Home

Fundus žaludku

fundus gastricus (ventriculi) - kraniální, nejširší úsek, obsahuje bublinu z potravy, pars cardiaca - při vústění jícnu, vpravo od fundu při malé kurvatuře,; ostium cardiacum (kardie) - vlastní vústění jícnu, gastroesofageální junkce, incisura cardiaca - zářez mezi kardií a fundem,; corpus gastricum (ventriculi) - tělo žaludku Fundus (klenba) - horní vyklenutá část žaludku. Corpus (tělo) - největší, střední část žaludku. Spolu s fundem je rezervoárem potravy. Angulus - zářez oddělující corpus od antra. Mění se v závislosti na naplnění žaludku. Antrum (předsíň) - dolní část žaludku pod angulem. Jeho hlavní funkcí je. části žaludku: fundus (fornix) ventriculi = žaludeční klenba: objemný kraniální konec, který se vyklenuje do L brániční klenby, aborálním směrem se zužuje; mezi levou stranou jícnu a žaludkem - incisura cardiaca; pars cardica = česlová část: oblast, kde jícen ústí do žaludku - ostium cardiacu Žaludek je tvořen třemi hlavními částmi, které se pak dále dělí na další úseky. Jsou jimi fundus gastrictus (nejširší část žaludku), corpus gastricum (samotné tělo žaludku) a pars pylorica (nejužší úsek přecházející ve dvanáctník neboli duodenum, který je počáteční částí tenkého střeva). Výstup ze. Anatomicky se na žaludku rozlišují 4 části - kardie, fundus, corpus et antrum. Kardie je malá, makroskopicky nepřesně vymezená oblast žaludku při vyústění jícnu, v její bezprostřední blízkosti se nachází fundus, střední část je tvořena tělem a distální třetinu nad sfinkterem pyloru tvoří antrum

fundus (dno) žaludeční řasy velké zakřivení Žaludek (gaster, ventriculus) je plochý vakovitý oddíl trávicí trubice, ležící v horní třetině břišní dutiny pod levou brániční klenbou. Žaludek je na přední ploše z větší části překrytý játry, pouze část jeho přední stěny naléhá přímo na břišní stěnu Makroskopická anatomie žaludku. Makroskopicky se žaludek skládá z následujících částí: česlo (cardie), klenba (fundus), tělo (corpus) a vrátník (pylorus), který se skládá z canalis pyloricus a z vlastního vrátníku, který je tvořen svalem musculus sphincter pylori (pylorický svěrač), který zajišťuje rytmické vyprazdňování obsahu žaludku do tenkého střeva. Žaludek (řecky: gaster nebo stomachos; latinsky: ventriculus) je vakovitý, dutý orgán, který je součástí trávicí soustavy a jehož funkcí je mechanický (segmentační pohyby) a chemický (enzymatická úprava) rozklad tráveniny. Dále zpracování, smíšení a promíchání potravy před jejím přesunem do střeva.. Stavba žaludku se může u různých druhů podstatně lišit

Žaludek - WikiSkript

 1. Anatomie a fyziologie žaludku Česlo (kardia) vyústění jícnu do žaludku Klenba (fundus) horní část žaludku vyklenutá pod bránicí se vzduchovou bublinou Tělo (korpus) ¾ celkové plochy žaludku
 2. Tvar a poloha žaludku - žaludek hákovitý x žaludek tvaru býčího rohu - kardie se promítá k hrotu 7. žebra vlevo fundus - v levé klenbě brániční pylorus asi 2,5 cm vpravo od střední čáry - objem průměrně 1 litr, kolísá !!
 3. Tři hlavní části žaludku a jejich útvary: 1. fundus gastricus (ventriculi) - kraniální, nejširší úsek, obsahuje bublinu z potravy, 1. pars cardiaca - při vústění jícnu, vpravo od fundu při malé kurvatuře, 2. ostium cardiacum (kardie) - vlastní vústění jícnu, gastroesofageální junkce
 4. ologie je jako fundus označována horní, proti bránici kraniálně slepě vyklenutá část žaludku (fornix dle rentgenologů), zatímco v zahraniční literatuře je termín fundus užíván i pro celou oblast žaludečního těla, kde se vyskytují fundické žlázky

Anatomie žaludku - Žaludek

 1. Otázka: Chirurgie žaludku Předmět: Speciální chirurgie Přidal(a): vnl.xf Chirurgie - Chirurgie žaludku Vrozené vývojové vady žaludku Akutní gastritida Chronická gastritida Specifická gastritida Flegmonozní gastritida Peptický vřed žaludku Carcinom žaludku Ostatní nádory žaludku Chirurgie žaludku Anatomie Kardie Fundus Corpus Antrum Pylorus o Svěrače: .
 2. TRÁVICÍ ÚSTROJÍ Žaludek (gaster, stomachus, ventriculus) Cévní a nervové zásobení • tepny: a. gastrica dx. et sin. - probíhají podél malého zakřivení žaludku, a. gastroepiploica dx. et sin. - probíhají podél velkého zakřivení žaludku, aa. gastricae breves - výživa fundus ventriculi • žíly: 2 žilní pleteně - plexus venosus submucosus et subserosus → drobné.
 3. Z klinického hlediska členíme anatomicky žaludek na kardii, fundus, tělo žaludku, antrum a pylorus a dále při klinických vyšetřeních rozlišujeme oblast velké a malé křiviny. Z hlediska histologické stavby sliznice jsou pro funkci žaludku významné žlázky fornixu a těla žaludku (glandulae gastricae propriae)
 4. Fundus ventriculi klenba žaludku uložená pod bránicí. Fundus vesicae felleae dolů obrácená nejširší vyklenutá část žlučníku. Fundus vesicae urinariae spodina močového měchýře. Zdravotní termíny. profundus. -. a, um dole ležící, hluboký. Zdravotní termíny. defundatio
 5. Pylorus (česky vrátník) je zúžená trubicovitá část trávicího traktu, jíž žaludek přechází do dvanáctníku.Funkčně je součástí vzestupného úseku žaludku (pars egestoria).Na přední stěnu břišní se promítá 2,5 cm doprava od střední čáry a 5 cm dolů od středu pravého žeberního oblouku
 6. Žaludek (řecky: gaster nebo stomachos; latinsky: ventriculus) je vakovitý, dutý orgán, který je součástí trávicí soustavy a jehož funkcí je mechanický (segmentační pohyby) a chemický (enzymatická úprava) rozklad tráveniny.Dále zpracování, smíšení a promíchání potravy před jejím přesunem do střeva. Stavba žaludku se může u různých druhů podstatně lišit

Torze žaludku a její rizikové faktory v ČR. Onemocnění psů, Trávicí trakt. Torze neboli syndrom dilatace a volvulu (GDV) žaludku je život ohrožující onemocnění postihující zejména velká plemena psů, nemusí se však vyhnout ani menším, např. basetům. Stejně tak není toto onemocnění výhradně jen u psů, ale bylo. Žaludek lze rozčlenit na fundus gastricus, corpus gastricum a pars pylorica. Fundus gast-ricus označujeme jako slepě končící vrchol žaludku, bývá naplněn spolykaným vzduchem. Na boku pravé strany fundu do žaludku vstupuje jícen. Tento vstup se označuje jako cardia ventriculi. Fundus přechází do těla žaludku klenba žaludku . Komentáře ke slovu fundus ventriculi » přidat nový komentář. Žaludek. Produkce žaludeční šťávy - složení, funkce. Somatologie Žaludek - ventriculus, gaster Vakovitě rozšířená část GIT Velikost i poloha je individuální - závisí na náplni žaludku a poloze těla Obklopen shora bránicí, vpravo játry, vlevo slezinou, zezadu slinivkou břišní a zdola příčným tračníkem Popis žaludku: Česlo - kardie - úzká část.

Rentgenologické vyšetření zjistí výraznou splenomegalii. V některých případech slezina zaujímá charakteristický tvar písmena C. V závislosti na poloze sleziny může být odtlačen fundus žaludku kaudálně, duodenum descendens a colon ascendens mediálně Prekancerózy žaludku. Gastric carcinoma is a common malignant disease associated with an unfavorable prognosis in the case of late dia­gnosis. The most significant precancerous condition is chronic atrophic gastritis and intestinal metaplasia caused by Helicobacter pylori infection Dvojitě podvážeme a přetneme všechny cévy vstupující do hilu sleziny, přičemž se snažíme nepoškodit cévy zásobující fundus žaludku (arteriae gastricae breves). Mezi ligaturami přerušíme i ligamentum gastrolienale.1 Operaci zakončíme laváží břišní dutiny fyziologickým roztokem a standartní suturou břišní stěny. Anatomické rozdělení žaludku . fundus gastricus (ventriculi) - kraniální, nejširší úsek, obsahuje bublinu z potravy, pars cardiaca - při vústění jícnu, vpravo od fundu při malé kurvatuře, ostium cardiacum (kardie) - vlastní vústění jícnu, gastroesofageální junkce, incisura cardiaca - zářez mezi kardií a fundem

PPT - Jícen Oesophagus PowerPoint Presentation, free

Žaludek Fotografický interaktivní atlas člověk

Na levé straně se nachází místo vstupu jícnu do žaludku, které se nazývá česlo (cardia), dále popisujeme vyklenutí žaludku (fundus), tělo žaludku (corpus) a vrátník (pylorus), ze kterého vystupuje tenké střevo. U prasete se fundus vychlipuje v diverticulum, u koně tvoří velký slepý vak (saccus caecus) Žaludek- anatomie. žaludek je svalový vak uložený v dutině břišní pod levou klenbou brániční; žaludek se latisnky nazývá ventriculus Části žaludku: 1) cardia - vstupní část žaludku. 2) fundus gastricum - dno žaludku. 3) corpus gastricum - tělo žaludku. 4) pylorus - vrátník. Vrstvy žaludku: 1

Žaludek - nemocizaludku

 1. Do žaludku vstupuje (1) v místě, které se nazývá (2) .Žaludek se vyklenuje ve (3) , tělo žaludku se nazývá (4) a z žaludku vystupuje (6) v místě, které se nazývá (5) Žaludek se vyklenuje ve (7) velké zakřivení neboli a (8) malé zakřivení neboli U prasete tvoří fundus výchlipku, která se nazývá (9) U koně fundus tvoří rozsáhlý (10
 2. Dilatace žaludku při tlaku karcinomu hlavy pankreatu: Dilatace žaludku tlakem karcinomu hlavy pankreatu, Makro, pitva (70061) postihuje především tělo a fundus žaludeční; v mírné formě se jedná o superficiální gastritis (lymfocyty, plasmocyty, ojed. neutrofily
 3. mobilizovat fundus žaludku, aby tam nevzniklo nežádoucí depo. Následuje první vrstva plikace, kterou provádíme pokračujícím stehem nere-sorbovatelným monofilamentózním vláknem s jehlou velikosti 37 (obrázek 2). Stehy jsou vedeny seromuskulárně, zabírají zadní i přední stěnu ža
 4. Léky relaxující fundus žaludku Podle některých názorů mohou léky způ-sobující relaxaci fundu žaludku vést ke zlepšení pocitů časné sytosti a plnosti. V malé studii by tento efekt prokázán pro anxiolytikum buspi-ron (11). Spazmolytika Užití spazmolytik není běžně u pacientů s FD indikováno pro předpokládané možn

Žaludek a bulbus duodena - Masaryk Universit

žaludku. Fundus neboli klenba, tvo ří nejširší úsek žaludku. Nejv ětším oddílem žaludku je corpus, přecházející do pylorické části ( pars pylorica ). Ta tvo ří distální oddíl žaludku, který kon čí pylorem ( ostium pyloricum ). Pars pylorica je tvo řena širším oddílem, uloženým blíže k t ělu žaludku. Části žaludku Cardia (česlo) místo vstupu (vyústění jícnu) do žaludku. Je uzavřeno kruhovým svalovým svěračem, aby nedocházelo k návratu tráveniny z žaludku zpět do jícnu Fundus (klenba) je horní vyklenutá část žaludku Corpus (tělo) je největší střední část žaludku. Spolu s fundem je rezervoárem potrav Tato forma gastritidy postihuje tělo a fundus žaludku. Je asociována s přítomností perniciózní anémie a zvýšeným rizikem karcinomu žaludku. Riziko progrese do karcinomu je nižší než u H. pylori indukované multifokální atrofické gastritidy. Příčinou zvýšeného rizika karcinomu žaludku při atrofii sliznice může být. Fundus a tělo žaludku jsou bohaté na parietální buňky (parietal cells - P cells), které produkují kyselinu solnou a vnitřní faktor (intrinsic factor). Dále to jsou buňky hlavní (chief cells), produkující pepsinogen. Buňky mucinózní produkují hlen

Základy Funkční Anatomie Člověk

 1. Slinivka, Slezina, Žaludek Slinivka břišní čili pankreas (z lat. pancreas) je šedě růžová laločnatá žláza připomínající velkou slinnou žlázu a řadíme jej mezi orgány trávicí soustavy. Velikost lidského pankreatu je 12-16 cm a váha 60-90 g [1]. Funkčně tato žláza splňuje kritéria žlázy s vnější i vnitřní.
 2. Pokus ukázal, že stačí aplikovat jednu dávku embolizující látky (125 mikrogramů sodium morrhuate) do příslušné artérie vyživující fundus žaludku a hladina ghrelinu v krvi ošetřených zvířat klesne na 60% původních hodnot. Chuť k jídlu je komplikovanou záležitostí, neboť je výsledkem stavu mysli a fyziologie těla
 3. Fundus je klenba žaludku nad úrovní kardie, þasto obsahuje spolykaný vzduch. Tělo žaludku je široká střední þást žaludku navazující na fundus a dole konící pylorem. Pylorická þást žaludku má dvě þásti - nálevkovité antrum pyloricum a úzký pylorický kanál, na jejímž konci j
 4. fundus - lat. 1. dno, základ, rozšířená část dutého orgánu. F. (též fornix) ventriculi - žaludeční klenba, část žaludku uložená pod bránicí 2. oční pozadí. Vyšetření očního pozadí je možné oftalmoskopem (fundoskopické vyšetření) Etymologie - vysvětlení původu slova: lat. fundus dn
 5. ální část jícnu, případně stáhneme inherniovanou část žaludku z mediastina [122]. Vypreparujeme brániční hiátus a zúžíme jej tak, aby nebyl volný, ale ani netlačil na jícen a umožnil volnou průchodnost sousta jícnem do žaludku

Jak funguje žaludek? - cs

žaludku s přechodem na velké zakřivení žaludku (curvatura major). Fundus (fornix) je þást žaludku v oblasti velké kurvatury navazující na kardii od Hisova úhlu. Největší þást žaludku tvoří jeho tělo (corpus gastricum), které tvoří 70 - 75 % celkové plochy žaludku a obsahuje nejvíce sekreþních žláz šený žaludek pojme jen menší množství po-travy a vyvolá brzký pocit sytosti. Sleeve gas-trectomy oproti AGB odstraňuje celý fundus žaludku a jeho velké zakřivení. S tím by mohlo souviset i ovlivnění hladin některých s obezitou spojených hormonů, které jsou právě v těchto částech žaludku vytvářeny. Podle. Vyprazdňování žaludku je výrazně sníženo a současně se uvolňuje žaludeční fundus, aby se mohlo pokračovat v jídle pokud žaludek není fyzicky plný, až se uvolní plyn ze žaludečního fundu říháním. Jezení po fáze střevní sytosti je normální, umožňuje zvířeti může vzít si s sebou, co střeva nemůžou. Žaludek (Gaster) (ventriculus; stomachus) • cardia (eslo) • fundus -fornix • corpus -dutina uvnitř se nazývá canalis • pars pylorica -antrum, canalis, pylorus (vrátník) • paries anterior + posterior • curvatura major + minor • incisura angularis • ostium cardiacum + pyloricu žaludku je individuální. U prázdného žaludku se velikost osy pohybuje okolo 25 cm a jeho váha je asi 130 g. Množství obsahu, který žaludek pojme, variabilně kolísá, v průměru je to 1 litr. Na žaludku rozlišujeme tři hlavní části: fundus gastricus, corpus gastricum a pars pylorica. Čihák (2013, s

Žaludek - Wikipedi

Pasáž GITem :: Atlas skiaskopie gastrointestinálního traktu

Cystická polypóza žaludku (polypy ze žlázek fundu) - vztah

 1. V klinice se termínu fundus (česky dno) paradoxně používá pro střechu (fornix) žaludku. Naopak ve fyziologii fundus znamená převážně střední část žaludku vystlanou kyselinotvornými fundickými žlázami. Z kontextu vyplývá, že ho v tomto smyslu autoři asi používají
 2. Tři hlavní části žaludku a jejich útvary : fundus gastricus (ventriculi) - kraniální, nejširší úsek, obsahuje bublinu z potravy . pars cardiaca - při vyústění jícnu, vpravo od fundu při malé kurvatuře; ostium cardiacum (kardie) - vlastní vústění jícnu, gastroesofageální junkc
 3. Fundus leží vlevo od kardie a mírně nad ní, pod bránicí. Oblast zvaná tělo je největší a leží uprostřed žaludku. V anatomii žaludku se pylorická část dále dělí na pylorický antrum, kanál a svěrač. Tato oblast směřuje částečně strávený žaludek, který se nazývá chyme, do tenkého střeva
 4. Fundoplikace: Fundus je část žaludku, která se vyklenuje nahoru nad tělo žaludku, kam přes část zvanou kardie (česlo) ústí jícen. Při fundoplikaci chirurg obtočí fundus žaludku kolem dolního jícnového svěrače, čímž ho stáhne a podstatně tak sníží riziko refluxní choroby jícnu
 5. Obrázek 1. Anatomie žaludku kardie fundus tělo antrum pylorus Obrázek 3. Sekrece kyseliny chlorovodíkové parietální buňkou žaludeční lumen parietální buňka žaludku krev Cl-H+ K+ K+ H+ + HCO 3 H 2 CO 3 CO 2 + H 2 O HCO3-Cl-Na+ K+ Obrázek 2. Buňky žaludeční sliznice a je-jich vzájemné ovlivnění vnitřní faktor HCl.
 6. Odešel žaludku tepny se krev do žaludku je menší zakřivení . Sleziny tepna větví se na levé části trupu a celiakie oddělí dále do krátké žaludeční tepny a levé gastroepiploic tepny . Tyto tepny dodávat fundus žaludku a levé straně větší zakřivení , resp . Pravým žaludku a pravým Gastroepiploic Tepn
Torze žaludku a její rizikové faktory v ČR

Chirurgie žaludku - maturitní otázka Biologie-chemie

Škodlivá, ale užívaná metoda při porodu: naléhání na břicho. Takzvaná Kristellerova exprese plodu je porodnický manévr, který má nahradit nedostatečnou funkci břišního lisu. Lidově se o ní spíše mluví jako o tlačení, nebo dokonce skákání na břicho. Zdroj: archiv redakce. Tlačení na břicho jsem si ‚užila. Najděte fundus. Dalším krokem je najít fundus (vrcholek vaší dělohy) v blízkosti pupíku. Povolte břišní svaly a jemně prohmatejte oblast nad a pod pupíkem. Nahmatejte vágní hřeben pod kůží - to je váš fundus. Obecně platí, že před 20. týdnem těhotenství, bude fundus pod pupkem, zatímco po 20. týdnu bude nad ním Stěny žaludku jsou chráněny vrstvou hlenu (mucinu), jejímž porušením vznikají žaludeční vředy. Žaludek se dělí na: česlo (kardie) dno (fundus) tělo (corpus) velké zakřivení (curvatura major) malé zakřivení (curvatura minor) vrátník (pylorus) Tenké střevo

Curvatura ventriculi minor - curvatura ventriculi minor

ření žaludku, CT břicha - obrázek 1) prokázaly koncentrické zesílení žaludeční sliznice v oblasti antra a pyloru způsobené prosáknutím submu-kózy. Tumor ani jiné patologické změny na or-gánech břicha nebyly prokázány. Endoskopické vyšetření horní části trávicího traktu (esofagogastroduodenoskopie) zobrazil Na žaludku můžeme vidět několik důležitých þástí: Kardie (cardia, eslo) - místo kde přechází jícen v žaludek. Fundus gastricus (proximální þást žaludku) - objemná þást žaludku, která navazuje na kardii, nachází se v levé brániní klenbě, vytváří spolu s kardií tzv. Hisův úhe Fundus poté přechází do těla žaludku (corpus gastricum). Tělo se dále zužuje v pylorickou þást (pars pylorica), kde vrátníkem (pylorus) pokraþuje jako tenké střevo (duodenum). Žaludek má přední a zadní stěnu, které se spojují v ohbích málé Žaludeční varixy klasifikujeme na 4 skupiny (GOV1 - jícnové varixy přecházející na malou křivinu, GOV2 - jícnové varixy přecházející na žaludeční fundus, IGV1 - izolované žaludeční varixy ve fundu, IGV2 - izolované žaludeční varixy v oblasti antra). Ektopické varix

Žaludeční žlázky foveolae gastricae •směrem k vrátníku se prohlubují •ústí do nich žlázky gll. cardiales gastri -hluboké -exocrinocytus cardialis gll. gastricae propriae (fundus + corpus) -isthmus, cervix (ex. cervicalis), pars principalis (ex. principalis, ex. parietalis) gll. pyloricae -mělk Regulace vyprazdňování žaludku. Fundus a tělo diktují antru, že sebou má hodit, když je roztahuje nové jídlo Duodenum diktuje antru jak rychle se má vyprazdňovat, aby střevo stíhalo (tzv. enterogastrický reflex) Receptory na pH, osmolaritu, tuky, peptidy a aminokyseliny ve sliznici duodena a jejuna zprostředkují zpomalení. Pevná manžeta, která se dislokovala kaudálně anad níž se dilatoval žaludek, byla nahrazena švédskou adjustabilní bandáží kprevenci jo-jo efektu. Oba výkony byly provedeny laparoskopicky. Tehdy pětatřicetiletý pacient M. S. vstoupil do léčení vúnoru roku 2006. Při výšce 188 cm vážil 126 kg (BMI 35,65) - Fundus (fundus gastricus) - nejširší horní úsek žaludku je zakonen žaludení klenbou. Obvykle bývá naplněn bublinami vzduchu z polykané potravy. - Tělo žaludku (corpus gastricum) - je největší střední þást, a slouží jako rezervoár potravy. - Pylorická þást (pars pylorica) - je nejužší koncový úsek žaludku. Zahrnuj Anatomické uspořádání žaludku Fundus K ardie Velké zakřivení Malé zak řivení Tělo Duodenum Pylorus Antrum (dno) (česlo) (vrátník) (předsíňvrátníku) Buňky hlavní (pepsinogen), krycí (HCl), vedlejší (hlen). Pylorické žlázky: gastrin

Atrofická gastritida - co je to - příznaky, příčiny a

fundus - slovnik.sms.cz - slovníky včetně výslovnost

• Fundus (proximální část žaludku) - horní, nejširší část žaludku, která je kraniáln ě za- kon čena vyklenutím ( fornix gastricus Z části žaludku vyčnívající nad bránicí se také stanoví axiální srdeční hernie otvoru jícnu na membráně, kardiální fundus, mezisoučet a celkový žaludek. [ 25 ], [ 26 ], [ 27 ] Komplikace a důsledk

Žaludek je možné rozdělit na 4 oddíly - kardie, fundus (fornix), tělo (corpus) a pylorus. Kardie představuje oblast přechodu mezi jícnem a žaludkem, které jsou odděleny dolním jícnovým svěračem. Fundus spolu s tělem žaludku představují hlavní skladovací oblast potravy. Antrum, čás Co je diverticulum u prasečího žaludku? Prasečí žaludek má části: fundus, corpus a pylorická část.Patří tam také diverticulum. Buď je to přímo fundus nebo nějaká jeho část, nebo něco, co přechází z fundu. Další informac Objednání pacienta ke konziliu v MOÚ. Jméno žadatele. IČZ. Odbornost. Adresa žadatele. Czech Republic (Česká republika) +420. Slovakia (Slovensko) +421. United Kingdom +44. Germany (Deutschland) +49

Žaludek se týká důležitých orgánů zažívacího traktu. Stává se to zpracování potravin, které jíme. Toto je provedeno pomocí kyseliny chlorovodíkové, která je k dispozici v žaludku. Tato chemická sloučenina se uvolňuje specializovanými buňkami. Struktura žaludku je reprezentován několika druhů tkání U pacientů s autoimunitní verzí atrofické gastritidy je statisticky větší pravděpodobnost vzniku karcinomu žaludku , Hashimotovy tyroiditidy a achlorhydrie . Gastritida typu A primárně postihuje tělo / fundus žaludku a je častější u perniciózní anémie

Anatomie a fyziologie III

Pylorus - Wikipedi

Trávicí trubice Jícen Oesophagus Jícen - cévní zásobení Jícen - míza a nervy Jícen - stavba stěny Jícen - vyšetření Jícen - zajímavosti Jícen - HE Žaludek = gaster (ventriculus, stomachus) Žaludek Snímek 12 Česlo - uzávěrový mechanizmus Snímek 14 Žaludek - tepenné zásobení Žaludek - ostatní. Objem žaludku u průměrného člověka je jeden až dva litry a dosahuje velikosti mezi 25 až 30 cm. Části žaludku. Tři hlavní části žaludku a jejich útvary : fundus gastricus (ventriculi) - kraniální, nejširší úsek, obsahuje bublinu z potravy pars cardiaca - při vyústění jícnu, vpravo od fundu při malé kurvatuř Toto je potenciální příčina zvracení kvůli neschopnosti hladkého svalstva proximálního žaludku podstoupit vnímavou relaxaci. Vagální aferenty se aktivují během žaludeční fáze trávení, když se korpus a fundus žaludku roztáhnou sekundárně po vstupu bolusového jídla. Stimulace mechanických receptorů umístěných v.

Žaludek - VMD drogerie a parfumeri

fundus (dno) alude n asy velk zak iven aludek (gaster, ventriculus) je ploch vakovit odd l tr vic trubice, le c v horn t etin b i n dutiny pod levou br ni n klenbou. aludek je na p edn plo e z v t sti p ekryt j try, pouze st jeho p edn st ny nal h p mo na b i n st nu. Za aludkem je t rbina odd luj c aludek od lev ledviny a slinivky b i n .. Význam slova fundus ventriculi ve slovníku cizích slov. fundus ventriculi. Co je fundus ventriculi klenba žaludku ; Související výrazy . fundus, fundus uteri, ulcus ventriculi, astenia ventriculi, corpus ventriculi. Fundus ventriculi může být také omylem zapsáno jako: fundus ventryculi, fundus ventriculy, fundus ventryculy. - často doprovázeny refluxní chorobou jícnu; vytvořen typický kýlní vak, kardie zůstává pod bránicí a do mediastina se dislokuje podél jícnu žaludeční fundus, th. repozice žaludku do DB, resekce kýlního vaku, zúžení jícnového hiátu a fixace žaludku k břišní stěně (gastropexe Traubeho semilunární prostor je místo pod levým žeberním obloukem, v němž se nachází fundus žaludku. Při splenomegalii sem může zasahovat zvětšená slezina. 554

Torze žaludku a její rizikové faktory v Č

IC šikmý řez v zadní axilární čáře vlevo, CFM Nad slezinou kraniálně a ventrálně ascites. Mediálně od sleziny dilatace cévních struktur na velké kurvatuře žaludku (art. et. vena gastrica brevis). Tok v dilatované vena gastrica brevis směrem k hilu sleziny do vena lienalis. Nad bránicí zrcadlový obraz sleziny. 109 zÁpadoesk Á univerzita v plzni fakulta zdravotnickÝch studiÍ diplomovÁ prÁce 2017 bc.lenka valtov

fundus ventriculi - ABZ

Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH. Ceník neobsahuje všechna prováděná ošetření, vyšetření či operace, jejich spekrtum je mnohem širší. Zde jsou uvedeny ceny za nejčastěji prováděná ošetření a za specializovaná ošetření. Pokud jste v ceníku nenašli, co jste hledali, obraťte se na recepci, viz Kontakty Prostý snímek břicha - používá se hlavně v diagnostice akutních stavů (NPB) a detekci cizích těles. nativní snímek - vidíme pouze úseky trávicí trubice přirozeně naplněné vzduchem (negativní kontrast - hltan, fundus žaludku, části tračníku) a cizí těles Hiátová hernie kluzná - fundus žaludku se dostává nad bránici, přibývá jí s věkem, může způsobovat reflux Axiální (dvouhlavňová) ileostomie se používá při derivaci nebo dekompresi tlustého střeva, jako dočasná ochrana ileoanální či jiné rizikové anastomózy, nebo anastomózy s pouchem po totální Oblast břicha dělíme: peritoneální (pobřišnicovou) dutinu, která je vystlána nástěnnou výstelkou . pobřišnicí (parietální peritoneum), retroperitoneum (retroperitoneální - ležící za peritoneem, tj. za pobřišnicí), které je ohraničeno vpředu pobřišnicí a vzadu bederními svaly

Žlčník a žalúdok - Ťaháky-referáty