Home

RVP ZV MDÚ

společné vzdělávání - nová informatika revize ICT RVP v Z

Konkretizace MDÚ s využitím ŠVP Kreativně vpřed nezohledňuje (na rozdíl od ŠVP Opatrně vpřed) obsah ŠVP pro běžné žáky a řeší konkretizaci MDÚ bez vazby na očekávané výstupy Informatiky v RVP ZV. Výběr uvedeného učiva směřuje přímo k dosažení MDÚ MDÚ jsou popisem školské praxe při vzdělávání žáků s LMP, vznikaly a vznikají za spolupráce akademické obce a praktiků z řad učitelů. Obsahy MDÚ vycházejí z jejich původního znění (RVP ZV-LMP) a z formulací očekávaných výstupů tak, aby kladly minimální bariery výuce žáků s mentálním postižením v rámci. Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde. Přihlásit se Seznam speciálních učebnic a pracovních sešitů v souladu s MDÚ (1. stupeň ZŠ) od Průvodce upraveným RVP ZV. Pokud by mohla nastat situace, že by žáci v důsledku změn neabsolvovali povinný vzdělávací obsah stanovený v RVP ZV, rozhodne ředitel školy o způsobu postupného náběhu tak, aby tato situace nenastala; změnami, které uvedou do souladu ŠVP s RVP ZV a s právními předpisy Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa a odráží nezastupitelnou součást lidské existence - umění a kulturu. Kulturu, jako procesy i výsledky duchovní činnosti, umožňující chápat kontinuitu proměn historické zkušenosti, v níž dochází k socializaci jedince a jeho projekci do společenské existence, i.

Zobrazit celou odpověď. 1) Minimální úroveň pro úpravu očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření (MDÚ) je popsána v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) u každého vzdělávacího oboru vždy pro 3., 5. a 9. ročník B. Rozpracováním očekávaných výstupů (OV) RVP ZV do jednotlivých vyučovacích předmětů a ročníků s ohledem na charakter znevýhodnění žáků. V souvislosti se změnou RVP ZV (2016), která spočívala v zapracování novely školského zákona č. 82/2015 Sb. (školský zákon), nedošlo k žádným změnám v OV Odpovědi k RVP ZV. Odpovědi k RVP ZV. Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde. Přihlásit se Administrace. Úvodní strana Mám dotaz Pro autory Kontakty. Titulka > Modul články > základní vzdělávání. Předškolní vzdělávání Základní vzdělávání Zák. umělecké.

Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.. Přihlásit se. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpoÄ tu ÄŒR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze

Digitální technologie ve výuce žáků - clanky

Jako škola zřízená podle § 16 odst. 9 školského zákona pro žáky s mentálním postižením zapracováváme do ŠVP kromě školních výstupů podle OV z RVP ZV minimální doporučenou úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření (MDÚ) ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA T. G. MASARYKA BÍLOVEC, Ostravská 658/28, přísp vková organizace Minimální doporuþená úroveň pro úpravy oekávaných výstupů v rámci podpůrnýc ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA T. G. MASARYKA BÍLOVEC, Ostravská 658/28, přísp vková organizace 4. Vyučovací předmět: Matematika Vzdlávací obsah vzdlávacího oboru Matematika a její aplikace Oekávané výstupy - 2. stupeň 1 Dle § 19 odst. 3 vyhlášky č.27/2016 Sb. jsou školy, třídy, oddělení a studijní skupiny. (5) Hodnocení školy a školského zařízení může provádět také jejic

Seznam speciálních učebnic a pracovních - RVP

ó† !3h=ð^Ðfh$& fø]°ï‹že$¦»¯š Î ÞÏé@z Z '@s†¦Ck Ò # ¯ M Òÿê;5 Ø'g ôƒ& û x,às‚ › àÕ† ‡¾‡Ä½ú6ÿÐz¸¹ó£üÜ¥'ñ. Ó ½ö %òV¿ §NÖmVôM ||&ž2TnÓnø1Ó¥am:ÅÜemÔ*èÒ¨Yï xLÒ3 fáÙ0õ fw ö ;é­¦Kk& «[Ö ²›;³2ÛÝpæv·X ÇŠ ôø€ Í!ìyDãNóÔ^w]š^eöÝ.

přehled změn v RVP ZV revize ICT RVP v Z

 1. ò m,l ‡ €‹GÁB)À* ¦¢Õ·õ¡‰Êšfƒ*˜Ú¥•ÌP [ f{ ¸é¿ MV2ˆI®?Ø ðÍXGi TÓN{2K¤' ¦Ñ 9ù +Ð-®Ù£q X Ol:c5jB'P ƾLç³m†Ó I­W pp«y6ˆ( ñâ@O ¼ ç\ z{&_ é *k) ¶U‹\­Ñye /Òyô1áE k¿ouÌ3 Yà σ °Å(nä\Æ W†&öç* ¥[Û‚u û&: ­w䦰ñô(V·ìlª á›o^ õf* È ²3LQÆ] d.
 2. BÙWé —uALRô•4J \€©^ G ·® ë JZ@ ^ä­8á0 Žx|YvŸ¦0ú9 #ÂZ/ÄQGdBÊî†z@ðó*r 6˜|ä{. ¯%Ä , Œº Ç­M¨Ý]OÑ«ª¡m;07ìl000vÈ Ú9FA½ ZœL éÏ&§EXÝʇéÇ ßÕyÇV>0¤y1NÇ´¸ åL C·a_³õeZB7õáÄu¶Ð†¾ÏŽ ügÆÅõr-'|¢& )KøÖ¾ÿ ó‡1²~ƒLv Ç9XPö {h ÏðfÑ• :@Ÿq°ë¡J (Nn ÕkFó.
 3. íÙÒ,gÎ %¡àC@òéÜV ®ZµéÅmz à ]çí_1!ànŠ. ˆDüK^ùÀÿÍ󧥯 qQŒß ' 7þr BÓW ® žÄfK '#Q Ý æøXW·Ä P;7 Š-r»¢l­cãõàr 9>}ÄC¦ÑŸÊd¯ BÐly ˆ; ‰ 4´Eæ= E`+4ý¡ôX-Éwã|ù^Ù¡uQÕ ø -|xÜÔ Þ r ­Ó¶Â†ùÿ!Šø#p( ²*- S:w༠%iß.ÉøÙˆPÝB 4Ó G ~^´Ú—¼Gé/dl h£?Ñm H.
 4. à û€¿Ú üÍ>àïö ÏÚ üÃ>àŸöáÜ 8}0 Óð žÀ x â)l§ñr¸Éyp³óàó΃[œ‡ S/8 nu Üæ¸ÝyðEçÁ ΃; w9 îv Üã æ^ñ ï ~ê}ÃÏÜ/ w.

LÙ ê ^?¡H §@x†‡L ƒÅd Í{ \N)OÜLœ [D ûH‚P[ ¸£šº{ ç#ÊÕï­}䘟ٚ» ; Ø@=rÌ Büt¯& D‡êÏÏ® Ä ¤‚ÕeØ y3 ß (!Ö-4 [dH-¡ñ§Ì _P— @OM{ l'7Ü\I{?‰ü Òl à > ®ç C ä( &õ¥ l ­Ñ! á¼ {g s ¯)áM7¹*Ð ÈÆ®€È£g:œL¦HÿÄ'¯'ÂÀ› ô&Ã;b ²í 5S Рɺ¥?O³b. [Room] FileVersion=910 Encoding=utf-8 Compression=zlib [File] Name=ORN 1 - Copy - Copy_9525.jpg DataSize=186888 ÿØÿà JFIF , ,ÿá ÀExifMM* 1 . V 2 ‡i ˜ê J.

Rar! Ï s ¨ t` /=ú =ú Òi (³ 3 0 187.32.JPGð fÿØÿà JFIF ddÿÛC $.' ,# (7),01444 '9=82 ásø m (â‹ \ž ¢'5UÎY³ëšæÜ3‚ ­# œƒÁë@$& ͸ ^Ôƒý HÏPsO Û²6Ÿ|sJx € úb€c FŒXç ¾zRí\pMH §¶1šo,¹àzp( Q»GP¿7~iÃ$ Ž ©A# Š\ÜŠC r~èϹ8¥ØÜ ƒ. MÜ¿*͸c¾iKI$¸ýØg|cv þ &MŒ¹Òü3n·O›œ Ø T h²j)¶kµ³ ºbë §­m]E!܆ Íž' ÿÊ h¡g/ pËÿÖ­ ßB\{Ž´ðÎ'i {-k‚˜$‰ Y? qRµŸ†#µšdÓîßæØYfç'Ðq'PÛO |¼ÓFê¹Qå1äý >ÖæÊÞ@Y D¨qø jqì }Î iõyäbú°f9¤Œý=) ÖGŒïÕ$ N=sï]¼> {ƒp ÑT*Œ4Ž2¾Üu¦ IÉ« ž iÖHÒÕ|æ. O*ÝÌé- 6KêìzÁù~¿ŸþÚÉ [V7>i[¦4é%œ ­õ- I‰e_ðZi@ ÂŒúp-é²!¾§« •U-Œ\èP¼ ÑV+ #Óâ a»uw'Ÿùéó p Pqp0 ¡uò¡ 3 ¤Z*y ²0¼€ôî# M)Ëí-æk^ƒÚ ƒ*ãaÜdtS : Æ7 ] n Z ÿÖ =Õa•'V5Þ>•Ü[í†luþ éÞï ü ¥•oÞ\ 9Ö­ {­9 ~ Ø ñ G; 3ƒU Xi!Žóé] 3 h -dK1ÝésKí. C ÀOkçj \ qEÊË^«Ff¸Ý•ùµ9ûÖh!Yk [q3 ¢¢§g1 1 à ²F›º ·yB*¨ ± ŒÕŠ¶8‹?²ºY ýþJ œ_›ÉÂti [‚d# ~õ¯Ë:u >ö ,›b¡¼ÕSýÄI¿=À 8³ÌyÚÂOˆ R E L øð Á¦c¦ wØóO‹˜ éÓ ý 3Ò'C^ †UÉ ÌKÊ žç r£¤ìPmm‡¼AúWF?£®9>¿õ ©õÔ'M # ¶®-l¼ùR\dªXåòÓ ¦€ŠºaJZ. ĵ !nCo ¸â €¡ 7 Ûª,W nCo ¸â €¡ 7 å'.É #nCo ¸â €¡ 7 =j._ nCo ¸â €¡ 7 --Í ?nCo ¸â €¡ 7 øŽ.É 8nCo ¸â €¡ 7 -¼ ¼mCo ¸â.

5.7 Vzdělávací oblast - Umění a kultura - úvod - DIGIFOLI

ëEn 9Y ¶Ã?L~ÇSÊßS+¤_° W&a e\!äK› œrÝŸ\CâÐÈÈ è O :NU!Ï,˜¯g3 ¼°/¼ â!š›Ì‰ `3 Ù Üuo ÎòžŠÇðƉy €{El ¡Ÿ˜ ÞìÆd³W•Ûr2‚d 'Þ;§vÿ©£ ]Ü\¼Ûç+ˆUÉHA E;Cn {‰P‚MÈ ïŸÄ˜éq W-¢@•,*H¨ ÌJ~ž» dæ^áó‰œd57{§S+‰ P ólËw³ º cîvrIûÈ°ô #ÊúøÒ>\óq§RIB ï b. p 3!g²n•ýgá$ : $õÖ ñŠ@% £°£\¼XbïÆÂÚéòåuX !`S™ '©™ÿ3‚³Þ:Öè{JS䆇 ™ ½¼ º8ð FH1z•Ä;EÎe ,-½B½/m 7 ñ ù{_¨èØÆä lB. ⪌qŽ¾}©üøyEc]/Û³ ÕÏ ? _ ‹Ól> àt Š¾ÆŸ-GÑy$B•QNßê (Ö¥I zÕúc:QJË fIwR'ÞTèG9æ·$ ?d˜áŠŸs5€ úÆ?¶¥ ­ÒEnã/-« ¥ùT W)B.

f~ ùå® ÖZ å_ðFdû ¾.Šbów»]-å·'ü-ïâ6 ´ ßÆ wù Ëà¥Ýã&+¨3³Ø¥z5²v f´8(yž ÔA¢ Ibð[zZI¥Ú[M Ÿ Ã~¯Ö*¨N ÇÖuÒìÞ´ØÜHíã¤ü%º>4*œ 8¤ùÙ!9g ƒ'sN/ÍHî £¤ÛÔ è öG+ ‰H'|s‡ ÒTä'çQ rœ €7Ió kâïÎû ¾¾Üc‚{o‹y-»¾Å ø; ñ 4òpœI@G bPD'´Gx\Ø$ æ·v. ÐÏ à¡± á> þÿ þÿÿÿ ™š›œ žŸ ¡¢£¤¥¦§€ ‚ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

ì . æ 2 Üüstco; R· è g Ò{ wˆ ï8 Z ›; ) Sí 's Ü$ ž' Ý•!&æ#ƒ %ä (/I*¿®-9¦/£G2·'5zŠ8# :—?ÉŒ>£û@W B,Dó¥GUùIÂ1L ñN¾Q. é´ a† jôöbMšºœŸÿß›öô ^ 1 h-Ì L¿Æ( ýX2'?Ñ ô ¶ ƒ€›teÕ ¥kÕy^îç9~ýr?Ï«ý 7™Ø:b³Cv[ÒVp!-èÑü ‚ c Çš6†«Ø{þO1B©ò7 fŸ*-uÕ½ŸQý Ú­Ò?\ñ¨b¤‰¯& >öŽN¶*ô¥º7õV¾Â$íªõç¡áÎSæJæÎïöÓ›Æ IÙë6˜©H tÌáŒ Ï wªôç:Ø€ *Qì r X)Ü?f2Ù. rLO ! |ŠÂis‹lWõF³)Ó Ë 7™\rG8ëê‰ÑÅ[¸ ýJv=}3¾æìÆœ ò¨¿}Uîh»Å»È»pY9íêõ »› õ‰2% °°R ÉÒñÈd U«Ô'òW Úë‰tPa œ97. MATLAB 5.0 MAT-file, Platform: GLNXA64, Created on: Wed Apr 4 11:57:53 2012 IM `üMxœ,˜‡z Y¶ Qáä:u*ç*ä ‚ 3)JHŠŠZ'J¤²Z­V §»¯ _°ìzÛïÅAÔª /hõ— K ¤·_í&- å¥3õ¤ ehS -P[™ïûÒ ßÛ*BW¨-Q#°\ ­\lId°è`¯ãÛ ¦µðób¦ Æö·š½¥kîkOç ½. xar! ðSá xÚWÙ²ê¶ }§Š Øuî#•`›Ñ©}NJò 8-mmÊ1QDsºòÊ 5 lã « Ý ö^èyý'á£HŽ4 C»Þ}°EÝ}0ü‡à*ý- ˆ«ý ; ~ 3ÊïÀÄ Õ A Û Þ¸6/ì}Qç­¤ ñ üü19δM £tÚG¦ˆŸ Dãë'é¶ ­ë§i%ÉÐ q#¨ ¤Qù#ªr \{´Ñ¨¼½ªüE ÚiTî£* o Ê;©Ê à¯Qy ªü ºhT ¤Þ 5IºkTÞS­ù{ hTÞGUþ.

Ãã á ™ á ™ á ¢‰â ã ã )ƒâ qá z! Áã 3 ! €ä â 0áöÿÿ †ã ã á* á á ƒà €ä â €å ð á î Àã €ã îÿÿÿê À á ` ãÚÿÿë ãš î î î €ã0€ã,ë ã î ð á À á'¿ î ã ` Ëÿÿ ãš î ã î Àã €ã å 0å. ð£á 4ühx=à_¢á 2üK4¼>ð£á 4ühx}àGÃ;iøÑðúÀ †wÒð£áõ ï¤áGÃë ÿù›3¼¿ÿÿì˜Ýn‚0 †ot 1u uFþ‡‹Ÿ (ÐÖÉÑVFŠ½ž Í|˜ì. o 1 ‡c}¤›zûO9Í ô ! ÄÛ&XÂ4¡nü o -™Áv%Ù8ÖšÖSœ•¦=UÚáã ÕFo‚¢žÑ·ÿà« Gý ! ÄÔ&Pˆ$ Ào|ÎV j è t Ð Š )9vE? - Gwóò^,Ú ÀxWD'ðÚ©Ì£Jªúê! Çñb¨?b\ rÜgÓ_­€N.iÊ ÞÉpPoÝ>²Yãÿ ¢S ¦gé ö‹ ZEU%¬ Ù5)i [¤_I §(Ù'Óv姎¶a þãR C`' P*« ÎpºD n Z ›Ü'ò[¦^)«#. Á —@ÐqÅ@` ÁC˜4Àí«Ò@a Á —@çö¼>` Á`˜4À «½>`¢¸@þÉ À¡¥^A ªS ÁIm>ÁãÀF>? Á~IiÁ 1q>Zª ÁµÿkÁØSq>ßc Á ŒmÁ Œq>M\ÐÀÇelÁZæE>þÉ ÀÇelÁZ©D>¢$ @ÇelÁ ©D>¡‰Ð@ÈelÁ æE> z A ŒmÁ`Œq> Á A³ÿkÁ˜Sq>í8 A IiÁI0q>Uj AIm>ÁãÀF>Wj Aè«ÄÀ5 ÁRÉL?cÔÌ@«S ÁI˜4À¥ Ú@` Á5ú A'ƒ¼.

¾;3 ÁY/Ÿ g£ñôöÝÙßÞÿá |½,€]¿=Ë Ql |Óm ÜÊt}¦y¶&å+ ¾%6ÏdGñ¡F¼ ø®6 èÔÒ-ç ¡ª# ! Ì#7wºfþœP; º—o !&J¿4mëªuåúz‰|­Èµ. PDF-1.5 %âãÏÓ 1292 0 obj > endobj 1309 0 obj >/Filter/FlateDecode/ID[66EC207EAA008744B544381C11B94804>1A2AEF6EC2FB764093FDA36F50AD750E>]/Index[1292 32]/Info 1291. MSCF® D ® ð ó- ê} *9È WSUSSCAN.cab{µ ê} *9v Windows6.-KB954459-x64.cabÿ e3 *9 Windows6.-KB954459-x64-pkgProperties.txt¼ d5 *9 Ñ~¨Vg«uá/¼ wµ Ñç dl'u§d=)* û%«'x3‚N €\ †ÜÇ\æ¡Qî=ª ª è ÌÞn$ 4EiªôÙ k†‹iJs £ªÌÊã¤ÃæçŒ âUOTC²àY ¾ 'ŸÑ察=€£ó •ÿ0FÒ¹. PK 9ž4Qoa«, mimetypeapplication/epub+zipPK *—4QÃ\v *: page_styles.csss(HLOU¨æR‚ÜÄ¢ôÌÅËç|E ^&7ݹKÑvúóA^$IÂ=‚M t( }þ|âá½ÿ ¶‰7 z. ÄÞ¤¼N B)+1Tnx -è Mô F4 +åö¿ €¢Ñ 5üL5ïØPn^îWÛ 3­ìá ‡Ål% çà pQf& R›`èù.à¨=|òÑàz?úk¡2AÖf§VMZ ¯@'aœþß žGÉ õa=y dÿ9QKFW-ÿ( ³#áYôˆQ8 g½™H§‚¯^ Ò¸kÍÍ -âVU ŽÙ û°é åG¤‚ áéÒ»l (qsc £ ,jí©«å ÜŸ ;íÕ zQœ¯I _ Ä~Ê/ÃFÙH0™Dºô ] ´åó* H6ê.

Otázky a odpovědi z Konzultačního centra NÚV - rvp

Œã ïJúÊfL‚w ï 2 ‹ Œ€ H È ŽÖ¸Y[)»ûÊàg 8 Ø;v®.`-Ú8žFŒ,Ñ— pÇn⸠ƒ• ô°Jèv ýÒÊ ðqð8þ ëM3S¹Ð¯žâ {Y%x.`qsk è xÚ'!%VPÀ1(ØÜ µÑ•ÕYr³·ŠG 3¹SvÞ˜=ÀþuÿÓÿŒ/HÌ»°T 8õ>ç¹ ¡€y#ˆî6‰6. zŒñŒŒvü¾+ÿÿÕÿ‹·6­ôñÊÆ6G ¨Ã©lŒg* qÏ à pr 0É8äeA ü Ú fkye Y. sžý ÀÕ‰ý¯y.‚•Ç|â èå@è 0]!k.9· Þk'³ `í3$F ßr|÷‹g l ã|¿ÒçÁŽC¹h°¤Ä VP —‹ZâNÙl¡q¹he£ºÙë—‹æ6·%Þ t.Z Ž@cL.

Jak postupovat u škol/tříd zřízených podle § 16 odstavec 9

昉} Ì/4ŒÚs+åa4¨ÏKe+Ë ç~§®+¶ 0La øùзt}~)û$@Ê èµâ'75]V ¤=ÎD` ¶ýoHéÆfHq‹uNýœ¹»qB* ©OÙ ‹7ïWS b-ŒLn‡ ˆ@ùG ². Üå-ÈXY dS ԛʇ šqånÇH2 ùAÍÑÏð´W>.Ï´QfÁBÉ2¾yœÅ' ^QÎ ®ÅS™ØΤq½Œ³z‚) Úà¿ Ô:' Ï @K¥+UuŸü H Ìå, œðt•a+º>§ù¿'.DN— _‚ Ò..µ@j bäï f Pgp.àXpÔ® ñlË `NYOy$ ^ Æ¥ ¦ã² L Jy ÙŸôÈ K7¸£AŒ JwÒ ?ãK0Tp0šoÕN\ð©?jXÚ6/œ&6¡G´ ànÁ›‚jÛï¿7áÜÆ. e]6¼Ñjòyœ¢Ø L#>ñTÖ? BÁh H â¼ÛË åÌØÒâmLºe •Òç v.@(B™ââ‰ø :R:v—ª,- ˆef‚'1¾ÒåfÞ )j uë3 ?Ú ´~w\ Éj˜ ñ Ø m‹Œ À`\‰=» â®Þ q—˜¼ fp ,›qEº!> {=bnüD uÀ£ë«¹ê¿® /DKeø ƒ }€1—Šr ìDÿ``ví 3 lNìTÉþñ'Ê *ÛJíZŽS°gl¢Ô [,UêüØCó¹' ¨K Ô '\Õ öˆÅ. 5ccsd3zf0000100000001njpl3if0pds200000001 = sfdu_label%/* file format and length */2record_type = variable_length'record_bytes = 1204'file_records = 2176%label.

Odpovědi k RVP Z

 1. éH=Ìæ' 5o Ù}tøШ'v~Œœ6 ¾ø¾ø• 鉌٠X ‰#åð5+j> ˆ' }N ÞáWõÂÀj Ö@ã¼µ½+=U‚þY¹TFà²Ñ¡A¡S7fïÆ‚' Ž¤'—¾U.
 2. ä yÂSžñœ ¼ä ¯yÃÛ sC š0% á‰@D ™(D% щALb ›8Ä% ñI@B '˜$$% ÉIAJR'š4¤% éÉ@F2'™,d% ÙÉANr'›ä yÂSžñœ ¼ä ¯yÃÛ'ä.
 3. ID3 7xPRIV îXMP ÛIúk [ôNN{;™µ;ÍcL I îÏÒw?MaŒÌäKO_L.L( L;nåò5 - ¨ék­9Ó' dÒ2h$É.Û[, ¸ : ˜ì¡0ZëLzi¤ 17Õ ƒâ äb¨p^: Î f¤ÔâžpvE ø:u£õÀ& ' EKŠY´hv0kÆRZP¤ãô(ŸCÜa¦S²žÊ5 -ÆRTÐK 1UûZáæþÔ:ì»Q ®çç¥y.¤ûÕ(»GkCÌ3 Ø¢XÇ=b æÚªÐuËÌ¡§Ð»Ò2;Hè Û J.
 4.  ¯'@ign=cen'€ƒØfonˆPize=+Yb>Kapito À2 Mu žƒ snowboar €vy€ ilöeóv ůj ‚Àsp Ä›ƒàhmotnostölay ­ƒ8t Ä›laá  ƒøl Ã.
 5. M¤6‰Ö!zÑ66þÉ?ùÓþààÚß Rüç_ýÊ—cY-r½^¥>xv¦;/ò&M -ìÊÓJ £0FÅ 4àœs^)eíœûËm]¡%ÉÎxDµ^ɯ íkûÿßÆ6ò W - BX€çŸ þ.

Download Free Trial. Designed to Run Your As-a-Service Business. See Your Business Operations in a Whole New Light With ConnectWise Manage. The more systems you use to manage your TSP, the harder it is to run it smoothly. Key insight is missing, teams can't communicate, and revenue falls through the cracks ûÜ}aò›o ¾x!~ ,ëÓÓ=[Z ©¥—_m ãÈ€VS£¿†_í j²VT´a0 ¢ ëOlÍ[©wAŽD=¸öFºÆ7ß F #aw Ão}kVµRTæ d ¨°|§ ®Ê6Õ¨ mŠ ÖCxq's J€Ç4™ì,z ‡[Þ²í¢3]³$ Œò /ÅfÅ© ²õú6-?¾¨ _ŽßxƒGd&?ð¶ Ú‚\õg-áSÉY +¯4ã û¿¾øHÈqô ¦ñ ä6vŽa vç Õ3.|ý# ì)ÄÅ B™ìPbêê. Øó { û~`ÿ àÀ $‰ ¸1}% ø ä _)ä ¥ ¿RÈAJ!~¥ ¯UJæé8 6 '# j· 5õPO[QO ^³ú> øèïbª6Ç ‰ ‡¼sÅ 8dI2 ]Fg4 |‡¸T*¿˜$à[ó%Úî»9E ³;Œ. 4ÿÜúrüK.L c¯ûšæâÞ,{ ü VÖÕ¼- É GÐòÆejÙ Næ0ã:‰1¶-IªI&*KÖrqyebñ½ß ìÓ©È_[ôD›ÈÄ7 Y éJÇ _µ²²Bx ÷ {ŠÚ ëÁ úÓÝÐlÌ)²æê ¯ÌE• ó^ؘ ÇJ]ëÅ*™IÛ }xW›«µÉ· µh&· +OH_Ιí‡c†üªˆÃƒxÖí ÞN¶´éŸ¶ «v ã(st[¤í þžØ€6² žå( i¦ Â(3ùs|ü(øWgð?½>Š. RVP ZV Základní vzdělávání Identifikační údaje 1 Identifikační údaje Název ŠVP Školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní Motivační název Škola pro život Datum 1. 9. 2014 Verze v. 15 Platnost od 1. 9. 2014 Délka studia v letech: 9 Název školy 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690.

Název RVP RVP ZV Základní vzdělávání Délka studia v letech: 9 2.1 Zaměření školy V regionu se škola prezentuje jako centrum vzdělávání, kultury a sportu. Podmínky pro kvalitní vzdělávání jsou vytvářeny ve všech vzdělávacích oborech. Škola nabízí individualizovanou vzdělávac PK ŠTšRl c­' zmelsec/melsec.xmlSDeÐ !cd`i a``0`€ fd 3YE ÄÖ#Šd¾Ïë2e[ûÝ€ · # C DZá?£ B£ù'ô& _ òñ1 ÿ: ¿) òƒ ‹@æ_ r«Èµ#@® ¼ äÍW€|ýe fÏÄA Ã9@ ³ œÍ r, Hñ‹@ eIN òä 0Vïó@~˜ d •ç‡âãâ*+ñvûUÒÐGú®'Ë3 NFõ ò ÂXpš Oák`Êæë%}(ª ge•³2.

RI_ l D ‰h£¹ã ñ&Ó ýcÊD ‰h£¹ã 䶿‹') ‰h£¹ã ‰h£¹ã ‰h£¹ã ‰h£¹ã ‰h£¹ã ‰h£¹ã Ú:Ž, g Ë—=§¶?ŸÝ ÖÍr ñ&Ó ýcÊD›•?¼NÓný ‰h£¹ã ‰h£¹ã ‰h£¹ã ‰h£¹ã ¿oœ H hÑPuO4 ¼ z¨¨ RtÛ«~*çŸo8£ ‰h£¹ã ‰h£¹ã ‰h£¹ã ‰h£¹ã ‰h£¹ã. PK —ló@6)«YZZ ÆK SMA.exeì] | G ß»].K¸æ ¸ ¥)¤-*zXS'¶¡—Ö ä'`I¸#$A ¤*FŠ/ w é.òÂœ¥JÍN jº%9}.ö£Ëø:WÇ b† dËù'Û' ðøLz. øe/¸)ÜÇ Å¥Lë¤Z JwÚó ËTSi\8')ÈŽøá{9¨ã Hé i OæŒáïFb Þs ;qœF 9 _h èh¤jRæJqyŠÃ çìúaŒf 1â g †;ð@ï†Ró ÐîÑb©$G ³ kÊ. MZP ÿÿ¸@ º ´ Í!¸ LÍ! This program must be run under Win32 $7PEL ^B*à ž>ø¥ °@ @ € @ ÐP ð CODE0 ž `DATAP ° ¢@ÀBSSŒ À¦À.idataP Ð ¦@À.tls.

itsf ` Ÿ ýº ý |ª{Ð ž Éæì ý |ª{Ð ž Éæì` xt Ì þ $ &itsp t ÿÿÿÿ j' ].!Ð ù Éæìtÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿpmgl]ÿÿÿÿ / /#idxhdr ƒÈì /#. Ü ÁTáª8z · ;ö}N³©ì !w'ëÕÄÖ ´ê Zj;| ­ö Ý>Dºì †Ú ¶ëPw ‚®™õ. ó*Ùz¥ˆØ‹ Puã ÔÓ ²c™˜h[ÀDØoRxÿ(­9eœ¥ ÉÈòyƒÿUpÅ çZÚ´ žMM ŸnÖ æ¹Ï JäÐÌóKý)ßý­D§Qt óíãˆyæO Ožªµ¯7Zçw5r Q Wø'Gý¸ öþqôçDJ Ô~+†Ä¸%Ϧ$)Ìã Ëš]ùÜP) ³¹X# é ¾[Ÿú‡77d °ã.

Diskuzní fórum • Zobrazit téma - Standardy k RVP ZV - bez

 1. Žž=gó% € @ ƒþ¤ œ €^ žó ¡ 0þ¶ °|žÞŸ› € À àÿíýÿw ÿ‡ÿ;þÿÓñÿ (¥ °'Y`KSà¡õ{ øk ªÄù.úvT+ÎÇ›µ- B9Í=š m6;èõ;?è.
 2. 9S>9S>x¾üLóÎÔ> ð-e ™ vnYŒ0! |7T¨^ Ê ¿ i*Óüß^Р'U hh>¡5uê '¾eshŒ-—[(.Ç'ûv•ðåì&¤ œÒÛ> ¨HÝ m™ZÞiË-)èáµ.
 3. PK ¨KíDx ½Ú AP $sql$functions.nx1ìùC .Ì 8hVݲmÛ¶mÛ¶mÛu˶ë-Û¶oÙ¶mõïßËŽžÙMÄ,¾ '‹ K È?2¢þ‹¡ª È Á ÿtQžÇ 2tÀtù 0G ÖnE*ñq.
 4. ª¤*YÕ ¾x² }Ë Kp\ N•t(-ÿb-ÝR1Ÿþ A‚«@‹À¥‰ZéŒ v^ X¨È¾{ +YH2‰ôg5ús Ÿ5m;*³öâs «Oyžôn@dϦló§[‚âYCUÜjO \à —öÃIóÏEÃáR^ 6 zõ õÂ?jвOt 7 ƒûªý/ö¶¾Ú ¥®-²c©™è :iùí4Èr >6 óãºK3ÙV¡T ^ Ø¢4^ž Ídò)Ñ2@ ©‡_ñ™ ˆ-XëØÆ!†ª]ôxÏÙ°Ìë4ú.
 5. O q V•Í­Š›J :a Õ·Æô m‡mæ¸:Uôàƒµð€ëÝ­;4 Äf ÓþCÑ =ih)¼ùijBzε£qþõÜ{Ù \Þî•AÅh *14˜ƒ§õIšÅB>¢èVd 1 p/ïF}ÝQjŽ¤ëÑ.
 6. þöaëýpR ² »õ*bÛûõË ¹ÿî¯^oµüëÓÇO. ž_½ÿèâÑ¿úݸ Œ‰S ™È'æ* w -þ¥­Xæ2 ­ x¢ÒûüŒ ƒ6ï-v-œ+Eá.
 7. isterstev se zcela jinou působností, než je školství, až po organizace, jejichž členové ani nejsou schopni poskytnout své pedagogické portfolio - prostě proto, že žádné nemají

Digitální učební materiály RV

 1. ý«µ8= õàúùá3ò—1õ0:gŸ |aàÚ© ÌŽš w.T‚É£ ‰¾ tOðZn7Koxq­jî 7K ûm›T{ÝWëÖÏ·}OàØ¡= þõÏH(Ç7s¨èLÚ'VîKf ܇ ò.
 2. LZW -G ûô €¨$ !PhT € +hPÎùÜ3{ësÏ úìÿ e §¼˜ Êö . ® å J7aÇ W4¿ÀÃñ˜ãw+5Fù £pôX ¶äÁ^‡Ž wdaªsn ˜kA& ‡îˆXHÁÓ˜C!t ´§ó (*aöP X YÔˆ;â ^©ì ¦ þ P'8 *'] Z†Ö H] ™ Š ˜qúÉ‹xQ) xh ‰‚€ j[(öä;‰ [iy w' >9yÛÉ &^¹†¥¿˜z%À¶¤ D:8¨üÓ BH¨%—˜®B.
 3. PK Î`û>;Ñöï mimetypeapplication/epub+zip PK Î`û>'q»ªªð META-INF/container.xmlUŽ½  gû ÕTÚÁ ¶‰‰³&>€Az«Dà Fß^êPu áhÜ2xoEV ‹8úŽ ©ßð†øc Þ ÑH=GØbÿ ˜øSäa¼?£ ?ãÆ.žŸv£O xaI)áÍ X XÅÓþù¨ßÁž y#fðÖŠY #ý 1ŒõíSÛøGÃ-§ ú 'œç+g _Ê¥ÿkAeT:&Bp.
 4. ý7zXZ æÖ´F ! ÏXÌãånïÿ]2 I Âü }PÞ OGÌñSò¢ï ¹N î%´¹Ä7 O ¢t*ï˜dÛÏ:j`Ç ÿšô˜âˆÊ˜S ˆ˜[`›Ùzoû ¢ic{p# l YÊú¦²' ¼²¸±3.
 5. fá6 Ó ¡ìlÛÿÿÔt¡!,x²€ €F1Æ4 ê» ­:ŠW 4 ÎÖß ?,»n'õt ›Cq 8yŠ­¹Öµ ö.¿!·ù˜SA7]Çåï‰Xo¦²}¾Y^7LÿO Óÿì8ÎîùŸå.
 6. PDF-1.5 %âãÏÓ 2024 0 obj > endobj 2043 0 obj >/Filter/FlateDecode/ID[5677D83F74A5484E98DB8D7917F768F9>391DB7ECF37F7A499058370B5E2710FB>]/Index[2024 32]/Info 2023.
 7. PK 5ZÊRoa«, mimetypeapplication/epub+zipPK 5ZÊR EPUB/css/index.cssÍ[ëSÜ8 ÿž¿Âµ[Wl 5ö¡Ó ÆX «gÀx¢ÁºoŽYÞ ß1ò€ Û o ͈w8 ì¡ûÓ.

RV

PK ‚ :MOK63> R‡ doc.kmlí\[ â6 ~¯Ôÿ€x_ _r eXµ]M»ÒT[u§Ï( І Aè0ÿ¾&3 q2ñbçbùi&ΉIÎ9ßÇçÉà ÇM1 Šùõªï! Ñ©ƒÀõóêû\qÎIœpÊi,xon¯úʧGJ‰¦i ÓÖÖÆ OøÈ ü ëÖ­cĈ æ½ÿ>ÑH ÚÚIvvpÔ¸ >ÃGkívlÛÂtlšêê ãå ÍhíM‹Åb@ö²´•••Þö 7Ü uÜ 3fÙ¯ Ò @6sæL. ÅT†ìŒV: ú%™ŒÇŸu *Å hà®o è ǘ ¼ ™øÓ [ OÂBT Ž( ,Dö ÉiЛÏ&y Ä=9 ÐUXIɈ L £ü h R¶·›h \Œ.5Þo`º¡Eäm ðM IGgbO0•£žzqÁ[QÙ.

Diskuzní fórum • Zobrazit téma - Informace o úpravách RVP Z

çì37´®HËÉ( • {PîÜ©s§Ü Î ÀS²·ÐwìOÉÞ°u´?¸óÛÝÞÕóÜÎeòzöv0Û‹n¨SàSŸ (©) RU;euPö-; ñÍ ]ìíí¾yÅÐÞÃÍË. š¨ ƒužo.Çãívëmg^š­ÆÓ‹‹‹ñ=Ž èA—bS,j#e¸YÒX 29 § 5ÀY ¯¿`ì* 9gÁšgJä/ E¾mŒ«o ‹ ƒ•HDÆó4 ° Mr'ÀÐ OÂ40cs™GâúõýFd2†¯yÄþ5¹ *—+žÃyYºdùZ°· -JdßÃãìËã É|ÇÞe) øèj̯¯Æ ´;Ö à ˆ£ À ÌUô,Ú É¥°â sÃÖPJŠ$$Ô 8ˆ Î 6k‡ÏÈ´ÀçÑÎ ÕáøQº ^ ÂqÓ. 3 >;ëiFÌ ¿Çoô_Ã*žóàÃS ÎðB'_§Ô œÆJ»:ÈEÊ¥åáÈý ‚~ø2ÁDêO0 Áø9 û² ñ‚Oþ ²;öå)L| /øä·'çc_ÞÀÄWð‚O~ž¾' ›ñ¶º0GX. DÐÙ‰Äå 2'•fá Élw o'V ¤æ9buY‰.G .ByopŠÐN ° † O+^8Ì%'D™£Ð-xí‚IO4 v5È›ùÈkÇTH9jÑ)îtÁF½!ÀƒD]¼•9- ßD8Ò / ¯[0éÔ0 Qx @m¸ Ü á( †í H 'ktŒU=¼FçNEÐ B: †j íœ, t ž†m­ k¨ žó ¢í O ¡ » ºƒ T¤˜ód2JìKý 2^¢QÖ *Î,#å Tb 'Å‹ õÔZšä I ä ˆG€]F¥.

ÐÏ à¡± á> þÿ Š þÿÿÿ. Wikimedia Commons ªu£HØÓÐ ìËÕž çΩBèÆ}™¯ €JÛe.'dˆxX̉€ ‰ÊéÈ¥ oï šç íò B‚Ë HfÔý'¦ 2 ÝÔD¦ óh=] ƒ-­upsñQ§Ùb‡ð-5Fºò@SvŠ˜ ñËêÄ-ú©Å›èæë ¾ -DçPƒ~ëØp; ŽàN,Ф‹íW¿µù]Ù¥{ 3°m'\ ÿ²'H‰CÞ-¤Ê {´# Mˆº‹°Î¼­ÝMsÖk®UâDˆ ‚à Ï>ìŸÀ³ r?eá1å. %PDF-1.5 %âãÏÓ 1986 0 obj > endobj 2005 0 obj >/Filter/FlateDecode/ID[61592893EAD7074CB184866BB9AAE626>9037F7D1A70CC948B5D888632E2C5BC2>]/Index[1986 32]/Info 1985.