze zbytku do 100. Dělení beze zbytku do 50. Sčítání a odčítání do 200 matematika 8.třída - výklad + příklady. matematika 7.třída - výklad + příklady. fyzika - laboratorní prác Matematika hrou . Hry a příklady pro základní školy . Příklady podle kategorie Matematika - 2. třída - Procvičování násobilky 4 . start . Procvičování násobilky 4 Tvé nejlepší časy: Zkusit znovu Gratuluji, tvůj čas je: Tvé nejlepší časy:.

Diktát - souhrnný diktát 4. třída (2) Lidé sl_šel_ b_t zvony. Odb_jel_ poledne. Zedníci na stavbě už b_l_ v_hladovělí. Brigádníci s nimi zašl_ do m_stní v_vařovny a ob_ (ě/je)dnal_ si něco na zu_ (p/b). Kuchařky v_ndal_ tal_ře. V_brané lahů_ (t/d)ky v kuchyni neob_čejně voněl_. Chlap__ si ob_ (ě/je)dnal_ guláš a. Příklad: Urči nejprve jedno procento a poté 64 % z 500 Kč. 500 Kč je základ ( = 100 %), je/li 1 % 1/100, pak 1% = 1/100 z 500 Kč tedy Je dobré si pamatovat, že: Při řešení příkladů s procenty používáme toto označení a příklady počítáme třemi způsoby (nezapomeň na odpověď - slovní úlohy!!!) Matematika - 4. třída - 8. týden Milí čtvrťáci, Zdravím vás v květnu. Nezapomeňte, že druhou květnovou neděli je Den matek, takže určitě maminkám popřejte k jejich svátku! Většina z vás už má u sebe knihu i pracovní sešit. Někteří ještě z různých důvodů ne. Proto zde naleznete i kopie matematika 7.třída - výklad + příklady. 21. 03. 2017 . Dokument

Samostudium Matematika 7. B, 27. 4. - 30. 4. 2020 1 Žáci, tento týden se budeme věnovat učivu rovnoběžníky. Abychom nevyšli ze cviku, zopakujeme si dva příklady na procenta a přímou úměrnost. Pište stále dál do svých sešitů, abyste měli učivo pěkně pohromadě. Pokud s Matematika 6 třída příklady pdf. Příklady k procvičování učiva matematiky 6. a 7. třídy ZŠ ZADÁNÍ 1 X. Převody jednotek 1. Doplňte tak, aby platila rovnost: a) 2 080mm = ⃝ dm e) 4,5 m = ⃝ dm b) 572 cm = ⃝ m f) 1,15 km = ⃝ cm c) 2,5 dm = ⃝ m g) 48,7 dm = ⃝ mm d) 2 032 m = ⃝ km h) 0,25 cm = ⃝ mm 2 Český jazyk 1. třída; Český jazyk 2. třída; Český jazyk 3. třída; Český jazyk 4. třída; Český jazyk 5. třída; Matematika 1. třída H-mat | Zasloužená radost z poznáván

4 7 5 3 1 1 3 1 2 6 5 5 7) Milan jel na závody. Z domu odešel v 7 hodin. Cesta na nádraží mu trvala 2 1 hodiny, vlakem jel 10 7 1 hodiny a pak šel 20 minut pěšky. V kolik hodin přišel na stadion? Title: Microsoft Word - test Author: Zdeněk Created Date Test z matematiky SŠ - úroveň 1 - zadání, řešení; Test z matematiky SŠ - úroveň 2 - zadání, řešení; Příklady z vysokoškolské matematiky Příklady z Šedivé matematiky (PDF) Zadání je pro vás k dispozici zdarma, podrobné řešení příkladů si mohou stáhnout pouze předplatitelé Řešené příklady z pravděpodobnosti: 1. 4 =0,25 Vzhledem ke skutečnosti, že sudých a lichých čísel na kostkách je stejný počet, jsou všechny 4 možnosti - že padnou dvě lichá čísla, dvě sudá čísla, na první kostce sudé a na druhé liché a n Slovní úlohy - 4. třída. Klasické procvičování slovních úloh. Obsahuje více než 1000 zadání, která jsou přehledně roztříděná do skupin. Úlohy jsou pestré a zajímavé - vystupují v nich mimo jiné jednorožci, draci, Pat a Mat, Harry Potter, Lichožrouti, Mimoni, . U úloh je k dispozici i vysvětlení správného. Online cvičení matematika, bohatá sbírka příkladů pro základní i střední školy. Matematika hrou i tradiční procvičování počítání. Umíme matiku. Umíme česky. Umíme anglicky. Matematika: 4. třída. Třída: Vše. 1. Široký výběr Úzký výběr. 2. Široký výběr Úzký výběr. 3. Široký výběr Úzký.

Pololetní písemná práce z matematiky pro 4

(Počet příkladů podle toho, jak dětem aktivita půjde.) 2) Máme připravené pruhy s příklady, děti vypočítají příklad, zeptáme se na výsledek a retrospektivně zjistíme, jaké znaménko mělo přednost 4. Konstrukční geometrie - testy k procvičení 4. 10 řešených příkladů z konstrukční geometrie pro žáky 8. a 9. tříd. Nabízíme všechny materiály z této sekce na webu e-matematika.cz jen za 250Kč!Podpořte náš web odkazem!. Jazyková škola Březinka otevírá letní jazykové kurzy. Přátelské tvůrčí prostředí + velmi příznivé ceny Pracovní listy pro 1. třídu - matematika - počítání do 20. Procvičování matematiky pro 2. pololetí 1. třídy - příklady do 20, číselné řady, počítání mincí, české mince, základy geometrie. Pracovní listy jsou uloženy ve formátu PDF vhodném pro tisk. PDF soubor se otevře po kliknutí na obrázek Matematika 2. ročník. ČÍSLA A POČETNÍ OPERACE - pracovní listy. Sčítání s přechodem desítky v oboru čísel do 20. doc. pdf. Sčítání s přechodem desítky v oboru čísel do 20, procvičování. doc. pdf. Odčítání s přechodem desítky v oboru čísel do 20

Přehled cvičení Nauč se počítat (procvičování matematiky

 1. Matematika pro 1. ročník ZŠ, 3. díl (volitelný), sčítání a odčítání s přechodem přes základ deset - pracovní učebnice Matematika pro 2. ročník ZŠ, 1. a 2. díl - pracovní učebnice Matematika pro 3. ročník ZŠ - učebnice a pracovní sešit Matematika pro 4. ročník ZŠ - učebnice a pracovní seši
 2. Matematika - 4. třída Týden 29.3.-.31.3.2021 Jméno: _____ 1 vypočítej následující příklady: Pokud bude pokračovat distanční výuka i v dalším týdnu, úkoly je třeba splnit opět do středy: 7.4.2021 a přinést je vypracované do školy. Vypoéítej a vyhledej správný výsledek, ukrytý na obrázcích..
 3. Matematika - 4. třída - 7. týden Milí čtvrťáci, Jsem ráda, že jsem se viděla s mnohými z vás na Skype. Tento týden máme kratší, protože tu je květen a 1. máj. Budeme počítat v oboru do milionu a to i se závorkami. Ať se ti počítání daří!!! 1. Příklady z učebnice - 3. dí
 4. Příklady zítra ráno naskenuji i k vytištění. Na pracovním listě bude příkladů více. Zájemci si mohou procvičovat. K vytištění: Procvičování násobení a dělení.pdf (473.36 kB) -----Čtvrtek 11. 2. - materiály k vytištění. Matematika 11.2..pdf (451.12 kB) Hudební výchova 11. 2..pdf (441.64 kB
 5. Příklad 4 : Řešte rovnici v oboru přirozených čísel : a) 2 1 3 3 7 3 5 5 x x x x b) 4. 4 6. 2 3 3 13 14 3 5 4 xx x c) 3 1 1 1 5 2. 1,5 1 1,5. 1 4 4 7 x x x x d) 5 1 5 11 1 2. 1 4 4. 1 2 4 3 9 x x x x x e) 4 1 3 1 7 2 5 3 x x x f) 1 3 8 5 3 7 x x x 4.3. Počet řešení lineární rovnic
 6. 20. - 24.4.2020 Matematika 4.třída Nejdříve uděláme zápis do školního sešitu

Matýskova matematika 1. a 2. ročník - Aktualizované vydání 26.2.2020 Metodický průvodce k Matýskově matematice 6. díl - aktualizované vydání 2019 20.2.2020 Vánoce 2019 17.12.201 Vlastní webové stránky Mgr. Jany Presové obsahující učivo matematiky určené pro žáky 6. - 9. ročníku. V této části se nachází výukové materiály určené k vysvětlení učiva matematiky 6. ročníku 9. roþník - 7. Finanþní matematika 3 3) výpoþet úroku ú = J 0. i . t ú = 20 000 . 0,14 . 161 360 ú = 1 252.22 Kč 4) výpoþet þástky, kterou bude pan Novák platit x = 20 000 + 1 252.2 Pracovní listy pro 1. třídu - matematika - počítání do 10. Různorodé procvičování matematiky pro 1. pololetí 1. třídy - příklady, číselné řady, srovnávání čísel, základy geometrie. Pracovní listy jsou uloženy ve formátu PDF vhodném pro tisk. PDF soubor se otevře po kliknutí na obrázek 8.5.2020 - Explore Lenka Srpová's board 4. třída matematika on Pinterest. See more ideas about matematika, třída, učení hrou

Matematika - Příklady K Procvičen

 1. pá 1.4. Státní svátek . matematika 20.4 - 24. 4. 2020 . po 20.4. obsah obdélníku ve čvercové síti M4 - obsah obdélníku.docx (616.91 kB) v pdf. M4 - obsah obdélníku.pdf (800.75 kB) út 21.4 M4 - obsah obdélníku v úlohách.docx (12.33 kB) v pdf M4 - obsah obdélníku v úlohách.pdf (768.15 kB) st 22. 4. početní operace s.
 2. Matematika-1.,2. třída Matematika ø 93% / 24216 × vyzkoušeno; Matematika-nejlehčí počty Matematika ø 96.9% / 933 × vyzkoušeno; Příklady pro 1. třídu Matematika ø 96.3% / 2946 × vyzkoušeno; Sčítání a odčítání do 20 Matematika ø 92.4% / 580 × vyzkoušeno; 1 třída Matematika ø 95.2% / 1648 × vyzkoušeno; Matematika
 3. Testová zadání k procvičování - čtyřleté obory a nástavbová studia - matematika. Upozorňujeme, že testová zadání z pokusného ověřování organizace přijímacího řízení 2015 a 2016 neodpovídají po obsahové stránce aktuálně platným Specifikacím požadavků k jednotným testům a je vhodné je využít.
 4. cí, české
 5. Tato bakalářská práce s názvem Sbírka příkladů z matematiky pro 8. ročník základní školy je tvořena příklady zadanými jak číselně, tak i slovně, které jsou za-měřeny právě na látku 8. ročníku základní školy a měly by slouit k jejímu procvičo - vání

Matematika 4. třída: Domácí procvičování pdf stáhnout ..

 1. Dokument Opáčko - Matematika 3. třída ZŠ - ke stažení #301. 5 pracovních listů ve formátu PDF (označených dny Po-Pá - na každý den jeden, rozděleny do 4 částí) 1 list ve formátu PDF s výsledky příkladů (přehlledná tabulka s výsledky, kde budete moci během chvilky zkontrolovat, správnost vypočítaných příkladů)
 2. Matematika - metoda prof. M. Hejného. Pracovní učebnice a příručky učitele jsou připravovány za součinnosti vícečlenného týmu sestávajícího z odborníků, kteří celoživotně spolupracují na výzkumu matematického vzdělávání žáků 1. stupně, a učitelů z praxe. Vytvořili a uvedli do života novou koncepci.
 3. násobení a dělení 0-7 - nové příklady na PL str. 10, 11 - Násobení a dělení 0,1,2,3,4,5 (ke stažení pod textem) Úsečka - PS str. 40/9, 10; Nové učivo. vypsat do sešitu násobky 8 + příklady ; naučit zpaměti násobky 8 a vyplnit pracovní list na Násobení a dělení 8
 4. 112/10. 112/11 - bez zápisu. 112/12 - bez zápisu. 112/13. 112/16 napiš zápis, výpočet a slovní odpověď. 112/21 prvních 5 příkladů. Řešení
 5. Obsahuje příklady na sčítání a odčítání; zápis a porovnávání čísel; slovní úlohu. Odkaz ke stažení. Pracovní listy. Materiál je určen k procvičování a upevňování učiva matematiky v 7. ročníku, případně k opakování učiva v 8. ročníku základní školy praktické
 6. 9. 2020 - informace pro rodiče (ke stažení v pdf zde). 6. 8. 2020 Rozvrhy tříd pro školní. Matematika - 4. třída . Příklady z matematiky pro 4. třídu. Malá násobilka
 7. Matematika 6. třída období od 16. 3. do 20. 3. 2020 1) Opakování - úhly - odhadujeme a měříme velikost úhlu Teorie a řešené příklady: učebnice 3. díl str. 3 - 18 Úlohy k procvičování: (řešte do zvláštního nelinkovaného sešitu 520, případně na papíry stejnéh

ZŠ Dobřichovice - Matematika pracovní listy ke stažení pro

4. ročník - Matematik

Pamětné sčítání a odčítání do 10 000 - skolakov

Ulož.to je československou jedničkou pro svobodné sdílení souborů. Nahrávejte, sdílejte a stahujte zdarma. Kredit umožní i stahování neomezenou rychlostí Samostudium Matematika 7. A, 27. 4. - 1. 5. 2020 8 5. Hodinky se zpožďují o 20 sekund za 4 dny. O kolik se zpozdí za týden? 6. Třída jede na školní výlet vlakem. Cesta pro dítě tam i zpět stojí 240 Kč. Cesta pro dospělého tam i zpět vyjde na 560 Kč. Zakoupí-li učitel hromadnou jízdenku pro všechny žáky

Pracovní listy k vytisknutí. Násobení (5. 6.) Kdo má excel, stáhněte si do počítače. Při každém otevření budete mít jiný pracovní list. - Násobení 0 - 7 náhodné příklady. Vybarvi násobky 8 (6. 5.) Sčítání a odčítání - list 4 (3. 5.) Sčítání a odčítání - list 3 (3. 5.) Sčítání a odčítání - list 2. Zpětná vazba pro úkoly zadané pro týden 8 (období od 4. 5. do 10. 5. 2020): do pondělí 11. 5. 2020, 12:00 prosím o zaslání naskenovaných kopií vypracovaných příkladů zadaných pro týden 8, tzn. pro období od 4. 5. do 10. 5. 2020 (ideálně 1 soubor v pdf formátu) na mail kpavlik@zahradnickaskola.cz Řešení 1) Zápis f (4) znamená funk ční hodnota (neboli y) pro x = 4. Dosadíme za x číslo 4 a vypo čítáme f (4): f (4 6 4 5 19)= ⋅ − =. Funk ční hodnota pro x = 4 je 19. 2) Do funk ční rovnice dosadíme -8 za y a vypo čítáme x: 8 2 5 2 5

1. třída-2. třída Test - matematika všechno 3. třída-4. třída-5. třída-6. třída-7. třída-8.třída-9.třída PL k vytištění - ZAOKROULOVÁNÍ A POROVNÁNÁNÍ Barevná matematika 6, 7.pdf (1.02 MB) - k procvičování učiva UČ. 40/1 a) + b) do ŠS - pošlete prosím ofocené, kdo bude na skypu,nemusí UČ. 40/2 do ŠS - pošlete prosím ofocené, kdo bude na skypu,nemus

Matematika 4 třída příklady pdf — matematika

Pracovní sešit je zaměřen na procvičení matematiky pomocí vybarvová.. Úvodní stránka / Třídy / II. stupeň / Třída 9.A 2021/2022 / Matematika 9. ročník Matematika 9. ročník Šárka Vitásková 2021-08-11T09:53:19+01:00 Po celou dobu distančního vzdělávání bude online výuka matematiky probíhat ve středu a v pátek v časech, kdy máte hodinu matematiky

Matematika - 4. tříd

7. ročník. Matematika ZŠ » 7. ročník » . aktualizováno: 6. 3. 2021 0:07. 1: Opakování z 6. ročníku. 020101: Desetinná čísla: Lekce; Příklady; 020102. MATEMATIKA pro 4. ročník - jednodílná Učebnice odpovídá požadavkům RVP ZV; obsahuje zásobník příkladů a úloh. Dvojdílný pracovní sešit lze používat při práci s jednodílnou i trojdílnou učebnicí, odkazy na strany obou učebnic jsou uvedeny v záhlaví každé strany pracovního sešitu

Aktuality - 1zslovosice

Matematika: Zlomky: Výpočet z celku: 05: Zobrazena cvičení 1-25 (3 bonusová skryta) Zadat jako úkol * Skupina: Vybrat členy * Platnost od: * Platnost do: Počet příkladů: prázdné zn. celé cv Tituly Domácí procvičování matematika 2. - 5. ročník procvičují veškerou látku probíranou v hodinách matematiky ZŠ. Matematické příklady jako geometrické útvary, počítání po desítkách, rozklad čísla nebo zaokrouhlování. Domácí procvičování kniha online PDF kniha Matematika 3. třída: Domácí.

Matematika - Procvičování násobilky

Třída 4. 23. - 27. 3. 2020 Český jazyk - opakování podstatných jmen str. 62, 63 - všechna cvičení přečíst nahlas a splnit ústně - každý den zapsat jedno cvičení do sešitu - str. 62 cv, 6, 7, str. 63 cv. 1, 3 - v pátek prostudovat na str. 62 pravidla psaní dopisu a podle osnovy napsat krátký dopis Anglický jazy Matematika hrou Procvičování probíhá interaktivní hravou formou, odpovědi jsou vyhodnocovány okamžitě i s ukázkou správného řešení. Po dokončení určitého počtu příkladů je uživateli zobrazen výpis toho, jak si vedl a jak si celkově vede v daném modulu geometrie: KAPITOLA BOD, ÚSEČKA, PŘÍMKA, ROVINA + VZÁJEMNÁ POLOHA PŘÍMEK: 111 (případně 120) / 13. - stačí jen jeden útvar (čtverec NEBO obdélník) 114 (případně 123) / 1. - stačí ústně (ukazovat útvary) 114 (případně 123) / 2. - zapisovat podle vzoru: IABI = 3 cm 2 mm

Nizsi stredni

Diktát - souhrnný diktát 4

Matematika 6. třída období od 1. 6. do 5. 6. 2020 Trojúhelník - těžnice v trojúhelníku Teorie a řešené příklady: -další zdroj informací a příkladů k procvičení: interaktivní učebnici Matematika 7_4 (str. 44 - 49, prac. sešit str. 33 - 36) Matýskova matematika pro 4. ročník je svojí strukturou obdobná Matýskově matematice pro 3. ročník. Skládá se ze tří učebnic a tří pracovních sešitů: Matýskova matematika, 1. díl (číselný obor 0 až 10 000), Matýskova matematika, 2. díl (číselný obor 0 až 1 000 000), a samostatná učebnice Geometrie

Naše třída Pomůcky pro třeťáky Domácí úkoly DÚ pro nemocné Rozvrh hodin Zvonění a vyuč. hodiny Organizace šk. roku Provoz školy Procvičování 1. třída český jazyk matematika prvouka 2. třída čtení český jazyk matematika prvouka 4. třída český jazyk vyjmenovaná slova B vyjmenovaná slova Týden 26. 4. - 30. 4. 2021 . Hezký den všem, tento týden máte zadaný test na řešení jednoduchých rovnic.Odkaz je ZDE. Máte čas do pátku, abyste test vyplnili. Na online hodinách budeme pokračovat v procvičování řešení rovnic.Příklady k procvičení nového učiva jsou zadány zde

Aktualit

Uplatní se ve škole i při domácí mn8_22_priprava slovní úlohy lineární rovnice.pdf. mn8_23_priprava slovní úlohy pohyb.pdf. mn8_24_priprava slovní úlohy směsi.pdf. na1_8_01 celá čísla a zlomky.pdf. matematika 9.třída - výklad + příklady. matematika 8.třída - výklad + příklady. matematika 7.třída - výklad. Matematika - učebnice matematiky - 3.díl, str. 4, vyberte si cvičení s příklady (4/14,19,20) můžete si udělat i pár slovních úloh - nemusíte všechny- pro rychlíky přikládám i arch s násobilkou Anglický jazyk - učivo už je až do konce dubn MATEMATIKA 6. tř. Dobrý den - posílám úkoly na týden od 15.6.-19.6.2020. Tento týden se pokusíme dodělat zbytek učiva, který nám chybí ještě probrat. Naučíte se rýsovat těžnice a ve škole si ukážeme, jak se rýsuje kružnice opsaná trojúhelníku (ostatním pošlu ukázkové video). Otevři si sešit a zapiš si téma. Natálie Beková 212.79.*.*. 2 0. před 8 měsíci. RE: Účast na online hodině. Účast na online hodině. Na příští týden plánuji s některými třídami videohovor. Účelem je zpětná vazba k organizaci výuky (např. zda žákům vyhovuje zadávání úkolů, množství cvičení apod.) a v případě potřeby dovysvětlení učiva

Matematika 8Slovní úlohy zlomky 5 třída - slovní úlohy - 5Počítáme do 100 - Třída Markéty KopeckéVznik autorskeho prava, autorské právo ( anglicky