Home

Výpočet proudu z příkonu

Online kalkulačka provádí výpočet spotřeby a ceny elektrické energie. Stačí zadat příkon nebo spotřebu elekřiny daného přístroje Pak tedy: Součet příkonu pračky a varné konvice je: 2300 + 1500 = 3800 [W] napětí v síti je 230 V, z toho podle výše uvedeného vzorcem počítáme potřebný proud: I = P / U [A] 3800 / 230 = 16,5 [A] Vypočítaná hodnota je vyšší než 10 A daných jističem Návrh proudové hodnoty jističe Tento jednoduchý pomocník vám poradí jakou zvolit proudovou hodnotu jističe. Pro zjednodušení předpokládejme, že maximální soudobý příkon spotřebičů je rovnoměrně rozdělen do všech tří fází. Pro výpočet proto není rozhodující, zda je spotřebič napájen fázovým napětím nebo napětím sdruženým

Elektrotechnická online kalkulačka. 1. Odpor vodiče. Vztah mezi odporem vodiče, jeho průřezem (průměrem) a jeho délkou. Zadejte kov a libovolné 2 hodnoty, třetí bude dopočítána. -Máte špuli drátu. Nechcete to celé rozmotat kvůli zjištění jeho délky. Zde můžete délku drátu zjistit podle jeho odporu (ohm) a jeho. Výpočet =, kde W je práce, t je čas, za který byla energie spotřebována.. V případě elektrických spotřebičů je okamžitý elektrický příkon možno spočítat jako =, kde U je elektrické napětí a I je elektrický proud.. Příklady Elektrické spotřebiče. kompaktní zářivka 8-25 W; žárovka 25-200 W; reproduktor 1-500 W; televizor 70-300 W.

Výpočet spotřeby elektřiny — online kalkulačk

Jak vypočítat odběr proudu když znám napětí(U) a výkon(Kw) « kdy: 08.10.2008, 00:22 » Jak vypočítám proud elektro kotle,když znám napětí 400V a výkon 9Kw.CHtěl bych vědět jaký to má odběr a jaký jistíč použít On chtěl jen vědět, jaký je vztah mezi výkonem a proudem v 3f. soustavě. V obecném vzorci pro výpočet proudu z výkonu nelze uvažovat žádný úbytek napětí, ale pouze napětí jmenovité, to je snad i smysl jeho existence neboť se ve skutečnosti nikde nevyskytuje

Elektrický proud. Z Wikina. Přejít na: navigace , hledání. Elektrický proud je přesun elektrického náboje z místa na místo. Ve vodičích (např. v mědi) se pohybují volné elektrony v pevné mřížce. Projde-li za jednu sekundu průřezem vodiče 10 19 elektronů, říkáme, že vodičem teče proud 1 A. V plazmatu se mohou. Výpočet proudu u 3F spotřebiče z výkonu Od: santav 15.08.18 08:11 odpovědí: 9 změna: 26.11.18 20:16 Dobrý den, jak se vypočítá proud u 3F spotřebičů V obecném vzorci pro výpočet proudu z výkonu nelze uvažovat . Přibližné příkony některých spotřebičů:. Tento nástroj slouží k výpočtu výkonu, proudu , napětí a odporu. Uvedený vzorec se týká výpočtu příkonu obecně Výpočet elektrického proudu z příkonu - Najdete ji tady. A ještě víc pro vás 1/ výpočet proudu z Ohmova zákona 2/ výpočet výkonu •elektrický spotřebič má udán proud protékající spotřebičem a jeho odpor: 1/ výpočet napětí z Ohmova zákona 2/ výpočet výkonu I 25­15:49 Příkony elektrických spotřebičů •světelné:10mW - 10 kW •tepelné:100 W - 1 MW •elektromotory: příkon se mění podl

Účinnost - je to podíl výkonu a příkonu Účinnost značíme řeckým písmenem éta . Příkon je vždy větší než výkon, proto platí, že účinnost je vždy menší než jedna: < 1 Účinnost se často vyjadřuje v procentech: pokud je účinnost = 0,6 pak je rovna 60 % Výpočet příkonu. Příkon (P) je množství energie spotřebované za určitou dobu. Vypočítá se jako podíl vykonané elektrické práce (W) a času (t), za který byla tato energie spotřebována. Základní jednotkou příkonu je watt (W). Vzorec příkonu P=W/t Z plochy proudoveho pulsu a vstupniho napeti se pak da pomerne presne zjistit prikon zarizeni. Mereni wattmetrem se povede, pouze pokud je wattmetr schopen takove prubehy proudu akceptovat a zmerit. doplněno 25.03.13 20:26: Prubehy napeti a proudu na vstupu sitoveho spinaneho zdroje bez techniky, ktere to zmirn Elektrický výkon. Z Wikina. Přejít na: navigace , hledání. Výpočet elektrického výkonu patří mezi základní výpočty v elektronice, elektrotechnice a energetice. V kombinaci s Ohmovým zákonem se výpočet výkonu často používá k dimenzování součástek. Proto i na této stránce najdete odvozené vzorce pro tento druh. IP proudu ve vedení 28,87 1,732 400 20 10 3 cos 3 = ⋅ ⋅ = ⋅ =⋅ = U P IP I ϕ A Když uvažujeme cosϕ = 1 RV =28,87⋅0,285 =8, V v procentech 3,58% 230 8,23 100 =100⋅ = ∆ ∆= ⋅ f f U U u Příklad 3.11 Jaké jsou výkonové poměry trojfázového spotřebiče zapojeného do hvězdy tvořené impedancemi Z = 100 ∠30 °, v.

Řešené úlohy z elektřiny a magnetismu - Proseminář z fyziky na střední škole a studující učitelství fyziky v I. Ročníku. MAFY, Hradec Králové. Zpracováno v diplomové práci Marie Snětinové (2010) Žádost o změnu stávajícího připojení využijte v případě, že potřebujete na již připojeném odběrném místě provést změnu: - distribuční sazby / charakteru odběru - jedná se o přpady, kdy dochází ke změně podmínek připojení, které mohou vést k přidělení výhodější distribuční sazby (např. při pořízení klimatizace / tepelného čerpadla a jiných. Kalkulačka výkonu. Zdarma online kalkulačky, nástroje, funkce a vysvětlení pojmů, které šetří čas všem. Kalkulačky, převod, webdesign, elektřina a. Něco z elektriky - výpočet výkonu 3f síť. joj | 14. 1. 2013 20:50 |. Dobrý den, mám takový problém: klasická třífázová síť, v každé fázi odběr měřen klešťovým ampérmetrem zaokrouhleně 50A. Jaký to je výkon ve W? Nepotřebuji nic přesného, pouze orientačně, tuším, že existuje jednoduchý vzoreček, nějaká. Výpočet elektrického proudu z příkonu. May 20, 2019 - Jakub. W - práce elektrického proudu. Urči proud a odpor svítící 100W žárovky připojené na síťové napětí 230V. Přibližné příkony některých spotřebičů: žárovka. Uveďte základní vztahy pro výpočet práce a výkonu v obvodu stejnosměrného proudu

Re: Výpočet trafa z proudu naprázdno Asi jsem to špatně formuloval, krátkodobě z trafa můžeš dostat původní jmenovitý výkon, tj vyšší proud při nižším napětí. Po odmotání hlavně nezapomeň vinutí zabandážovat, aby se nepovolilo nebo neprodřelo Vzorec příkonu. P=W/t. Výpočet elektrického příkonu. U elektrických zařízení se okamžitý elektrický příkon spočítá jako součin elektrického napětí (U) a elektrického proudu (I). Jednotkou elektrického napětí jsou volty (V), elektrický proud se udává v ampérech (A) Výpočet příknou z elektrického napětí a proudu Výpočet elektrického proudu z příkonu Elektrický proud je přesun elektrického náboje z místa na místo. Ve vodičích (např. v mědi) se pohybují volné elektrony v pevné mřížce. V případě elektrických spotřebičů je okamžitý elektrický příkon možno spočítat jako =, kde je elektrické napětí a je elektrický. Měniče napětí (konvertory) 1.6.2021. Měnič napětí můžete znát také pod pojmem konvertor. Jedná se o zařízení, které dokáže změnit provozní napětí z 12V nebo 24V na 230V a umožňuje tak využívat síťové spotřebiče, které jsou napájené z běžné zásuvky. Měniče ocení zejména na cestách, vždy když budete.

⭐ Jak na výpočet spotřeby elektřiny - Kalkulačka energi

★ Výpočet příkonu z napětí a proudu: Add an external link to your content for free. Search: Jana z Boha Lidé z Vyšehradu Lidé z Vinohrad Lidé z Ďáblic Páni z Avesnes Krakovští z Kolovrat Páni z Montpellieru Lidé z Čakovic Hrabata z Lecce. Výpočet elektrického proudu z příkonu Elektrický proud je přesun elektrického náboje z místa na místo. Ve vodičích (např. v mědi) se pohybují volné elektrony v pevné mřížce. V případě elektrických spotřebičů je okamžitý elektrický příkon možno spočítat jako =, kde je elektrické napětí a je elektrický. Výpočet proudu trojfázového spotřebiče z jeho příkonu: Prosím vás o vzorec pro výpočet proudu u třífázových spotřebičů z daného příkonu spotřebiče. Otázku podává: Mauro: Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele. přihlásit se Práce a výkon elektického proudu. 1. Uveďte základní vztahy pro výpočet práce a výkonu v obvodu stejnosměrného proudu. Řešení: 2. Příkony dvou topných tělísek jsou P 1 = 18W, P 2 = 24W při napětí U = 12V. Jaký příkon budou mít obě tělíska, zapojené na totéž napětí 12V, pokud jejich spojíme: a) paralelně. b. Výkon střídavého proudu. ale je důležitý zejména z toho důvodu, že mnoho elektrotechnických prvků má vlastnosti závislé na napětí a na proudu, takže rozměry a možnosti těchto prvků se odvozují od zdánlivého výkonu. Jeho výpočet je dán vztahem: - kde P je hodnota činného výkonu a Q hodnota jalového.

Výpočet proudové hodnoty jističe Skupina ČE

Příkon a výkon: Jak se vyznat v pojmech? Příkon prozradí, kolik elektřiny zařízení spotřebuje. Příkon elektrospotřebiče je hodnota, která udává, kolik elektrické energie zařízení spotřebuje, když je v provozu.Jinými slovy by se dalo také říct, že jde o množství elektřiny, které je nutné přivést do daného přístroje, aby dosáhl požadovaného výkonu Převodník se připojuje na sériový port počítače PC který slouží s obslužnými programy pro ovládání A/D převodníku,zároveň PC slouží jako zobrazovací jednotka.Převodník umož-ňuje například při různých testech nejen DC elektromotorů pro pohon RC modelů měření na-pětí,proudu a výpočet příkonu,je možné ho využít i pro jiná měření na zařízení. Složka ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie. Tuto částku tvoří samostatná cena vztažená na jednotku rezervovaného příkonu v Kč/MW/měsíc. Maloodběratelé a domácnosti mohou mít důvod k radosti - v nové tarifní struktuře zůstane zachována možnost dvoutarifní sazby Elektrická práce a výkon v obvodu stejnosměrného proudu Příkon (P), tedy množství energie, které je spotřebováno za určitou dobu, se vypočítá jako podíl skutečně vykonané elektrické práce (W) a času (t), za který byla tato energie spotřebována. Základní jednotkou pro příkon je jeden watt (W). Uvedený vzorec se týká výpočtu příkonu obecně Na oteplení vodiče má kromě velikosti protékaného proudu vliv i teplota okolí a možnosti odvodu tepla z povrchu vodiče, které jsou dány uložením vodiče. (Například kabel uložený v zemi se chladí lépe než kabel na volném vzduchu, kabel v plastové izolační trubce hůře ap.)

Elektrotechnická online kalkulačk

Příkon - Wikipedi

Jednotka příkonu je watt -W Také se používá větší jednotka kilowatt -Wh 1 kW = 1 000 W Příkon vypočítáme jako součin napětí a proudu v daném spotřebiči = . kde U je napětí ve voltech a I je proud v ampérech. Další varianty tohoto vzorce: = výpočet proudu z příkonu a napětí = Výpočet příkonu z napětí a proudu. admin | 24 července, 2019 Určil jsi +spravne+ správných odpovědí z 5! Produkt BK5335B od firmy BK Precision je kompaktní jednofázový AC/DC měřič výkonu. Měření spotřeby energie, parametry výkonu - výkon, proud, napětí, účiník, frekvence, fáze.. Elektrický výkon je fyzikální veličina, která vyjadřuje vykonanou elektrickou práci za jednotku času.Značí se písmenem P a jeho jednotkou je watt, značený písmenem W. Elektrický výkon je druhem výkonu, u kterého práci koná elektrická síla.. U obvodů střídavého proudu se rozlišují výkon činný, jalový a zdánlivý (a případně komplexn Podle § 9 odst. 4 vyhlášky se u neoprávněného odběru elektřiny ze sítě nízkého napětí pro stanovení technicky dosažitelného elektrického příkonu hodnota jmenovitého napětí 230 V vynásobí počtem fází, z nichž se neoprávněný odběr elektřiny uskutečnil, a takto vypočítaná hodnota se vynásobí a) jmenovitým.

Výpočet proudu z příkonu Vyrovnání podlah, renovace, samonivelační hmoty, podlahové stěrky, potěry. Kontaktujte technický servis quick ‐. Betónový poter jemný. Pro venkovní i vnitřní použití. Pohled na jádro podlahy V novostavbách jsou zpravidla potěry , na kterých není. V individuálním případě Vám pomohou v. Výpočet elektrické práce pomocí příkonu. V praxi se místo názvu elektrická práce používá spotřeba elektrické energie. V domácnosti se měří spotřeba elektrického proudu elektroměrem v jednotkách kilowatthodina

2 53_Elektrická práce - práce vykonaná silami el. pole (ve vodiči vzniká po připojení ke zdroji napětí) značka: W jednotka: J (joule) Prochází-li vodičem, mezi jehož konci je napětí U, proud I po dobu t, vykoná elektrické pole práci výpočet: =∙∙ Při průchodu proudu vodičem se vodič zahřívá Generátory elektřiny se spalovacími motory jsou ideálním zdrojem stabilního napětí všude tam, kde nemáme možnost připojení do běžné elektrické sítě. Důvodem může být, buď její úplná nedostupnost, nebo krátkodobý výpadek, kdy generátor funguje jen jako záložní zdroj V obou případech bychom však měli být.

Interaktivní pomocník (HELPER)

Jak vypočítat odběr proudu když znám napětí(U) a výkon(Kw

  1. Odebíráte elektřinu, ale potřebujete změnit hodnotu jističe (tzv. změna rezervovaného příkonu). Podáním této žádosti můžete řešit situace kdy např.: Rekonstruujete byt a revizní technik vám doporučil jinou hodnotu jističe - zvýšení nebo snížení hodnoty hlavního jističe (např.: z 3x20 A na 3x25 A
  2. Z toho vyplývá, že 0,24 MWh z VT a 4,14 MWh z NT zákazník zaplatí dle ceníku pro rok 2009, zbytek dle ceníku 2010. V případě, že dochází ke změně cen (zpravidla od 1. 1.), můžete využít možnosti samoodečtu za účelem upřesnění vaší spotřeby
  3. . Avšak z provozních a technických důvodů není možné v takto krátkém čase měnit výkon ve velkém rozsahu, proto byl tento způsob měření nastaven na krátký čas - jen na čtvrthodinu
  4. Fázové posunutí napětí a proudu na elektromotoru si vyjádříme z jeho příkonu. Ze znalosti Ohmova zákona pro obvod se střídavým proudem vyjádříme kapacitanci paralelně připojeného kondenzátoru jako podíl zadaného napětí a vypočítaného proudu. Z kapacitance potom získáme kapacitu kondenzátoru
  5. Změna rezervovaného příkonu a hodnoty jističe. Společnost EG.D, a.s. vyhlašuje s účinností od 24. 6. 2021 20:00 hodin do odvolání stav nouze dle ustanovení § 54 odst. 1 a) a odst. 4) a) zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů
  6. Pro výpočet příkonu platí, že pokud prochází vodičem, mezi jehož konci je stálé napětí U, stálý elektrický proud I : P. o - příkonW - elektrická práce. U - elektrické napětí. I - elektrický proud. t - čas. Výpočet elektrického výkonu (příkonu

Cena elektřiny dle výše uvedeného 5,24 Kč/kWh; výpočet z hodnoty hlav. jističe 25 A: Za maximální hodnotu příkonu je dosazena jmenovitá hodnota tohoto jističe, která se snižuje na 60% na základě požadavku uvedené vyhlášky. Hodnota dosazeného příkonu je 25 x 0,6 = 15 (kW) Platba za jistič ve všech oblastech. Kromě velikosti přístroje před elektroměrem rozhoduje ještě distribuční sazba, zvolená podle napájených spotřebičů.Většina domácností spadá do kategorie D02d, protože obvykle odeberou významné množství energie, ale elektřinou převážně nevytápí ani neohřívají vodu.. Platba za jistič podléhá státnímu dozoru Výpočet příkonu z napětí a proudu. Podle proudu, který teče tlumivkou (cívkou) při napětí 230V 50Hz, se spočítá přibližná indukčnost. Indukčnosti je připojena k síťovému napětí v sérii s ampérmetrem Tento výpočet je zřejmý i z obr. 3. Hod-nota příkonu p e je poté podle obr. 3 vynáso- třebná pro výpočet příkonu, je výstupní hod- Blok výpočet proudu určuje žádanou hodnotu proudu ze znalosti konkrétní závislosti M = f. Obr. 18-5 Interferogram mírně neizotermního vzduchového proudu z kruhové vyústky o průměru 30 mm, w o = 3,2 m.s-1, t o = 43,5 °C, t oo = 21,0 °C, p oo = 97840 Pa, - Pavelek, Janotková . Při teoretickém rozboru problematiky volného mírně neizotermního vzduchového proudu lze konstatovat, že v prostoru se stejným statickým tlakem p oo bude tok entalpie ve směru proudění.

Jedním způsobem jak zjistit vhodnou hodnotu hlavního jističe pro vaši domácnost je spočítat celkový výkon vašich elektrospotřebičů, které používáte nejčastěji a jsou tedy v provozu současně. Jedná se nejen o běžné elektrospotřebiče (chladnička, televize, myčka či pračka), ale také nesmíte zapomenout na osvětlení a případně na elektrický bojler, pokud. PODÍL NA NÁKLADECH A JEHO VÝPOČET § 12 A PŘÍLOHA Č.8 Výpočet podílu při souběžné rezervaci příkonu a výkonu dle § 12 odst. 3 a přílohy č. 8 - připojení odběru a výrobny na hladině vn •Princip: •Porovnávají se podíly (tedy částky v Kč), nikoliv výkony nebo příkon výpočet elektrického příkonu třífázového proudu - Půjčka bez poplatků a ručení, vyřídíte rychle a online, stačí odeslat kontaktní formulář ostatní nechte na nás Jmenovité hodnoty primárního proudu MTP musí být ve vąech fázích shodné a musí odpovídat hodnotám 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 750 A dle ČSN EN 60044-1 (35 1358). Kaľdá změna hodnoty hlavního jističe či primárního proudu MTP musí být předem odsouhlasena pracovníkem PDS ; Kontaktní místo ČEZ

Výpočet výkonu motoru dle otáček a kroutícího momentu. Na fóru se zde hojně objevuje udávaný výkon elektromotorů ve Wattech (spíše Pokud se jedná o výpočet příkonu lze počítat z napětí a proudu (UxI) nebo jako C-024 Výpočet proudů třífázového napájení topných těles C-014 Výpočet proudu trojfázového spotřebiče z jeho příkonu C-011 Poruchový jev v instalaci předcházející výpadku elektřiny 23. 12. 2005; C-010 Výpočet impedance transformátoru - k prvé konferenci (nový příspěvek 12. 12 Výpočet Ohmův zákon . Základní vzorec: U = I . R Výpočet proudu z napětí a odporu: I = U / R Elektrický výkon . Základní vzorec: P = U . I Výpočet proudu z napětí a výkonu: I = P / Jednodušší pro pochopení je výpočet : 9 kW (9000 W) na tři fáze je 3 kW (3000 W) na každou fázi

Jak se počítá proudový odběr třífázových spotřebičů

Výpočet nebere v úvahu skinefekt ani proximityefekt, tj. vychází z rovnoměrného rozložení proudu v celém průřezu vodiče. Pro velké průřezy nad 600 mm 2 se však s vlivem skinefektu musí počítat Platby zákazníků na podporu OZE z řad domácnosti a maloodběru pouze nepatrně klesnou, protože budou kopírovat nepatrně klesající křivku spotřeby elektřiny u nás. Co se píše nyní? Vláda v říjnu 2015 však schválila, že příští rok půjde na podporu elektřiny a tepla ze státního rozpočtu o zhruba šest miliard korun. 2. krok - výpočet proudu ze zdroje. Seriové spojení rezistorů R1 a R2345 nahradíme jedním rezistorem R12345. Protože je paralelně připojen ke zdroji, bude na něm stejné napětí U0. Proud I1 spočítáme z Ohmova zákona 3. krok - postupný výpočet zbývajících obvodových veličin v zadaném obvo Výpočet proudu z výkonu a odporu: I = √ (P / R) Elektrický náboj . Základní vzorec: Q = I . t Výpočet proudu z. 2. krok - výpočet proudu ze zdroje. Proud I1 spočítáme z Ohmova zákona, protože rezistor R123 je paralelně připojen ke zdroji, bude na něm stejné napětí U0. 3 Výpočet příkonu Disponibilní zůstatek Nízký tarif Retailová klientela Stavební přípojka elektřiny Úroková míra Jistina HDO (Hromadné dálkové ovládání) Odpojení elektroměru Fyzická osoba Revolvingový úvěr Centrální vytápění Příkon spotřebičů RPSN Noční prou

Elektrický proud - Wikin

Chcete-li spotřebu elektřiny snížit, začněte svítit halogenovou žárovkou o příkonu zhruba 42 W, kompaktní zářivkou o příkonu zhruba 15 W nebo LED stovkou o příkonu zhruba 12 W. Další články z rubriky. Spotřeba elektřiny: Jak spočítat spotřebu elektrické energie; Přípojka elektřiny - elektrická přípojk Po zadání příkonu spotřebiče, délky jeho provozní doby a ceny za elektrickou energii zjistíte kolik stál jeho provoz a kolik kWh spotřeboval. Zjistíte cenu provozu za hodinu, měsíc a rok. Zjistěte kolik ušetříte pevným vypínáním zařízení, která jinak běží stále v tzv. standby režimu. Zadání údajů pro výpočet o elektrickém příkonu a údaj o napětí III 27­13:37 •elektrický spotřebič má uvedeno napětí a odpor spotřebiče: 1/ výpočet proudu z Ohmova zákona 2/ výpočet výkonu •elektrický spotřebič má udán proud protékající spotřebičem a jeho odpor: 1/ výpočet napětí z Ohmova zákon

Ohmův zákon převody jednotek

PROUDU Na elektrických spotřebičích jsou uvedeny údaje o elektrickém příkonu výkon el. proudu, který je potřeba k činnosti elektrického spotřebiče. Dále se na spotřebičích uvádí elektrické napětí, pro které je spotřebič určen. Ale většinou se neuvádí velikost proudu procházejícím daným spotřebičem Kalkulačka cen elektřiny Vám spočítá, kolik zaplatíte za elektřinu u jednotlivých dodavatelů. V kalkulačce jsou uvedeny konečné ceny včetně poplatků za distribuci elektřiny, rezervace příkonu, příspěvku na podporované zdroje, daně z elektřiny a včetně DPH Výpočet elektrického proudu podle vzorce. Existuje vzorec pro výpočet elektrického proudu pro jednofázovou a třífázovou síť. Sotva někdo chce a může je používat - aby pochopil, co je cosφ při nahrazení elektrického vedení v domě nebo v bytě, je neadekvátní. Ve skutečnosti můžete provést všechny potřebné. Výkup elektřiny z decentrálních zdrojů výpočet tepelných ztrát, anebo jiný potřebný dokument (o potřebě doložení těchto dokumentů Vás budeme informovat) požádáme Vašeho distributora o realizaci změny sazby nebo rezervovaného příkonu na Vašem odběrném místě

Změna rezervovaného příkonu. Nejprve je třeba zažádat o změnu rezervovaného příkonu, což můžete učinit například prostřednictvím internetu, případně na pobočce, informovat se můžete také v zákaznické zóně, například na ČEZonline.Vyplníte Žádost o smlouvu, kde jako důvod uvedete změna smlouvy z důvodu změny hodnoty hlavního jističe, vyplňte také. Otázky k ústní zkoušce z Chemického inženýrství II v zimním semestru akademického roku 2011/2012 . 1. Zapište entalpickou bilanci rektifikační kolony vhodnou pro výpočet příkonu vařáku a entalpickou bilanci kondenzátoru. Zapište látkovou a entalpickou bilanci nástřikového patra a ukažte souvislost s veličinou q

Dropbox wiki, dropbox is a file hosting service operated

Výpočet. Vložte hodnoty do dvoch žltých polí - ostatné sa dopočítajú samy. Ak v nejakom poli údaj zmeníte, označené sa automaticky prepočítajú. Začiarkavacím políčkom možno označiť ľubovoľná dve polia, ktoré chcete vypočítať (spätný/reverzný výpočet). Můžete zadávat desetinné tečky nebo desetinné čárky (rychlost v = 8 m/s, z toho víme, že traktor ujede za 1 s dráhu 8 m, kN je třeba převést na N) 9) Vzpěrač zvedne činku o hmotnosti 120 kg do výšky 2 m za 3 sekundy. Jaký je jeho výkon? 10) Eva s Janou šplhali po tyči dlouhé 4 m. Jana byla rychlejší a vyšplhala nahoru za 8 s, Eva za 16 s. Obě vážily 45 kg Výpočet příkonu Příkon se počítá pomocí vzorce = ∙ Všechny veličiny musíme převést na základní jednotky: U - napětí na volty (V), I - proud na ampéry a příkon P na watty (W). Z tohoto vzorce musíš umět vypočítat všechny tři veličiny. Výpočet práce elektrického proudu Kirchhoffova zákona je hodnota vtékajícího proudu rovna součtu dvou proudů z uzlu vytékajících. Na obou rezistorech bude stejné napětí U 12 . Pokud chceme oba rezistory R 1 a R 2 nahradit jedním rezistorem R 12 , musí jím protékat stejný proud I 12 a bude na něm stejný úbytek napětí U 12 Výpočet jističe - jak zjistit jeho hodnotu. Základem výpočtu spotřeby elektřiny do budoucna nebude spotřeba, ale rezervovaný příkon jističe, tedy velikost jističe. České domácnosti mají jističe naddimenzovány někdy až dvojnásobně. Pro energetiky to znamená, že musí mít připravenu energii na dvojnásobek toho, co.