Home

Úspory energie Výzva VI

VI. výzva programu podpory Úspory energie s EPC: Uspory energie s EPC_VI_výzva [pdf, 443 kB] Specifické přílohy: Příloha č. 1 - Kategorie CZ-NACE [pdf, 113 kB] Příloha č. 2 - Vymezení ZV_v2 [pdf, 539 kB] Příloha č. 3 - MH a kritéria [pdf, 494 kB] Příloha č. 4 - Doporučená osnova PZ [pdf, 308 kB Upozornění pro žadatele a příjemce. 15. 4. 2021: S ohledem na přetrvávající zájem žadatelů a zajištění 100% vyčerpání celkové alokace programu Úspory energie (ÚE) na úrovni OP PIK, rozhodlo Ministerstvo průmyslu a obchodu o prodloužení příjmu žádostí u VI. výzvy ÚE do 30.6. 2021 (14:00 hod.). Žadatele o dotaci zároveň upozorňujeme, že žádosti o podporu. Dne 24. 2. 2021: S ohledem na dosud nevyužitou alokaci VI. výzvy programu Úspory energie s EPC, rozhodlo Ministerstvo průmyslu a obchodu o prodloužení příjmu předběžných žádostí do 31. 5. 2021 (14:00:00), a také prodloužení příjmu žádostí do 30. 11. 2021 (23:59:59). Upozorňujeme, že se jedná výhradně o posun termínu.

VI. výzva programu OPPIK Úspory energie. Do konce roku 2020 je připraveno ještě posledních 12 mld. Kč jako dotační podpora pro podnikatele v OP PIK. Jednou z výzev připravených k vyhlášení je i VI. Výzva programu Úpory energie, jejímž cílem je snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Program podporuje. OP PIK - Úspory energie - výzva VI. Zahájení příjmu žádostí: 24. 11. 2020, 14:00 hod. Ukončení příjmu žádostí: 30. 4. 2021, 23:59 hod. Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie. Přijedeme k vám na předběžný audit energetických úspor v podniku Úspory energie VI. výzva. Číslo výzvy: 01_20_370: Druh výzvy: Prioritní osa: Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin Výzva Úspory energie v SZT- Výzva IV je zajímavá nabízenou paletou možností úsporných opatření, mj. i tím., že ji lze kombinovat tak, aby umožnila i nákup nových technologií. Oproti výzvě Úspory energie VI - umožnuje financování z budoucích úspor. Míra podpory pro malý podnik = 50 %, střední podnik = 40 %.

VI. Výzva Úspory energie s EPC MP

OP PIK: Vyhlášena Výzva VI programu podpory Úspory energie s EPC. 8. prosince 2020 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu Výzvu VI programu podpory Úspory energie s EPC. Řídící orgán OP PIK stanovil alokaci ve výši 500 mil. Kč. Cílem výzvy je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru Program ÚSPORY ENERGIE, OP PIK - VI. Výzva (předběžně) Poskytovatel: MPO, zprostředkující subjekt API Oblast zaměření: úspory energií Cíl programu: Program Úspory energie se zaměřuje na podporu projektů na snižování energetické náročnosti výroby (úspory energie) a omezení výdajů za energie v podnicích Úspory energie - výzva VI. OPPIK, PO3. Příjem žádostí: 24.11.2020 - 30.4.2021. Cílem je: zajistit úsporný provoz podnikům a firmám a snížit jejich náklady. Oprávnění žadatele. malé, střední podniky a velké podniky; Projekt musí být realizován mimo území hl. m. Prahy

Úspory energie - Výzva VI - AP

8. prosince 2020 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu Výzvu VI programu podpory Úspory energie s EPC. Řídící orgán OP PIK stanovil alokaci ve výši 500 mil. Kč. Cílem výzvy je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru Tento obsah je určen jen pro členy portálu. Pokud již jste členem, prosíme, přihlaste se. Noví uživatelé se mohou registrovat dle postupu na stránce Členství.Přihlášení uživatelůUživatelské jméno nebo emailHeslo Pamatovat si Pokračovat ve čtení ÚSPORY ENERGIE - VI. výzva

To je cílem VI. výzvy programu podpory Úspory energie z OP PIK, kterou vyhlásilo MPO. Program bude přispívat k naplnění Směrnice Evroého parlamentu a Rady 2012/27/EU o energetické účinnosti, která stanovuje zavedení orientačních vnitrostátních cílů energetické účinnosti do roku 2020 Úspory energie - Výzva VI. od Vladimír Žďársk Výzvy; instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku; instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie, nebo chladu pro vlastní spotřebu podniku s ohledem na jeho provozní podmínky. Krušnohorské sdružení pro úspory energie - fyzické osoby, právnické osoby; Krušnohorské sdružení pro úspory energie, o.p.s., v likvidaci , IČO 25003267 - data ze statistického úřadu; Úspory energie v SZT - IV. výzva; Příjem žádostí do IV. výzvy programu Úspory energie ukončen; MPO vyhlásilo VI. výzvu programu. ÚSPORY ENERGIE - VI. výzva Příjem žádostí do IV. výzvy programu Úspory energie ukončen Projekty energetických úspor (EPC) od ČEZ ESCO loni zákazníkům ušetřily 232 milionů koru

OP PIK - Výzva VI. programu podpory Úspory energie s EPC. 10.12.2020 Aktuální výzvy, Aktuální výzvy Města, obce, kraje, Aktuální výzvy Neziskové organizace, Aktualní výzvy OPPIK 2014-2020, Aktuální výzvy OPPIK Úspory energie Attendee Event. Ukončení příjmu žádostí do VI. výzvy programu podpory Úspory energie Úspory energie s EPC. specifická výzva Úspory energie s EPC umožní řešit projekty pomocí metody EPC (Energy Performance Contracting). Tato metoda přináší garanci výši úspor energie, ze které se pak následně splácí investice do modernizace. Pokud by úspory byly nižší, rozdíl doplatí dodavatel

Úspory energie s EPC - Výzva VI - AP

 1. Název projektu: Snížení energetické náročnosti výrobního procesu ve společnosti NovoPLAST PP s.r.o. Číslo projektu: CZ.01.3.10/././20_370/002533
 2. Výzvy programu Úspory energie zůstaly stejné jako ve IV. a V. výzvě. Některé specifické podmínky byly modifikovány vzhledem na aktualizaci směrnice o energetické účinnosti 2018/2002/ES a jiné související legislativy a dále na základě zkušeností z implementace předchozích výzev a diskuse se sociálními partnery
 3. Nevadí, rádi Vám poradíme. Kontaktní osobou pro dotace na nemovitosti a úspory energií je Ing. Martin Bednář, tel. +420 727 829 873, email: bednar@resea.cz. Odčitatelná položka na VaV. Odčitatelná položka na výzkum a vývoj. Postup naší práce. Firmy uplatňující daňový odpočet
 4. Dne 24.11.2020 vyhlásilo MPO v rámci implementace Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 (OP PIK) Výzvu VI. programu podpory Úspory energie. Cílem programu a Výzvy je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru, s podporou opatření přispívajících k úspoře konečné spotřeby energie

2020. OP PIK: Dnes byla vypsána VI. výzva programu OP PIK Úspory energie. Celková alokace finančních prostředků v této výzvě činí 1 miliardu korun. Na energeticky úsporný projekt lze získat finanční podporu až do výše 50 % z celkových způsobilých nákladů, do těchto nákladů lze zahrnout i náklady na zpracování. OP PIK - Výzva VI. programu podpory Úspory energie. 17.7.2019 Již proběhlé výzvy. Dotace na podporu snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Příjem žádostí: Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 24. listopadu 2020, 14:00 do 30. dubna 2021, 23:59:59

OP PIK - Vyhlášena výzva VI programu podpory úspory energie. 9. 12. 2020. Včera, tj. 8. prosince 2020 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu Výzvu VI programu podpory Úspory energie s EPC. Řídící orgán OP PIK stanovil alokaci ve výši 500 mil. Kč. Cílem výzvy je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského. S ohledem na přetrvávající zájem žadatelů a zajištění 100% vyčerpání celkové alokace programu Úspory energie na úrovni OP PIK, rozhodlo Ministerstvo průmyslu a obchodu o prodloužení příjmu žádostí u Výzvy VI programu podpory Úspory energie do 30. 6. 2021 (14:00 hod.). Žadatele o dotaci zároveň upozorňujeme, že žádosti o podporu podané po 30 VÝZVA VYHLÁŠENA: Úspory energie - Výzva VI. 24 listopad 2020 DNES BYLA VYHLÁŠENA VÝZVA PRO PODNIKY OP PIK ÚSPORY ENERGIE. ŽÁDOSTI JSOU PŘIJÍMÁNY. Využijte ji k získání dotace, identifikujeme Vaši dotační příležitost a připravíme Vám všechno potřebné včetně energetického posudku. Žádost za Vás podáme a.

Vážení členové OHK UL, dovolte mi aktuálně Vás informovat, že s ohledem na přetrvávající zájem žadatelů a zajištění 100% vyčerpání celkové alokace programu Úspory energie na úrovni OP PIK, rozhodlo Ministerstvo průmyslu a obchodu o prodloužení příjmu žádostí u Výzvy VI programu podpory Úspory energie do 30.6 Pro fotovoltaiku a akumulaci je důležitá Výzva VI. programu podpory Úspory energie program Úspory energií. V roce 2021 bude program nahrazen Operačním programem Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, který rozdělí v letech 2021-2027 mezi české podniky téměř 80 mld. Kč. První dotační programy se začnou otevírat. Až do 30. 6. 2021 bude možné podávat žádosti do výzvy Úspory energie, která je zaměřená na podporu opatření přispívajících ke snížení energetické náročnosti. Výzva je vhodná také pro majitele nebo provozovatele sportovních areálů, plaveckých bazénů, lázní nebo ubytovacích zařízení

Program Úspory energie - Výzva VI. OP PIK Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Cíl podpory: snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie Kdo může žádat: malé, střední a velké podniky včetně podnikatelských subjektů s majetkovou. O dotace na úspory energie mohou žádat malé, střední i velké podniky. Celkem je pro ně připraveno půl miliardy korun. Výzvu vyhlásilo 8. prosince 2020 Ministerstvo průmyslu a obchodu, které je řídicím orgánem OP PIK. Předběžné žádosti bude API přijímat do 31. března 2021. Výzva klasicky podporuje snížení. S ohledem na dosud nevyužitou alokaci Výzvy VI programu Úspory energie s EPC, rozhodlo dne 24. 2. 2021 Ministerstvo průmyslu a obchodu o prodloužení příjmu předběžných žádostí do 31. 5. 2021 (14:00:00) a také prodloužení příjmu žádostí do 30. 11. 2021 (23:59:59) MPO vyhlásilo VI. výzvu programu podpory Úspory energie s EPC. 10. 12. 2020 | zdroj: MPO 0. Snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru pomocí metody EPC. To je cílem programu a výzvy, kterou vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Metoda EPC spočívá v návrhu, přípravě a realizaci úsporných opatření s. Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo nové výzvy v programech podpory Spolupráce - Klastry, Úspory energie a Nemovitosti. Spolupráce - Klastry - Výzva VI Výzva naplňuje cíl programu podpořit rozvoj inovačních sítí - klastrů jako nástroje pro zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a.

Úspory energie - Výzva VI. Příjem žádostí o dotaci: 24. 11. 2020 - 30. 4. 2021 Nejzazší datum ukončení realizace projektu: 30. 6. 2023 Žadatel: malý, střední a velký podnik, jehož předmět činnosti spadá do podporovaných CZ NACE Výše dotace: minimální výše dotace je 500 tis. Kč a maximální výše dotace je 200. V úterý 24. listopadu 2020 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu Výzvu VI programu podpory Úspory energie.Řídící orgán OP PIK stanovil alokaci ve výši 1 mld. Kč. Cílem výzvy je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie

VI. výzva programu OPPIK Úspory energie - Enviro

Vyhlášení VI. výzvy programu podpory Úspory energie více. Výzva k předkládání žádostí na pozici experta/ky - lektora/ky specializovaného/né na školení nástroje BI Publisher v kontextu MS2014+ pro OP PI 11. 2020 Ministerstvo průmyslu již pátou výzvu Úspory energie. Tato výzva sleduje především dosažení snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru a zároveň zvýšení energetické efektivity. Cílem je také celková úspora energie a snížení emisí CO 2

S ohledem na přetrvávající zájem žadatelů a zajištění 100% vyčerpání celkové alokace programu Úspory energie na úrovni OP PIK, rozhodlo MPO o prodloužení příjmu žádostí a to do 30. 6. 2021 (14:00 hod.). Žádosti o podporu podané po 30. 4. 2021 ( tedy po původním termínu plánovaného ukončení výzvy ) mohou být po. MPO vyhlásilo výzvu VI. programu podpory Úspory energie s EPC OPPIK.. V rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu výzvu VI.programu podpory Úspory energie s EPC.. Příjem předběžných žádostí o podporu v rámci této výzvy byl zahájen 8. prosince 2020, příjem žádostí o podporu bude zahájen. ÚSPORY ENERGIE - VI. výzva Datum vyhlášení výzvy 24. listopadu 2020 Datum zahájení příjmu žádostí o podporu 24. listopadu 2020, Datum ukončení příjmu žádostí o podporu 30. duben 2021 číst dál

Rada hl. m. Prahy schválila dne 6. června 2017 vyhlášení výzvy č. 30 Prioritní osy 2 Udržitelná mobilita a energetické úspory Operačního programu Praha - pól růstu ČR k předkládání žádostí o podporu. Výzva se týká Specifického cíle 2.1: Energetické úspory v městských objektech dosažené také s využitím vhodných obnovitelných zdrojů energie, energeticky. Úspory energie. OP PIK - Program Úspory energie - Výzva V. Podrobnosti. Program je určen všem podnikům, které chtějí snížit svou energetickou náročnost, obměnit staré technologie za nové, využívat odpadní energie ve výrobních procesech nebo zavést či modernizovat systém měření a regulace Úspory energie výzva VI. - vyhlášení bude upřesněno ( cca září - říjen 2020) 04. čvn. Aktualizace harmonogramu OPPIK pro rok 2020 04 červen 2020 Dne 3.6. byl zveřejněn aktualizovaný harmonogram plánovaných výzev k podávání žádostí o dotace pro podnikatelské subjekty OP PIK: Spuštěna Výzva VI programu Úspory energie s EPC. Cílem výzvy je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Žádat lze do konce března 2021. Příjemci podpory: malé podniky až do výše 50 % prokázaných způsobilých výdajů Číslo výzvy: 01_20_370 Název výzvy: Úspory energie VI. výzva. Název projektu CZ: Úspory energie technologie zimního stadionu Turnov Název projektu EN: Energy savings technology of the winter stadium Turnov. Anotace projektu: Organizace Městská sportovní Turnov, s.r.o. byla zřízena v roce 2000

OP PIK - Úspory energie - výzva VI STRATUSLYN

Redakce INFO ZPRAVODAJE CENTRUM PRO ENERGETICKÉ ÚSPORY v MSK Pohraniční 1435/86, Moravská Ostrava, PSČ 703 00 Ostrava Kontakt: info@lamellacz.cz.cz , INFO ZPRAVODAJ vychází 1 x měsíčné pro potřeby podnikatelské a nepodnikatelské veřejnosti MSK 4 2. (A) MPO/OP PIK 2014-2020 Úspory energie - Výzva VI. Snížení energetick ENERGIE-VÝZVA . VI . Termín podání žádostí od 24. listopadu 2020 do 30. dubna 2021. 12.KOLO PRV 2014-2020 . ÚSPORY ENERGIE-VÝZVA VI . TECHAGRO 2020 . OK HOLDING BULLETIN 2/2021. V první prázdninový den představujeme nový OK HOLDING BULLETIN. Přijměte tedy pozvání k návštěvě města Šumperka v titulním rozhovoru s.

Číslo výzvy Výzva I. finanční nástroj - úprava podmínek platná od 17. 2. 2020. Projekty lze předkládat od 2.3.2020 Druh výzvy Průběžná Synergické vazby výzvy Tato výzva nezakládá synergické vazby s výzvami jiných operačních programů. Výzva je komplementární s II. výzvou Nemovitosti (vazba Úspory energie Program ÚSPORY ENERGIE - VÝZVA V. Společnost ZKL Brno, a. s. realizuje 2 níže uvedené investiční projekty v rámci programu ÚSPORY ENERGIE - VÝZVA V, na které je poskytována finanční podpora od Evroé unie. Předmětem projektu je řešení snížení energetické náročnosti výroby a minimalizace nákladů spojených s. VI. výzva programu Úspory energií - Úspory energií Celková alokace: 2 000 000 000 Kč Co je podporováno: FVE pro vlastní spotřebu podniku, akumulac Program ÚSPORY ENERGIE - VÝZVA IV. Společnost ZKL Brno, a.s. realizuje níže uvedený investiční projekt, na který je poskytována finanční podpora od Evroé unie. Cílem projektu je snížení energetické náročnosti společnosti současně s minimalizací nákladů spojených s výrobou

DotaceEU - Úspory energie VI

6 odpovědi na článek Nová výzva programu Úspory energie. KP napsal: Srpen 2, 2019 (2:23 pm) Dobrý den, prosím o konzultaci zda by se tento program mohl vztahovat na dům, ve kterém je v přízemí pronajatá lékárna (nebytový prostor a pronajatý by). 1. patro je neobydlené, před rekonstrukcí - tj. výměna oken a zateplení. Prodloužení výzvy v dotačním programu MPO OP-PIK S ohledem na přetrvávající zájem žadatelů a zajištění 100% vyčerpání celkové alokace programu Úspory energie na úrovni OP PIK, rozhodlo Ministerstvo průmyslu a obchodu o prodloužení příjmu žádostí u Výzvy VI programu podpory Úspory energie do 30 Dotace na úspory energie prodlouženy do konce června. 15. 4. 2021. Dobrá zpráva pro všechny, kdo nestíhali realizovat přípravné práce v rámci projektu Úspory energie VI (investice do výměny technologií - staré CNC, výrobní stroje, apod., energetické úspory na budovác h - zateplení střech, zdí, podlah, výměna oken. 6. února 2017 Nové výzvy OP PIK - Úspory energie v SZT a Smart grids I. Dne 2. února 2017 vyhlásil Řídicí orgán OP PIK výzvy v těchto programech podpory: Úspory energie v SZT - Výzva II a Smart grids I - Výzva II. 26. ledna 2017 Obnovitelné zdroje energie / Nízkouhlíkové technologie / Proof of Concep Vyhlášení výzvy VI. programu podpory Úspory energie Dne 24.11.2020 vyhlásilo MPO v rámci implementace Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 (OP PIK) Výzvu VI. programu podpory Úspory energie

Úspory energie s EPC - Výzva VI STRATUSLYN

ÚSPORY ENERGIE - VÝZVA V 11.6.2019 Termín podání žádostí do konce ČERVNA 2020, alokace 6 mld. Kč Cílem programu a Výzvy je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie Úspory energie - Výzva V 16.09.2019 - 30.04.2020 snížení energetické náročnosti podnikatelských provozů, výměna technologií za energeticky úspornější Inovační vouchery - Výzva IV - 30. 6. 2020 nákup poradenských, expertních a podpůrnýc Příjem žádostí: 14.6.2021 (8:00) - 26.8.2021 (15:59:59) Alokace výzvy: 1 mld. Kč , pro MSP 600 mil. Kč: Aktivity a výdaje: Založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací (pořízení strojů/zařízení a jiného vybavení centra)

4 ÚSPORY ENERGIE - NOVÉ VÝZVY Blíží se termín vyhlášení výzev v rámci Prioritní osy 3 OP PIK, které jsou zaměřeny na energeticky úsporná opatření.Již v polovině července, tedy 16. 7. 2019 bude vyhlášena V. výzva v Programu Úspory energie, která nabíz DK mont a.s. - záruka profesionální kvality, inovativnosti a férové ceny VI. výzva programu podpory Úspory energie s EPC. 14.12.2020. Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo VI. výzvu programu podpory Úspory energie s EPC. Cílem výzvy je snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru pomocí metody EPC. Metoda EPC spočívá v návrhu, přípravě a realizaci úsporných opatření s. Vyhlášena Výzva VI programu podpory Úspory energie s EPC. Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo Výzvu VI programu podpory Úspory energie s EPC. Celý text Výzvy včetně jejích příloh je k dispozici na webu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. (link is external) Datum vytvoření: 16.12.2020 / Datum změny: 16.12.2020 15. duben. 2021. PRODLOUŽENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ - OP PIK. Vzhledem ke značnému zájmu o finanční podporu z programu OP PIK Úspory energie rozhodlo Ministerstvo průmyslu a odchodu o prodloužení příjmu žádostí u Výzvy VI programu podpory Úspory energie do 30. 6

asociace energetických auditorů, energetický audit, katalog auditorů. Termín je prodloužen až do 30. června 2021 (14:00 hodin). Ministerstvo průmyslu a obchodu rozhodlo o prodloužení příjmu žádostí u VI. výzvy Úspory energie Vyhlášení Výzvy VI programu podpory Úspory energie. Program Úspory energie se zaměřuje na projekty, které přispívají ke snižování energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie.. Na co lze získat podporu

Úspory energie - Výzva VI - API

DotaceEU - VI. výzva Úspory energie s EP

Výzva Úspory energie s EPC prodloužena. Ministerstvo průmysl a obchodu prodloužilo termíny příjmu předběžných i plných žádostí v VI. výzvě programu Úspory energie MPO vyhlásilo VI. výzvu programu podpory Úspory energie s EPC. Snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru pomocí metody EPC. To je cílem programu a výzvy, kterou vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Metoda EPC spočívá v návrhu, přípravě a realizaci úsporných opatření s možností zajištění. To je cílem VI. výzvy programu podpory Úspory energie z OP PIK, kterou vyhlásilo MPO. Foto: pixabay.com Program bude přispívat k naplnění Směrnice Evroého parlamentu a Rady 2012/27/EU o energetické účinnosti, která stanovuje zavedení orientačních vnitrostátních cílů energetické účinnosti do roku 2020 -VI. výzva programu Úspory energií - Úspory energií, prior. osa 3, pro podporu FVE pro vlastní spotřebu podniku, akumulace, pro ČR, mimo Prahu, s max. výši dotace 200 000 000,-Kč, pro malé a střední a velké podniky, příjem žádostí od 24.11.2020 do 30.4.2021 (!)

OP PIK: Vyhlášena Výzva VI programu podpory Úspory energie

S ohledem na dosud nevyužitou alokaci Výzvy VI programu Úspory energie s EPC, rozhodlo dne 24. 2. 2021 Ministerstvo průmyslu a obchodu o prodloužení příjmu předběžných žádostí do 31. 5. 2021 (14:00:00) a také prodloužení příjmu žádostí do 30. 11. 2021 (23:59:59). Upozorňujeme, že se jedná výhradně o posun termínu pro přijetí žádostí. Veškeré další termíny. V úterý 24. listopadu 2020 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu Výzvu VI programu podpory Úspory energie.Řídící orgán OP PIK stanovil alokaci ve výši 1 mld. Kč. Cílem výzvy je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru a s tím spojená opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie

Byla vyhlášena Výzva VI programu podpory Úspory energie s EPC.Alokace je ve výši 500 mil. Kč. Cílem výzvy je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie Výzva VI. programu podpory Úspory energie, ukončena. Výzva I. programu podpory Úspory energie - Úvěry, ukončení příjmu žádostí o podporu 30. 9. 2023. Výzva III. programu podpory Úspory energie - Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu, ukončena. Výzva IV. programu podpory Úspory energie, ukončen Výzva V. programu podpory Úspory energie 24.07.2019 14:06. Termín podání žádostí: 16. 9. 2019 - 30. 4. 2020 Zvýšit energetickou účinnost podnikatelského sektor. Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání. Úspory energie - Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu - Výzva I . Program podpory: Úspory energie. Vyhlášení výzvy: 16. 6. 2017. Zahájení příjmu: 16. 6. 2017. Ukončení příjmu: 16. 10. 2017. Cílem programu a Výzvy je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem. 5.3 - Snížit energetickou náročnost a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie v budovách ústředních vládních institucí 152. výzva 6.1 - Zajistit řádné a efektivní řízení a administrac

Vyhlášena Výzva VI programu podpory Smart grids I

Nová výzva OPPIK (Úspory energie VI

 1. Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Číslo a název výzvy: 3.2 Úspory energie - VI. výzva Název projektu: Snížení energetické náročnosti provozovny TSM Design s.r.o
 2. Tato Výzva kprogramu podpory Úspory energie (dále jen Výzva a program) je vyhlášena v rámci implementace Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 (OP PIK) a v případě podpory malých a středních podniků podle zákona č. 47/2002 Sb., o podpoře maléh
 3. Tato výzva představuje vyhlášení podmínek pro stanovené časové období k předkládání žádostí o podporu pro financování projektů v rámci implementace finančního nástroje programu Úspory energie Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 - 2020 a v případě podpory malých
 4. Popis výzvy. Cílem výzvy Úspory energie je snížení energetické náročnosti a zvýšení energetické efektivity v podnikatelském sektoru. Cíle je možné dosáhnout například zateplením, výměnou technologie vytápění, výměnou osvětlení, instalací technologie nuceného větrání, využívání odpadního tepla z výroby
 5. Vyhlášena výzva z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-202
 6. ÚSPORY ENERGIE. Až do 30. 6. 2021 bude možné podávat žádosti a získat až 200 mil. Kč na nové stroje, zateplení budov a další úsporná opatření přispívajících ke snížení energetické náročnosti vašeho podnikání! Výzva je vhodná také pro majitele nebo provozovatele sportovních areálů, plaveckých bazénů.
 7. 2. 2010 byla vyhlášena třetí výzva k předkládání projektů v rámci programu podpory EKO—ENERGIE a to formou kolového, časově omezeného příjmu žádostí. Příjem elektronických registračních žádostí o poskytnutí dotace byl zahájen 1. 3. 2010 a ukončen 30. 6. 2010. Alokace pro tuto Výzvu byla navýšena z původních.

 1. Chcete snížit energetickou náročnost Vašeho podniku? Chcete obměnit staré technologie na výrobu energie za nové? Plánujete využívat odpadní energie ve výrobních procesech nebo zavést či modernizovat systém měření a regulace? Uvažujete o modernizaci či rekonstrukci rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích průmyslových areálech.
 2. imalizace světelného znečištění, snížení energetické náročnosti a zajištění požadovan
 3. CENTRUM PRO ENERGETICKÉ ÚSPORY v MSK INFO ZPRAVODAJ 10/20 říjen 2020 _____ Redakce INFO ZPRAVODAJE CENTRUM PRO ENERGETICKÉ ÚSPORY v MSK Pohraniční 1435/86, Moravská Program Úspora energie - Výzva VI, předběžné informace. CENTRUM PRO ENERGETICKÉ ÚSPORY v MS
 4. III. Výzva Úspory energie 6 000 000 000 Kč I. Výzva Úspory energie v SZT 1 000 000 000 Kč II. Výzva Úspory energie v SZT 2 500 000 000 Kč I. Výzva Obnovitelné zdroje energie 360 000 000 Kč II. Výzva Obnovitelné zdroje energie 800 000 000 Kč III. Výzva Obnovitelné zdroje energie 280 000 000 Kč 746 247 226 EUR íðîôòíòóï h
 5. Výzva je částečně určena i pro velké podniky. Nově bude také vyhlášena výzva VI. v oblíbeném programu Úspory energie. Cílovou skupinou budou rovněž velké podniky a vyhlášení a současně otevření příjmu žádostí by mělo dojít 24. listopadu. Podrobnější informace k podpoře přinese až výzva
 6. Výzva VI programu podpory ÚSPORY ENERGIE. Hlavním cílem realizace je snížení energetické náročnosti podnikatelské činnosti žadatele. V rámci realizace projektu bude nakoupen nový obráběcí CNC stroj, jenž nahradí původní zastaralou technologii. Tato úsporná energetická opatření jsou realizována s důrazem na.
Certifikace a osvědčení | AB Solartripinfografika-vysledky-api-cerven-2020 - APISolarity EPC – Fotovoltaika pro Vaši firmu, obec i dům

Po oddalování termínu přišel očekávaný konec V. výzvy Úspory energie a s ním i výsledky atraktivity této dotační oblasti. V předešlé IV. výzvě byl zaznamenán výrazný počet podaných žádostí, přesahují 1300 projektů, počítajíc v průměru s investicí okolo 4,3mil.Kč na podaný projekt. Nebylo tomu jinak ani v letošní V. výzvě, kdy se podalo přes 1000. Rada hl. m. Prahy schválila dne 5. dubna 2016 vyhlášení výzvy č. 14. Energetické úspory v městských objektech - Zvyšování energetické efektivity v rámci objektů a technických zařízení pro zajištění provozu městské silniční dopravy prioritní osy 2 Udržitelná mobilita a energetické úspory Operačního programu Praha - pól růstu ČR k předkládání. 2017 Řídicí orgán IROP revizi 37. výzvy Energetické úspory v bytových domech II. Předmětem revize je rozšíření možností čerpání podpory na zdroje tepla, fotovoltaické systémy, jednotky pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla. Podmínky podpory v případě zateplení nebo výměny oken a stejných zůstávají. Dotace na úspory energií 6.1.2017. Dotace na úspory energií pro podnikatelské subjekty je stále aktivní OPPIK ÚSPORY ENERGIE.Alokace výzvy činí 11 mld. Kč a k 4.1.2017 bylo zaregistrováno 15 žádostí o podporu