Home

Jaderné zbraně referát

Jaderná zbraň - Wikipedi

Jaderná zbraň nebo též atomová zbraň je zbraň hromadného ničení, založená na principu neřízené řetězové reakce jader těžkých prvků. Mezi jaderné zbraně se někdy řadí i zbraně založené na slučování jader lehkých prvků (termonukleární zbraň), zatímco zbraně, kde radioaktivní materiál slouží jen jako zdroj radioaktivního zamoření cílové oblasti, se. Jaderná ponorka. Jaderná ponorka námořnictva USA, třída Ohio, nosič jaderných zbraní. Jaderná ponorka ( atomová ponorka) je plavidlo poháněno jaderným reaktorem schopné operovat v podmořských hlubinách. Jaderná ponorka vyzbrojená balistickými raketami představuje jednu z nejnebezpečnějších zbraní současnosti Nejsilnější jaderná zbraň - sovětská Car-bomba. Mohla zničit obydlenou oblast o průměru 280 km. Nukleární zima - popel v ovzduší způsobí dlouhodobé ochlazení klimatu na měsíce až více let. Nejvíce mezi 30° a 60° rovnoběžkou severní šířky. Země vlastnící jaderné zbraně: USA, Rusko, Velká Británie. V Rusku se kolem roku 1996 nacházelo 20 000 ks jaderné munice o mohutnosti os 1 kt do 2 Mt. Čína , která v roce 1995 oznámila, že nepoužije jaderné zbraně první, vlastní sice jen 100 jaderných hlavic, avšak většinou extrémně velké mohutnosti. 300 km 160 km 18 km 1 Mt 200 km 100 km 11 km 300 kt 120 km 60 km 6,8 km 100 kt 68 km. jaderné zbraně odporují humanitárním principům uzavření dohody o jejich zákazu stálá snaha o zákaz jaderných zbraní:1950 -2010 Mezinárodní konference ČK&ČP 1948, 1952, 1957, 1969, 1977, 1981 Rezoluce Ženeva 201

Jaderná ponorka - Referáty-seminárky

Výbuch jaderné bomby se dá charakterizovat, jako neřízená řetězová reakce s lavinovitým štěpením. Jaderná bomba s náloží 1 kg nuklidu uranu 235 odpovídá náloži 20 000 tun trinitrotoluenu. Teplota při výbuchu dosahuje hodnoty okolo 107 stupňů Celsia Definice NATO. Podle definice NATO jsou ZHN zbraně s vysoce ničivými účinky, které mohou být použity k rozsáhlému ničení živé síly, infrastruktury nebo jiných zdrojů. Jde o souhrnný výraz pro jaderné, biologické a chemické zbraně. Příklady užití ZHN. použití yperitu v první světové válce; svržení atomových bomb na Hirošimu a Nagasaki za druhé světové.

Jaderné zbraně :: 9 fyzik

Jaderné reakce Při jaderných reakcích se uvolňuje obrovské množství energie. je jaderná puma velmi strategickou zbraní, která může znamenat hrozbu pro celé lidstvo. Studijní materiály Seminárky, referáty, skripta, mat. otázky Jaderné zbraně Jaderná energie je všední součástí našeho života. Bez jaderných elektráren si jen těžko můžeme představit fungování moderní společnosti tolik náročné na energii. Nesmíme zapomenout ani na samotné radioaktivní záření, jež se dnes běžně používá v lékařství nebo v potravinářství Jaderné zbraně Historie: jaderná bomba byla poprvé vyvinuta ve Spojených státech v rámci vojenského projektu Manhattan (1943-1945), který probíhal v laboratořích v Los Alamos za vedení Roberta Jacoba Oppenheimera 2. prosince 1942 Oppenheimer spolu s Enricem Fermim provedli řetězovou reakci štěpení uranu Projekt Manhattan. Prezentace metodicky vycházející ze současné francouzské učebnice dějepisu. Na základě textu, mapy, chronologie a propagačních plakátů má žák popsat, jakou roli hrála atomová zbraň v mezinárodních vztazích. OBSAH: Chronologie 1 - Strach z jaderné zbraně 2 - Fyzikové a jaderná zbraň. Byly na Libavé jaderné zbraně? Tady je foto z místa, důkazy leží v Moskvě. 3.4.2012. Daniela Tauberová. Reportérka. Napište mi. Libavá /FOTOGALERIE/ - Roky se zabývá atomovou historií Libavé a zkoumá působení sovětské raketové jednotky v prostoru, kde v osmdesátých letech minulého století pod nejvyšším.

  1. Jaderné zbrojení a odzbrojování. Výkladová prezentace se zabývá vývojem jaderných zbraní, popisuje jejich typy a důsledky případného použití, shrnuje dějiny závodů ve zbrojení mezi supervelmocemi USA a SSSR a objasňuje hlavní mezníky tzv. odzbrojovacího procesu. Prezentace je doplněna fotografiemi a odkazy na.
  2. Jaderná bomba funguje tak, že dva kousky obohaceného uranu či plutonia jsou standartní výbušninou vypáleny proti sobě, kde se srazí a začnou řetězovou reakci, která vyvolá ničivý výbuch doprovázený radioaktivním zářením. Následky: Ihned po výbuchu bomby vznikne obrovská, jasná koule ohně
  3. Jaderné Česko Česko nebude v budoucnu moci elektřinu importovat. Pro větší dovoz elektřiny totiž neexistují dostatečné kapacity, a okolní země budou mít v budoucnu svoje problémy s energetickou soběstačností.. Jaderná havárie v Černobylu K havárii jaderné elektrárny v Černobylu došlo 26. dubna 1986 v 1:24 hodin ráno

Z energetických zdrojů mají přijatelné emise pouze obnovitelné zdroje a jaderná energie. Jak můžeme již delší dobu pozorovat na různých fórech, v diskusích a na odborných konferencích, zastánci obnovitelných zdrojů a jaderné energie se opevnili ve dvou nesmiřitelných táborech. Jediným energetickým řešením bez. Jaderná energie Fyzika ZŠ - 9. ročník Creation by IP&RK Jednotka energie v jaderné fyzice MeV - megaelektronvolt, 1 eV (elektronvolt) - energie, kterou získá elektron, jehož náboj je roven elementárnímu elektrickému náboji e, urychlením v elektrickém poli o napětí 1 V, 1 eV = 1,6 . 10 -19 J dozimetr Významné jaderné havárie Jaderná havárie je havárií jakéhokoliv. USA a SSSR ztratili atomové bomby, kolik jich bylo a kde jsou?Kolik bomb by dokázalo vyhubit lidstvo? A budou tyto bomby ještě někdy použity? NukeMap: https:.. KLDR přiznala jaderné zbraně - Diskuze, názory, doporučení a hodnocení Další prezentace >> Okénko investora. Patrik Mackových, TopForex. Mayová v úzkých, libra se přesto drží. První dodají Rusové, majitelé plzeňské Škody Jaderné strojírenství. Průlomový plán schválen. Jaderných zbraní bude méně. Signatáři Smlouvy o nešíření jaderných zbraní schválili plán, podle kterého se má zmenšit jaderný arzenál. Atomové zbraně? Větší riziko představuje špinavá bomba. Kontrola zářičů.

Jestliže mezi NATO a Ruskem vypukne válka, budou použity jaderné zbraně, zvláště v tom případě, jestliže Rusko bude během konfliktu prohrávat, domnívá se The National Interest. V roce 1993 Rusko odmítlo politiku, existující v době Sovětského svazu, že nepoužije jako první jaderné zbraně Mgr. Jaroslava Benešová | FYZ | kvart

Atomová bomba :: Fyzik

Rusové potřebovali ukrýt jaderné zbraně - Ladislav Lahoda (Video) Pokud USA zaútočí na Írán, mohla by použít jaderné zbraně; Severní Korea varovala, že může udeřit jadernou zbraní první, když se bude cítit ohrožená; Babiš (MF):ČR potřebuje 2 nové jaderné bloky, 1 by mohl být v JETE a 2. v JED Celý svět byl v roce 1945 svědkem síly, kterou jaderné zbraně nabízí a tím se zrodila i touha mocností tyto zbraně vlastnit. Sovětský svaz ovšem zprvu výrazně zaostával. Zatím co Američané budovali jadernou mocnost, Sověti otestovali svou první jadernou bombu až 29. srpna 1949

Jaderné chemie - Fyzika - Referáty Odmaturu

Referát: Jaderné havárie Slovem HAVÁRIE označujeme poškození určité věci nebo zařízení, nejčastěji takto pojmenujeme dopravní nehodu na silnici, potopení lodí nebo únik škodlivin do ovzduší..... Deset mýtů o jaderné energii «Je to nebezpečné, neekonomické a příliš drahé» - přesvědčují nás «zelení» jaderné síly nezávisí na náboji nukleonů, pouze na jejich spinu (paralelní resp. antiparalelní uspořádání spinového momentu) • polomr jádra je určen dosahem jaderných sil • v této vzdálenosti (a větší) už působí pouze Coulombovy síly Jaderný spin (Pauli, 1924) Jaderné elektrárny a jaderné zbraně Jaderné elektrárny -16% ve světě, 32% v ČR Kolem 430 elektráren V ČR jsou Temelín a Dukovany Defektoskopie -Umožňuje najít neviditelné vady na výrobcích Prezentace aplikace PowerPoint Author: Ondřej Luka Úvod » Referáty- fyzika » Jaderná energie. Jaderná energie. 10. 6. 2008. Atomy jsou malé částice, z kterých se skládá celý vesmír. Atomy v sobě vážou obrovské množství energie. Energie, která se uvolní při štěpení biliónů atomů uranu v jaderné elektrárně, dokáže přivést do varu vodu. Na světě je teď. Jaderná reakce. Jaderné reakce - štěpná jaderná reakce, jaderná fúze. Štěpná jaderná reakce: 235 92 U + 1 0 n --> 92 36 Kr + 141 56 Ba + 3 1 0 n + teplo. Zpomalení neutronů pomocí moderátoru - těžké vody (D 2 O).. Pohlcování nadbytečných neutronů pomocí boru

Jaderné zbraně byly i v Československu, ale ne pod naší kontrolou Radek Škoda 17. července 2017. SERIÁL 2. DÍL: Jaderné zbraně měla celá řada zemí, dokonce i Československo. U nás nicméně bylo vše pod kontrolou ruských vojsk na našem území. Dnes by se k nám jader Izraelský ministr obrany Gantz upozornil Radu bezpečnosti OSN, že Íránu chybí jen 10 týdnů do vyrobení materiálů potřebných na jaderné zbraně. To bylo 4. srpna. Lekl se někdo? Spustila se panika? Dává se to do souvislosti s nedávnými íránskými útoky na lodě v Ománském zálivu? Nebo jako by se nic nedělo

Trilobit - Ochrana před účinky jaderných zbraní - Ochranné

Jaderné zbraně jsoufyzikálně nejsložitější zbraně, jaké člověkzná, ale svousložitost bohatě vynahrazují obrovskouúčinností. Projevují se mohutnoutlakovoua tepelnou vlnou, pronikavouradiací a častoi rozsáhlým radioaktivním zamořením terénu. Právě pro ně byl Zprávy Jaderné zbraně. Názorná prezentace a výbuch. Záběry z odpálení severokorejského jaderného střediska. 25. 5. 2018 8:19 • Johana Trešlová. Referát - 9. třída - Země třetího světa. 9. 11. 2007. Bipolární svět a začátek studené války. Po USA a SSSR získaly jaderné zbraně také Velká Británie, Francie a Čína. Závody ve zbrojení ztěžovaly hospodářskou situaci komunistických zemí Jaderné zbraně prezentace. jaderné zbraně odporují humanitárním principům uzavření dohody o jejich zákazu stálá snaha o zákaz jaderných zbraní:1950 -2010 Mezinárodní konference ČK&ČP 1948, 1952, 1957, 1969, 1977, 1981 Rezoluce Ženeva 2011 Vztahy mezi člověkem a životním prostředím. kácení a vypalování tropických deštných lesů (likvidace přirozeného prostředí rozličných druhů živočichů a rostlin) a jejich nahrazování například palmou olejnou, vysušování mokřadů kvůli zvýšení pěstební plochy, nadměrné spásání travních společenstev a.

Jaderné reakce (syntéza a štěpení jader) Jaderná reakce = jaderná přeměna vyvolaná interakcí atomových jader s mikročásticemi. Jaderná přeměna = jaderný proces, při němž dochází (samovolně nebo vnějším zásahem) ke změně složení jádra (mění se alespoň jedno z čísel A, Z) nebo jeho energetického stavu Prezentace poskytuje základní fakta k průběhu druhé světové války po konferenci v Teheránu, ze kterých žák vychází při hodnocení situace na jednotlivých frontách rozhodl o použití jaderné zbraně: 6. srpna na Hirošimu 9. srpna na Nagasaki (SSSR - osvobozeno Mandžusko; operace Srpnová.

jaderné zbraně referá

  1. árky/referáty Škola: Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava, příspěvková organizace, Ostrava - Zábřeh Charakteristika: Práce se zaměřuje na bojové využití atomové energie.Nejprve v základu seznamuje s mechanismem atomového rozpadu a poté člení atomové zbraně a popisuje typy jaderných výbuchů
  2. Prezentace Fyzika Marek Bílek, Aleš Gränzmann, Veronika Štěpničková Jaderné zbraně Jaderná zbraň je zbraň hromadného ničení. Ničivé působení jaderné zbraně je dáno energií, která se uvolňuje při jaderném výbuchu, jehož základem je jaderná reakce
  3. Jaderné zbraně a bezpečnostní politika USA. Tato práce se zabývá pozicí jaderných zbraní v bezpečnostní politice USA. Popisuje změny, které nastaly po skončení Studené války a na počátku nového Typ školy: VŠ. Kategorie: Politologi
  4. Konspirační teorie zpochybňují obecně předkládané a přijímané pravdy. Někdo se konspiracím posmívá, někdo věří jenom jim. Ale nikoho nenechají zcela chladným. Ať tak nebo tak, dnes pro vás máme 17 největších konspiračních teorií v historii
  5. Netanjahu v mimořádném televizním projevu v angličtině řekl, že Írán po podepsání jaderné dohody v roce 2015 lhal a nadále rozvíje..
  6. 9. třída - Jaderná fyzika Přehled radioaktivního záření Poločas přeměny Je to doba, za kterou se změní polovina jader v daném množství radionuklidu. Poločas rozpadu je velmi různý - od několika sekund do milionů let. Některé hodnoty poločasů rozpadu: Poločas rozpadu radonu - 3,8 dn

Izrael, který běžně obviňuje Írán z pokusů získat jaderné zbraně a slibuje, že k zastavení Teheránu použije sílu, má uložen vlastní nehlášený jaderný arzenál odhadovaný na 80 až 90 hlavic, podle nejnovější zprávy institutu SIPRI. Ve světě existuje devět národů, které v současné době di Téma kldr jaderné testy na wiki.blesk.cz. Přečtěte si veškeré aktuální informace o tématu kldr jaderné testy - nejnovější články, aktuality, fotografie, videa. Kompletní zpravodajství na wiki.blesk.c 1951 a první jaderná elektrárna byla postavena v Sovětském svazu 27. þervna 1954. Její elektrický výkon þinil 5MW. Od té doby šel rozvoj jaderné energetiky strmě nahoru. Na konci 50. let þinil instalovaný výkon necelý 1 GW, na konci 70. let to bylo 100 GW a na konci 80. let již 300 GW Jaderné zbraně pro ČR. 69 likes. Výzva české vládě a prezidentovi. My občane ČR si přejeme , aby Česká republika měla ve výzbroji AČR i Jaderné zbraně

• Protektorátmá rostoucí trend, Hans Kammler (válečný zločinec SS) dostavuje Štěchovice jako zdroj pro německé továrny na jaderné zbraně; • 1950 až 1989 (40 let) • 50. až 80. léta budování velkých centrálních zdrojů pro průmysl, M. Kubín unifikoval blokový zdroj 200 MW (turbíny jsou i v Dukovanech) Jaderné reakce Při jaderných reakcích se uvolňuje obrovské množství energie. Energeticky významné jsou štěpné jaderné reakce, při nichž se nuklid štěpí účinkem neutronů tak, že se uvolní větší počet neutronů, než kolik se na štěpení spotřebovalo Jaderná elektrárna Jaderná elektrárna Obecné informace • Palivo 235 U ( štěpný materiál ) • Teplo získáváme ze štěpení uranu • Vzniklá pára slouží k pohánění turbín a generátor vyrábí el. energii • Princip je stejný jako v uhelné elektrárně s tím rozdílem, že palivem není uhlí Části jaderné elektrárny 1 23.10. - úplná mobilizace armády aktivace jaderných zbraní; 24.10. - karanténa kolem Kuby když propluje SSSR loď = vyhlášení války; svět byl neblíže k jaderné války. listopad 1962 - vyjednávání USA musí demontovat jaderné zbraně v Turecku a nechat být Kubu; SSSR musí demontovat jaderné zbraně na Kub

Vzhledem k tomu, že už nějakou dobu žiji v zemi, která celou svou energetickou strategii postavila na jádru, vlastní a neustále vyvíjí jaderné zbraně, má ve vesmíru družice, které sledují mimo komerčních účelů i národní zájmy, jako je třeba obrana země, a v zahraniční politice razí svou vlastní cestu, není mi. Jaderné zbraně: v této věci ukázal průzkum jistou ambivalentnost - 84 % všech respondentů pokládá jaderné zbraně za nikdy nepřijatelné (že by za jistých okolností byly přípustné si myslí 12 %), současně si 54 % myslí, že budou použity v příští dekádě. Většina (rovněž 54 %) je přesvědčena, že jaderné. Jaderné zbraně Ostatní Zadnou chybu VHU tady nevidim,snad jen to ,ze cela prezentace by mela mit volbu z nekolika svetovych jazyku Pokud neco chci, tak musim pohnout zadkem a uzit hlavu.Tvrzeni,ze nebylo jasne, jak se do Lesan dostat me v dobe internetu prijde usmevne Anamorfované mapy světa počet obyvatel světa procentuální rozdělení světové produkce kakaa objem srážek v atmosféře světové zásoby ropy států OPEC rozdíly v příjmech a populaci (1996) gramotnost HDI - Human Developement Index jaderné zbraně obyvatelstvo podle příjmů tři světy hustota zalidnění ve státech EU(1992) členské státy EU monarchi Bylo nebezpečnější než předtím, protože obě strany už vlastnily jaderné zbraně Varšavská smlouva a RVHP - Dějepis - Referáty Odmaturu Varšavská smlouva - proč tento vojenský pakt vznikl, mezinárodní kontext, jaká byla vojenská doktrina, kdy byla její vojska použita proti samotným členům

Proč v USA navrhují vrátit jaderné rakety do Evropy. Ozvěna studené války. Proč v USA navrhují vrátit jaderné rakety do Evropy Od doby vlastnění jaderných zbraní nebyly použity, kromě Hirošimy. Kdo má protivzdušnou nezaostalou obranu, také nikdy nebyl napaden. vytvořil referát, v něm navrhl Pentagonu umístit v. Nejdůležitější používané prvky jsou izotopy uranu (lze použít k výrobě jaderné zbraně), (nelze použít k výrobě jaderné zbraně) Nukleony nejsou elementární (nejmenší) částice, ale skládají se ze 3 kvarků, mezi kvarky působí silné jaderné síl Jaderná elektrárna Referát » Splhej . Jaderná elektrárna Temelín. Práce pojednává o jaderné elektrárně Temelín. Referát na téma Keplerovy zákony vysvětluje všechny tři zákony, které jsou doplněny i různými obrázky. kde se měří teploty kovů na jejichž základě jsou vypočteny jejich měrná tepelná kapacita

Námořní jaderné střely jsou většinou považovány za zbraně pro druhý, respektive odvetný úder (protože mají daleko větší šance přežít hypotetický preventivní úder protivníka), což ovšem samozřejmě nevylučuje jejich první použití. Navíc tady existuje i další velké riziko Prezentace pokračuje na dalším snímku. V roce 1961 provedl Sovětský svaz test největší jaderné zbraně, jaká kdy byla vyrobena. 8/10 SNÍMK. Vědci vynalezli nový prototyp jaderné zbraně.....zítra toho bude víc :) snad..... Informace pro návštěvníky 15.05.2011 16:19 Dnes byla spuštěna naše nová webová prezentace. V tomto článku popište, proč jste spustili novou prezentaci a co přinese návštěvníkům. Uveďte jaké máte cíle s projektem a co přinese.

Jaderné technologie se prosazují mimo Evropu právě v zemích, které pod povrchem koketují s možností vyrábět a vlastnit jaderné zbraně, jako například Turecko či Spojené Arabské Emiráty (SAE), kde byly nedávno dokončeny jaderné elektrárny komplexu Barakah. Současně se jedná o země s autokratickým režimem Severní korea prezentace. Severní Korea (celým jménem Korejská lidově demokratická republika) byla vyhlášena 9. září 1948 pod dohledem okupujících sovětských jednotek.V této době zde usilovalo o moc spoustu různých, levicových stran Severní Korea: Oficiální název: Korejská lidově demokratická republika: Hlavní město: Pchjongjang: Kontinent: Asie: Rozloha: 120 538. Netanjahu odhaluje tajný jaderný program Íránu a říká, že Trump udělá správnou věc. Za pár dní se Trump rozhodne, co udělá s jadernou dohodou. Jsem si jistý, že udělá to, co je správné pro USA, to je správné i pro Izrael a je to i správná věc pro světový mír, uvedl Netanjahu poté, co odhalil hluboké lži. Informace o programu, přednášejících a zanedlouho i prezentace z dnešního dne najdou zájemci na webu konference www.nec2020.eu. Z příspěvků přednášejících vybíráme: Profesor Benjamin K. Sovacool z univerzity v Sussexu dnes řekl: Rozvoj jaderné energetiky zůstává jedním z nejvíce diskutovaných nástrojů k. jaderné zbraně; Notifikace. iPrima bez reklam. Nezmeškejte šanci získat iPrima bez reklam na 24 hod zdarma! Nabídka platí do . Aktivovat. Menu. Přihlásit se. Dárek iPrima účet. iPrima bez reklam. K vaší registraci máte od nás iPrimu bez reklam na 24 hod zdarma. Jste tu poprvé

Základní informace o zbraních a střelivu jako prevence neoprávněného užití střelné zbraně: zákon a držení střelných zbraní, teoretické informace (powerpointová prezentace) o zásadách bezpečné manipulace se zbraní a střelivem, zákonné způsoby užití, nošení a uložení zbraní Izraelský premiér Benjamin Netanjahu prohlásil, že Izraeli se podařilo získat tajné jaderné soubory, které dokazují, že Írán v tajnosti dlouhodobě usiloval o jaderné zbraně. Podle Netanjahua tisíce stránek materiálů, získaných Izraelem, dokazuje, že Írán při popírání své snahy dostat se k jaderným zbraním lhal celému světu Tento pochod se nazýví jaderné štěpení. Uvolňuje se při něm energie, která zahřívá reaktor. V jaderné elektrárně je přísně kontrolovaná žetězová reakce stálým zdrojem tepla. Podstatou činnosti jaderných zbraní je naopak neřízená žetězová reakce, při níž se téměř okamžitě uvolní množství energie Jaderná energie Z atomů,které jsou základními stavebními kameny všeho,co existuje ve vesmíru,se může uvolnit obrovské množství jaderné energie.Tato energie je zdrojem sálajícího slunečního tepla a světla,nesmírné produkce elektřiny je v jaderných elektrárnách i smrtonosných výbuchů jaderných zbraní.Jaderná elektrárna je založena na skutečnosti,že hmota a. Jaderné zbraně mají v současném světě zcela výsadní postavení. Není pochyb o tom, že současné jaderné odzbrojení pak silně pokulhává za skutečnými potřebami lidstva - tím je bezesporu úplné jaderné odzbrojení pod přísnou mezinárodní kontrolou.. V první řadě je třeba zdůraznit, že jaderné zbraně jsou nejúčinnější a nejničivější zbraně.

Revize Smlouvy o nešíření jaderných zbraní - Jaderné zbraně v Severní Koreji a Íránu Usnesení Evroého parlamentu o konferenci k revizi Smlouvy o nešíření jaderných zbraní konané v roce 2005 - jaderné zbraně v Severní Koreji a Íránu Evroý parlament, ­ s ohledem na čl. 103 odst. 4 jednacího řádu Za svět bez jaderných zbraní. Úsilí o eliminaci jaderných zbraní je humanitárním imperativem. Červený kříž zastává od prvpočátku, od jejich prvního tragického použití v závěru 2. světové války, názor o neslučitelnosti povahy těchto zbraní s principy mezinárodního humanitárního práva, které regulují způsoby. Vodíková bomba. Vodíková bomba je atomová bomba, která jako palivo termonukleární reakce používá izotopy vodíku - deuterium a tritium.V praxi se spíše používají izotopy lithia (obvykle ve formě deuteridu lithného), ze kterého působením neutronů vzniká tritium.Atomový výbuch vytvoří počáteční teplotu několika milionů stupňů Celsia, která rozběhne jadernou.

Další technologické vylepšení jaderné reakce byl zisk Pu 239 V atomovém reaktoru byl U 238 aktivizován bombardováním jádry deuteria(2 neutrony) za vzniku Np 239 až Pu 239.Pži dalším bombardování by mohl vzniknout až izotop Pu 240,ale tento je pro výrobu jaderné zbraně,nebo paliva JE nevhodný.Proto je nutno vést. Jaderné zbraně princip Principy a funkce jaderných zbraní - Neje . Jaderné zbraně se podle svých fyzikálních principů dělí do tří generací. První generace zahrnuje zbraně využívající štěpení těžkých jader, zatímco do druhé generace patří zbraně na bázi slučování lehkých jader. Třetí generace se označuje také jako zbraně s modifikovaným účinke Jaderné zbraně Jaderná zbraň je zbraň hromadného ničení. Ničivé působení jaderné zbraně je dáno energií, která se uvolňuje při jaderném výbuchu, jehož základem je jaderná reakce. Z hlediska principu rozlišujeme dvě základní skupiny jaderných zbraní - štěpné jaderné zbraně a termonukleární jaderné zbraně. SOUBORNÝ REFERÁT 93 mikrojádra jsou v cytoplazmě mimo hlavní dceřiná jádra. Mikrojádra mohou obsahovat jak celé Radioaktivní spad (jaderné zbraně a havárie) 0,005 0,02. Typy dozimetrie Termoluminiscenční - TLD dozimetrie je ur-čena pro osobní dozimetrii pracovníků vysta

- Jaderné zbraně, - Biologické zbraně, - Chemické zbraně, - Ochrana před přirozenými a zvláštními povodněmi, Prezentace řeší obsahovou stránku plánu ukrytí s vymezením potřebných dokumentů a podávají praktický návod na jejich zpracování Bakteriologické zbraně využity Japonci v Číně; Jaderný program USA Manhattan (za pomoci UK), výsledkem atomové bomby na Hirošimu a Nagasaki, (další státy jaderné zbraně nedokázaly vyvinout, spekulace o Německu

Jaderné zbraně Bezpečnost Blízký Východ a severní Afrika Otázkou o vytvoření zóny bez jaderných zbraní a dalších zbraní hromadného ničení na Blízkém Východě, která byla předmětem listopadové konference v sídle OSN v New Yorku, se zabýval spolupracovník Centra mezinárodního práva Miroslav Tůma Prezentace. PPT - S.A.O.F. Nekrózy, gangrény II. histologické praktikum 2. ročník stomatologického směru. Jaderné reakce - Základní škola Emila Zátopka, Zlín Download Report - Neřízená - jaderné zbraně - Řízená - jaderné reaktory Štěpení uranu 235 • Je nejdůležitější jaderná reakce vyvolaná. 1945 - vynalezeny jaderné (nukleární) zbraně Poprvé použity jaderné pumy v Hirošimě SSSR poprvé vyzkoušel pumu v létě 1949 Poč. 50. let - vynalezeny zbraně termonukleární (ničivější) Mezi Východem a Západem závody ve zbrojení Jaderné zbraně. 1/2 Jaderná bomba-1945 USA -použity v Japonsku - Hirošima, Nagasaki Vodíková bomba-jaderná bomba + vodíkový obal-jaderné štěpení spustí termonukleární syntézu Využívají neřízenou řetězovou reakci, vzniká mnoho energie. Dvě podkritická množství se spojí do nadkritického množství Hiroshima - vide

Použití jaderné zbraně proti druhému státnímu aktérovi zvyšuje pravděpodobnost eskalace konfliktu, zvláště pak v okamžiku, kdy je daný stát ve spojeneckém svazku s jinou zemí, která disponuje jadernými zbraněmi, případně pokud sám jaderné zbraně vlastní. (Nejen taktické) jaderné zbraně je samozřejmě možné Obec Bílina, leží 25 kilometrů vzdušnou čarou od Ústí nad Labem. Právě v její blízkosti byl, v rámci Akce Javor, na konci šedesátých let vystavěn jeden z trojice areálů, které měly sloužit k uložení jaderných zbraní a území Československé socialistické republiky Referát v PPT (uložit jako verze 1997 - 2003) nebo OpenOffice Impress. SOUHVĚZDÍ. 1. název česky, latinsky, anglicky, německy (slovy vysvětlit původ názvu) 2. obrázek souhvězdí. 3. pozice souhvězdí (kde je možno spatřit, se kterými souhvězdími sousedí Popis funkce jaderné a vodíkové pumy. Klikni.tk. Princip atomové a vodíkové bomby Princip atomové bomby. Některé prvky jsou přirozeně nestabilní a rozpadají se na stabilnější formu. Zároveň se uvolňuje energie ve formě záření a neutrální částice, které při svém pohybu mohou nárazem rozštěpit další atom. Aby se. Izraelské jaderné zbraně však slouží především k odstrašení, a to hlavně povětšinou nepřátelských sousedů. Je to malá verze toho, co na sebe hráli Sovětský svaz a USA se spojenci - Francií a Velkou Británií v době Studené války. Pro Izrael ale není důležité, jestli protivník má stejné zbraně Zranitelnost jaderných elektráren úmyslným útokem vyvolává obavy v oblasti jaderná bezpečnost a zabezpečení . Jaderné elektrárny , civilní výzkumné reaktory, některá námořní palivová zařízení, zařízení na obohacování uranu , továrny na výrobu paliva a dokonce potenciálně uranové doly jsou zranitelné vůči útokům, které by mohly vést k rozšířenému.